ระเภทผลิตภัณฑ์ Microscopes/Stereo/Compound Microscope / กล้องจุลทรรศน์ กล้องไมโครสโคป กล้องส่องขยาย กล้องรูเข็ม


  กล้องจุลทรรศน์  ชนิดสเตอริโอ (Stereo Microscopes)                                                                                                        (20 items)
กล้องจุลทรรศน์
กล้องส่องขยาย
  กล้องจุลทรรศน์ กล้องขยายภาพ กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล กล้องจุลทรรศน์
กล้องจุลทรรศน์ กล้องขยายภาพ กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล กล้องจุลทรรศน์
  กล้องจุลทรรศน์ กล้องขยายภาพ กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล กล้องจุลทรรศน์
  Model : Konus Diamond 5420

KONUS Stereo Microscope
กล้องจุลทรรศน์
กล้องจุลทรรศน์ ชนิดสเตอริโอ, กระบอกตาคู่, กำลังขยาย 2X และ 4X, หัวกล้องเอียง 45°,  เลนส์ตา : WF10x,  เคลือบสารป้องกันเชื้อรา, อัตราแสงสว่าง หลอดไฟ Halogen ขนาด 12V 10W, |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

18,450.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

         
  Model : Celestron 44202

CELESTRON Stereo Microscopeกล้องจุลทรรศน์
กล้องจุลทรรศน์ ชนิดสเตอริโอ, กระบอกตาคู่, กำลังขยาย 2X และ 4X, หัวกล้องเอียง 45°, หมุนได้ 360 °  เลนส์ตา : WF10x/20mm,  เคลือบสารป้องกันเชื้อรา, อัตราแสงสว่าง หลอดไฟ Halogen ขนาด 12V 10W, ปรับระยะห่างสูง-ต่ำได้ ตัวกล้องเป็นโลหะ
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

19,950.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

         
  Model : SMC-Celestron 44206

CELESTRON Stereo Microscope with Zoom
 กล้องจุลทรรศน์
กล้องจุลทรรศน์ ชนิดสเตอริโอ, กระบอกตาคู่, กำลังขยาย 2X และ 4.50X, หัวกล้องเอียง 45 °, หมุนได้ 360 °  เลนส์ตา : WF10x/20mm,  เคลือบสารป้องกันเชื้อรา, มีฟังก์ชั่น Zoom, 10X-67X อัตราแสงสว่าง หลอดไฟ Halogen ขนาด 12V 10W, โครงสร้างเป็นโลหะ |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

38,950.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

         
  Model : Braska AY11228

BRASKA Binocular Stereo Microscope
 
กล้องจุลทรรศน์ ชนิดสเตอริโอ, กระบอกตาคู่, กำลังขยาย 2X และ 4X, หัวกล้องเอียง 45°,  เลนส์ตา : WF10x/20mm,  เคลือบสารป้องกันเชื้อรา, อัตราแสงสว่าง หลอดไฟ Halogen ขนาด 12V 10W, โครงสร้างเป็นอลูมิเนียม
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

21,190.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

กล้องจุลทรรศน์
กล้องส่องขยาย
  กล้องจุลทรรศน์ กล้องขยายภาพ กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล กล้องจุลทรรศน์
กล้องจุลทรรศน์ กล้องขยายภาพ กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล กล้องจุลทรรศน์
  กล้องจุลทรรศน์ กล้องขยายภาพ กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล กล้องจุลทรรศน์

  Model  : HDMI-3MPZ

Portable HDMI Full HD Miscroscope
with Zoom กล้องจุลทรรศน์
กล้องจุลทรรศน์ ดิจิตอล HDMI ต่อคอมพิวเตอร์ ขนาดพกพา, กำลังขยาย 10-300X, บันทึกวีดีโอได้ พร้อมสาย HDMI มีฟังก์ชั่น Zoom และ Snapshot ปรับระดับแสงได้ พร้อมขาตั้ง คมชัดสูง ระดับอุตสาหกรรม |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 

 

