ประเภทผลิตภัณฑ์ ประเภทผลิตภัณฑ์ > Drain Cleaners/Unclog /เครื่องกำจัดท่อตัน เครื่องทะลวงท่อ เครื่องล้างท่อ


  เครื่องกำจัดท่อตัน เครื่องล้างท่อ เครื่องทะลวงท่อ งูเหล็ก(Drain Cleaners/Clogged Plumbing Instruments)     (7 items)
    เครื่องกำจัดท่อตัน เครื่องล้างท่อ เครื่องทะลวงท่อ งูเหล็ก ท่อตัน ท่ออุดตัน เครื่องปั้มส้วมตัน Drain buster Drain cleaner   เครื่องกำจัดท่อตัน เครื่องล้างท่อ เครื่องทะลวงท่อ งูเหล็ก ท่อตัน ท่ออุดตัน เครื่องปั้มส้วมตัน
  Model : Drain Buster

Drain Buster Miracle Plunger Unclogs กำจัดท่ออุดตัน
ครื่องปั้มแรงดันสูงกำจัดท่อตันและล้างท่อ ชนิดกระบอกใหญ่ มือจับสะดวก ให้แรงลมสูง เบาแรงผู้ใช้ ชนิดพกพา  ความยาว 14 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว เหมาะสำหรับประจำบ้าน อาคาร สำนักงาน |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

790.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

    เครื่องกำจัดท่อตัน เครื่องล้างท่อ เครื่องทะลวงท่อ งูเหล็ก ท่อตัน ท่ออุดตัน เครื่องปั้มส้วมตัน Drain buster Drain cleaner   เครื่องกำจัดท่อตัน เครื่องล้างท่อ เครื่องทะลวงท่อ งูเหล็ก ท่อตัน ท่ออุดตัน เครื่องปั้มส้วมตัน
  Model : HJP-Pump

Hydro Jet Drain Cleaner/Unclog Pump กำจัดท่ออุดตัน
ครื่องปั้มแรงดันสูงกำจัดท่อตันและล้างท่อ ให้แรงลมสูง เบาแรงผู้ใช้ ชนิดพกพา  ความยาว 18 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.75 นิ้ว เหมาะสำหรับประจำบ้าน อาคาร สำนักงาน
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

3,190.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

         
  Model : Drain Air Pump

Drain Air Pump Guc Drain Buster กำจัดท่ออุดตัน
เครื่องกำจัดท่อตัน แบบอัดอากาศแรงสูง ชนิดทะลวงท่อ พร้อมอุปกรณ์
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

1,790.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

    เครื่องกำจัดท่อตัน เครื่องล้างท่อ เครื่องทะลวงท่อ งูเหล็ก ท่อตัน ท่ออุดตัน เครื่องปั้มส้วมตัน Drain buster Drain cleaner   เครื่องกำจัดท่อตัน เครื่องล้างท่อ เครื่องทะลวงท่อ งูเหล็ก ท่อตัน ท่ออุดตัน เครื่องปั้มส้วมตัน
  Model : Kwik Spin-25

Steel Drum Auger Plumber's Drain Snake กำจัดท่ออุดตัน
เครื่องทะลวงท่อ กำจัดท่ออุดตันและล้างท่อ ชนิดดรัม ใช้มือหมุน ให้กำลังสูง เบาแรงผู้ใช้ ชนิดพกพา  ความยาวงูเหล็ก 15 ฟุต เส้นผ่าศูนย์กลาง 1/4 นิ้ว เหมาะสำหรับผู้รับบริการกำจัดท่ออุดตัน ผลิตภัณฑ์ USA|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

5,890.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

    เครื่องกำจัดท่อตัน เครื่องล้างท่อ เครื่องทะลวงท่อ งูเหล็ก ท่อตัน ท่ออุดตัน เครื่องปั้มส้วมตัน Drain buster Drain cleaner   เครื่องกำจัดท่อตัน เครื่องล้างท่อ เครื่องทะลวงท่อ งูเหล็ก ท่อตัน ท่ออุดตัน เครื่องปั้มส้วมตัน
  Model : Drain Buster

Steel Drum Auger Plumber's Drain Snake กำจัดท่ออุดตัน
ครื่องกำจัดท่อตันและทะลวงท่อ ชนิดมือหมุน เบาแรงผู้ใช้ ชนิดพกพา  ความยาว 25 ฟุต เส้นผ่าศูนย์กลาง 1/4 นิ้ว เหมาะสำหรับประจำบ้าน อาคาร สำนักงาน
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

3,990.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

         
  Model  : Drain Snake Sink

Drain Sink Drain Snake กำจัดท่ออุดตัน
เครื่องกำจัดท่อตัน ชนิดทะลวงท่อ เส้นพลาสติกแข็งแรง ยืดหยุ่นได้ดี ไม่ต้องเปิดฝากรอง ใช้ได้ทันที |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

220.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

         
    เครื่องกำจัดท่อตัน เครื่องล้างท่อ เครื่องทะลวงท่อ งูเหล็ก ท่อตัน ท่ออุดตัน เครื่องปั้มส้วมตัน Drain buster Drain cleaner   เครื่องกำจัดท่อตัน เครื่องล้างท่อ เครื่องทะลวงท่อ งูเหล็ก ท่อตัน ท่ออุดตัน เครื่องปั้มส้วมตัน