SALE PRICE/BAHT

15,490.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

กล้องจุลทรรศน์
กล้องส่องขยาย
  กล้องจุลทรรศน์ กล้องขยายภาพ กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล กล้องจุลทรรศน์
กล้องจุลทรรศน์ กล้องขยายภาพ กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล กล้องจุลทรรศน์
  กล้องจุลทรรศน์ กล้องขยายภาพ กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล กล้องจุลทรรศน์

  Model : SKS-5-200X

Portable USB Miscroscope
with Zoom/Snapshot/VDO กล้องจุลทรรศน์
กล้องจุลทรรศน์ ดิจิตอล สำหรับส่องผิวหน้า หนังศรีษะ และเส้นผม ต่อคอมพิวเตอร์และมือถือ ด้วย USB ขนาดพกพา, กำลังขยาย 5-200X, บันทึกวีดีโอได้ พร้อมสาย USB และ Software มีฟังก์ชั่น Zoom และ Snapshot ปรับระดับแสงได้ พร้อมฐานตั้ง คมชัดสูง ระดับอุตสาหกรรม |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

4,950.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

กล้องจุลทรรศน์
กล้องส่องขยาย
  กล้องจุลทรรศน์ กล้องขยายภาพ กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล กล้องจุลทรรศน์
กล้องจุลทรรศน์ กล้องขยายภาพ กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล กล้องจุลทรรศน์
  กล้องจุลทรรศน์ กล้องขยายภาพ กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล กล้องจุลทรรศน์

  Model : PMC-50-500XZ

Portable USB Miscroscope
with Zoom/Snapshot/VDO กล้องจุลทรรศน์
กล้องจุลทรรศน์ ดิจิตอล ต่อคอมพิวเตอร์ ด้วย USB ขนาดพกพา, กำลังขยาย 50-500X, บันทึกวีดีโอได้ พร้อมสาย USB และ Software มีฟังก์ชั่น Zoom และ Snapshot ปรับระดับแสงได้ พร้อมขาตั้ง คมชัดสูง ระดับอุตสาหกรรม
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

2,350.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

         

  Model : USB-20-200X

Portable
2.0 Mega Pixels USB Miscroscope UM-240 กล้องจุลทรรศน์
กล้องจุลทรรศน์ ดิจิตอล ต่อคอมพิวเตอร์ ด้วย USB ขนาดพกพา, กำลังขยาย 10-200X, 2.0 Mega Pixels ถ่ายภาพนิ่ง และวิดีโอ พร้อมสาย USB และ Software คมชัดสูง แสงสว่างด้วย LED 8 ดวง ระดับอุตสาหกรรม
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

2,850.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

กล้องจุลทรรศน์
กล้องส่องขยาย
  กล้องจุลทรรศน์ กล้องขยายภาพ กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล กล้องจุลทรรศน์
กล้องจุลทรรศน์ กล้องขยายภาพ กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล กล้องจุลทรรศน์
  กล้องจุลทรรศน์ กล้องขยายภาพ กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล กล้องจุลทรรศน์

  Model : USB-25-200XZ

Portable USB Miscroscope with Zoom
กล้องจุลทรรศน์
กล้องจุลทรรศน์ ดิจิตอล ต่อคอมพิวเตอร์ ด้วย USB ขนาดพกพา, กำลังขยาย 25-200X, มีฟังก์ชั่น Zoom พร้อมสาย USB และ Software คมชัดสูง ระดับอุตสาหกรรม
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

2,350.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

         

  Model  : USB-40-800X

Portable USB
2.0 Mega Pixels Miscroscope กล้องจุลทรรศน์
กล้องจุลทรรศน์ ดิจิตอล ต่อคอมพิวเตอร์ ด้วย USB ขนาดพกพา, กำลังขยาย 40-800X, ความละเอียดสูง 2 Mega Pixels พร้อมสาย USB และ Software คมชัดสูง ระดับอุตสาหกรรม |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 

 

SALE PRICE/BAHT

4,150.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

 

         

  Model : USB-50-500XZ-5MP

Portable USB
5 Mega Pixels Miscroscope กล้องจุลทรรศน์
กล้องจุลทรรศน์ ดิจิตอล ต่อคอมพิวเตอร์ ด้วย USB ขนาดพกพา, กำลังขยาย 50-500X, ความละเอียดสูง 5 Mega Pixels ซูมได้ พร้อมสาย USB และ Software คมชัดสูง ระดับอุตสาหกรรม |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 

 

SALE PRICE/BAHT

4,450.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

 

         

  Model : USB-1000X

Portable USB 1.3
Mega Pixels Miscroscope กล้องจุลทรรศน์
กล้องจุลทรรศน์ ดิจิตอล ต่อคอมพิวเตอร์ ด้วย USB ขนาดพกพา, กำลังขยาย 1000X, ความละเอียดสูง 1.3 Mega Pixels  พร้อมสาย USB และ Software คมชัดสูง ระดับอุตสาหกรรม |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 

 

SALE PRICE/BAHT

4,150.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

 

         

  Model : BIO-AMC-M-30

Portable Educational Microscope กล้องจุลทรรศน์
กล้องจุลทรรศน์ ชนิดพกพา หรือตั้งโต๊ะ , กำลังขยาย 120-1200 X, โครงสร้างเป็นพลาสติก ABS พร้อมอุปกรณ์ครบ |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

5,750.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

         
  Model : Carson MM200

CARSON Portable  Microscope กล้องจุลทรรศน์
กล้องจุลทรรศน์ ขนาดพกพา เหมาะสำหรับขยายวัตถุ  กำลังขยาย 60X-100X, โครงสร้างเป็นพลาสติกแข็ง |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

2,990.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

กล้องจุลทรรศน์
กล้องส่องขยาย
  กล้องจุลทรรศน์ กล้องขยายภาพ กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล กล้องจุลทรรศน์
กล้องจุลทรรศน์ กล้องขยายภาพ กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล กล้องจุลทรรศน์
  กล้องจุลทรรศน์ กล้องขยายภาพ กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล กล้องจุลทรรศน์
  Model : 200X-LED

Fiber Optic Portable
Microscope w LED  กล้องจุลทรรศน์
กล้องจุลทรรศน์ ขนาดพกพา เหมาะสำหรับขยายวัตถุ กำลังขยาย 200X, ใช้หลอดไฟ LED โครงสร้างเป็นไฟเบอร์ |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

6,490.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

กล้องจุลทรรศน์
กล้องส่องขยาย
  กล้องจุลทรรศน์ กล้องขยายภาพ กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล กล้องจุลทรรศน์
กล้องจุลทรรศน์ กล้องขยายภาพ กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล กล้องจุลทรรศน์
  กล้องจุลทรรศน์ กล้องขยายภาพ กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล กล้องจุลทรรศน์
  Model : CL-400

Fiber Optic Portable
Microscope กล้องจุลทรรศน์
กล้องจุลทรรศน์ ขนาดพกพา เหมาะสำหรับขยายวัตถุ มีฟิลเตอร์ กำลังขยาย 400X, โครงสร้างเป็นไฟเบอร์ |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

8,490.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

กล้องจุลทรรศน์
กล้องส่องขยาย
  กล้องจุลทรรศน์ กล้องขยายภาพ กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล กล้องจุลทรรศน์
กล้องจุลทรรศน์ กล้องขยายภาพ กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล กล้องจุลทรรศน์
  กล้องจุลทรรศน์ กล้องขยายภาพ กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล กล้องจุลทรรศน์

  Model : POC-20-240

Portable Zoom
Microscope กล้องจุลทรรศน์
กล้องจุลทรรศน์ ขนาดพกพา เหมาะสำหรับขยายวัตถุ มีฟังก์ชั่น Zoom, กำลังขยาย 240X, โครงสร้างเป็นพลาสติกแข็ง |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

2,390.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

กล้องจุลทรรศน์
กล้องส่องขยาย
  กล้องจุลทรรศน์ กล้องขยายภาพ กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล กล้องจุลทรรศน์
กล้องจุลทรรศน์ กล้องขยายภาพ กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล กล้องจุลทรรศน์
  กล้องจุลทรรศน์ กล้องขยายภาพ กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล กล้องจุลทรรศน์
  Model : X-40

Portable
Microscope กล้องจุลทรรศน์
กล้องจุลทรรศน์ ขนาดพกพา เหมาะสำหรับขยายวัตถุ, กำลังขยาย 40X, โครงสร้างเป็นพลาสติกแข็ง |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

1,390.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

กล้องจุลทรรศน์
กล้องส่องขยาย
  กล้องจุลทรรศน์ กล้องขยายภาพ กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล กล้องจุลทรรศน์
กล้องจุลทรรศน์ กล้องขยายภาพ กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล กล้องจุลทรรศน์
  กล้องจุลทรรศน์ กล้องขยายภาพ กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล กล้องจุลทรรศน์
  กล้องจุลทรรศน์  ชนิดคอมพาวน์ (Compound  Microscopes)                                                                                            (9 items)
กล้องจุลทรรศน์
กล้องส่องขยาย
  กล้องจุลทรรศน์ กล้องขยายภาพ กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล กล้องจุลทรรศน์
กล้องจุลทรรศน์ กล้องขยายภาพ กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล กล้องจุลทรรศน์
  กล้องจุลทรรศน์ กล้องขยายภาพ กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล กล้องจุลทรรศน์

  Model : Konus Acedemy 5304

KONUS Compound Microscope
กล้องจุลทรรศน์
กล้องจุลทรรศน์ ชนิดคอมพาวน์, กระบอกตาเดียว, กำลังขยายรวม 4x, 10x, 40x, 100x
หัวกล้องเอียง 45°, ปรับได้ 360 องศา เลนส์ตา : WF10/18X,
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

21,850.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

กล้องจุลทรรศน์
กล้องส่องขยาย
  กล้องจุลทรรศน์ กล้องขยายภาพ กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล กล้องจุลทรรศน์
กล้องจุลทรรศน์ กล้องขยายภาพ กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล กล้องจุลทรรศน์
  กล้องจุลทรรศน์ กล้องขยายภาพ กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล กล้องจุลทรรศน์

  Model : Braska AY11236

BRASKA Binocular Compound Microscope
กล้องจุลทรรศน์
กล้องจุลทรรศน์ ชนิดคอมพาวน์, กระบอกตาคู่, กำลังขยายรวม 40-1000 เท่า, หัวกล้องหมุนได้ 360°,  เลนส์ตา : WF10x/18mm,  เคลือบสารป้องกันเชื้อรา, อัตราแสงสว่าง หลอดไฟ Halogen ขนาด 6V 20W, โครงสร้างเป็นอลูมิเนียม
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

29,850.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

กล้องจุลทรรศน์
กล้องส่องขยาย
  กล้องจุลทรรศน์ กล้องขยายภาพ กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล กล้องจุลทรรศน์
กล้องจุลทรรศน์ กล้องขยายภาพ กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล กล้องจุลทรรศน์
  กล้องจุลทรรศน์ กล้องขยายภาพ กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล กล้องจุลทรรศน์
  Model : Konus Campus 5306

KONUS Compound Microscopeกล้องจุลทรรศน์
กล้องจุลทรรศน์ ชนิดคอมพาวน์, กระบอกตาคู่, กำลังขยายรวม 40-1000 เท่า, หัวกล้องหมุนได้ 360°,  เลนส์ตา : WF10x/18mm,  เคลือบสารป้องกันเชื้อรา, อัตราแสงสว่าง หลอดไฟ Halogen ขนาด 12V 12W, โครงสร้างเป็นโลหะ
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

29,950.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

กล้องจุลทรรศน์
กล้องส่องขยาย
  กล้องจุลทรรศน์ กล้องขยายภาพ กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล กล้องจุลทรรศน์
กล้องจุลทรรศน์ กล้องขยายภาพ กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล กล้องจุลทรรศน์
  กล้องจุลทรรศน์ กล้องขยายภาพ กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล กล้องจุลทรรศน์
  Model  : BIO-AMC40-2500

AmScope Compound Microscopeกล้องจุลทรรศน์
กล้องจุลทรรศน์ ชนิดคอมพาวน์, กระบอกตาคู่, กำลังขยายรวม 40-2500 เท่า, หัวกล้องหมุนได้ 360°,  เลนส์ตา : WF10X, 25X  เคลือบสารป้องกันเชื้อรา, อัตราแสงสว่าง หลอดไฟ LED โครงสร้างเป็นโลหะ |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

28,490.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

กล้องจุลทรรศน์
กล้องส่องขยาย
  กล้องจุลทรรศน์ กล้องขยายภาพ กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล กล้องจุลทรรศน์
กล้องจุลทรรศน์ กล้องขยายภาพ กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล กล้องจุลทรรศน์
  กล้องจุลทรรศน์ กล้องขยายภาพ กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล กล้องจุลทรรศน์
  Model : Celestron 44104

CELESTRON Compound Microscope
กล้องจุลทรรศน์
กล้องจุลทรรศน์ ชนิดคอมพาวน์, กระบอกตาเดียว, กำลังขยายรวม 40-500 เท่า, หัวกล้องหมุนได้ 60°,  เลนส์ตา : 10x /12.5x,  เคลือบสารป้องกันเชื้อรา, โครงสร้างเป็นโลหะ |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

16,950.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

กล้องจุลทรรศน์
กล้องส่องขยาย
  กล้องจุลทรรศน์ กล้องขยายภาพ กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล กล้องจุลทรรศน์
กล้องจุลทรรศน์ กล้องขยายภาพ กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล กล้องจุลทรรศน์
  กล้องจุลทรรศน์ กล้องขยายภาพ กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล กล้องจุลทรรศน์
  Model : Celestrom 44106-LED

CELESTRON LED Compound Microscope
กล้องจุลทรรศน์
กล้องจุลทรรศน์ ชนิดคอมพาวน์, กระบอกตาเดียว, กำลังขยายรวม 40-1000 เท่า, หัวกล้องหมุนได้ 360°,  เลนส์ตา : WF10X,  เคลือบสารป้องกันเชื้อรา, อัตราแสงสว่าง LED, โครงสร้างเป็นโลหะ |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

22,950.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

         
  Model  : Celestron Touch Screen 44348

CELESTRON Compound Microscope w/ LCD Touch Screen
กล้องจุลทรรศน์ ชนิดคอมพาวน์, พร้อมจอภาพ LCD, ซูมได้ 2400 เท่า, 5 megapixels ต่อคอมพิวเตอร์ ผ่าน USB และต่อออกจอทีวีได้ แบบสัมผัสหน้าจอ
พร้อมแผ่นความจำ 4
GB |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

36,950.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

         
  Model : Celestron 44341

CELESTRON Compound Microscope w/ LCD Screen
กล้องจุลทรรศน์ ชนิดคอมพาวน์, พร้อมจอภาพ LCD, ซูมได้ 1600 เท่า, 5 megapixels ต่อคอมพิวเตอร์ ผ่าน USB และต่อออกจอทีวีได้
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

23,450.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

         
  รหัสสินค้า : CMC-Celestron 44131

CELESTRON Compound Labs Microscope
กล้องจุลทรรศน์ ชนิดคอมพาวน์, กระบอกตาคู่, กำลังขยายรวม 40-2000 เท่า, หัวกล้องหมุนได้ 360°,  เลนส์ตา : 10X, 20X,  เคลือบสารป้องกันเชื้อรา, อัตราแสงสว่าง หลอดไฟ Halogen ขนาด 12V 20W, โครงสร้างเป็นโลหะ
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

36,450.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

         
  Model : 330004

SPER SCIENTIFIC Pen Microscope
กล้องจุลทรรศน์
กล้องจุลทรรศน์ ชนิดปากกา กำลังขยาย 50X
l ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

4,750.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

กล้องจุลทรรศน์
กล้องส่องขยาย
  กล้องจุลทรรศน์ กล้องขยายภาพ กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล กล้องจุลทรรศน์
กล้องจุลทรรศน์ กล้องขยายภาพ กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล กล้องจุลทรรศน์
  กล้องจุลทรรศน์ กล้องขยายภาพ กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล กล้องจุลทรรศน์
กล้องจุลทรรศน์
กล้องส่องขยาย
  กล้องจุลทรรศน์ กล้องขยายภาพ กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล กล้องจุลทรรศน์
กล้องจุลทรรศน์ กล้องขยายภาพ กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล กล้องจุลทรรศน์
  กล้องจุลทรรศน์ กล้องขยายภาพ กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล กล้องจุลทรรศน์