ประเภทผลิตภัณฑ์ Soil pH/Moisture Meter/ เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดความชื้น ของดิน


  เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง เครื่องวัดความชื้น ของดิน (Soil pH/Moisture)                                    (16 items)

เครื่องวัดกรดด่าง

  เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดพีเอช  เครื่องวัดความชื้น   เครื่องวัดความชื้น เครื่องวัดความชื้น
  Model : Rapitest-1825

Rapitest Digital Soil Moisture Meter เครื่องวัดกรดด่าง ของดิน
เครื่องวัดความชื้น ของดิน ชนิดพกพา ระบบดิจิตอล โพรบยาว 14.50 ซม  Range : 0  ~ 9.9 Moisture Level แสดงผลทางจอภาพ LCD
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 1,590.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
  Model : Rapitest-1847

Rapitest Digital Plus pH Meter with Built-in Programs
เครื่องวัดกรดด่าง ของดิน ระบบดิจิตอล มีความจำโปรแกรมพืช 400 ชนิดภายในเครื่องพกพาสะดวก โพรบวัดยาว 6.5 นิ้ว ถอดเก็บด้านหลัง ใช้แบตเตอรี่  Range : 3.5 ~ 9 pH, |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 2,790.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
  Model : Rapitest-1845

Rapitest Digital Soil pH Meter เครื่องวัดความชื้นดิน
เครื่องวัดกรดด่าง (pH) ของดิน ชนิดพกพา ระบบดิจิตอล โพรบยาว 14.50 ซม. Range : 3.0 to 9.0 pH แสดงผลทางจอภาพ LCD
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 1,890.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
  Model : KC-300

KECHENG 4 in 1 Soil Survey Instrument pH/Temp/Moisture/Light Meter เครื่องวัดกรดด่าง ความชื้น
เครื่องวัดกรดด่าง อุณหภูมิ ความชื้น และแสงสว่างของดิน ชนิดพกพา ระบบดิจิืตอล
โพรบยาว
220 มม. Range : 3.5 ~ 9.0 pH, Temp -9 to 50 °C, Moisture 5 levels, Light 5 Levels |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 1,890.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
  Model : Rapitest-1880

RAPITEST 4 Ways Soil pH/Light/Moisture/NPK Analyzer เครื่องวัด
เครื่องวัดกรดด่าง วัดแสง วัดความชื้น และวัดปุ๋ย NPK ของดิน ชนิดพกพา ระบบเข็ม ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ หัววัดโลหะยาว  Range : 0 ~ 9 pH, Moisture : 1-4,  Light : 1000-100000 Fc/Hr, Fertilizer : 3 Levels
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 3,790.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
  Model : Soil pH/Moiture Tester LP

Soil pH/Moisture Tester
ครื่องวัดความชื้นและกรดด่าง ในดิน หัววัดยาวพิเศษ  ชนิดพกพา  Range : 1 ~ 8%, 3-8 pH, ความแม่นยำ ±0.2% l ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 2,790.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
  Model : Rapitest-1601

RAPITEST 4 in 1 Soil pH/N/P/K Test Kits
เครื่องวัดกรดด่าง วัดปุ๋ย N-P-K ของดิน ระบบเทียบสี  Range : pH : 4.5 ~ 7.5,  N : 0-80 ppm, P : 5-100 ppmK : 50-900 ppm
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 1,900.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
  Model : Rapitest-1840

RAPITEST Soil pH Meter เครื่องวัดกรดด่างดิน
เครื่องวัดกรดด่าง ของดิน ชนิดพกพา ระบบเข็ม ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ หัววัดโลหะยาว  Range : 3.5 ~ 9.0 pH, |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 1,590.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
  Model : FD-03

3 in 1 Soil pH/Moisture/Light Tester เครื่องวัดกรดด่างดิน
เครื่องวัดกรดด่าง ความชื้น และแสงสว่างของดิน ชนิดพกพา ระบบอนาล็อก โพรบยาว 21 ซม. Range : 3.5 ~ 8 pH, , Moisture : 1-10 Light  : 0-2000 lux 
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 790.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
  Model : ZD-05

Soil pH/Moisture Meter เครื่องวัดกรดด่างดิน
เครื่องวัดกรดด่างและความชื้น ของดิน ชนิดพกพา แบบหัววัดโลหะ 3 ชั้น  Range : 3 ~ 8  pH, Moisture 1-8, ความละเอียด 0.2 pH, ความแม่นยำ ±0.2 pH,
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 2,790.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
  Model : LU-PMS-714

LUTRON Digital Soil Moisture Meter(วัดความชื้นในดิน ทราย ปุ๋ยหมัก)
ครื่องวัดความชื้น ในดิน ทราย ปุ๋ยหมัก ระบบดิจิตอล  ชนิดพกพา  Range : 0 ~ 50%, ความแม่นยำ ±5% , แสดงผล  LCD, หัววัดยาว 9 นิ้ว พร้อมใบ Cer มาตรฐาน
CE
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 13,990.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
  Model : SPH-SW-37

Soil pH/Moisture Meter เครื่องวัดความชื้นดิน(Shinwa)
เครื่องวัดกรดด่าง ชนิดพกพา แบบหัววัดโลหะ 3 ชั้น  Range : 3 ~ 7  pH, , ความละเอียด 0.2 pH, ความแม่นยำ ±0.5 pH,
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 4,290.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
  Model : Soil Moisture-ANA

Soil Moisture Tester เครื่องวัดกรดด่าง ชนิดพกพา
เครื่องวัดความชื้นของดิน ชนิดพกพา ระบบอนาล็อก โพรบยาว 19.5 ซม.
Range : 1-10 |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 530.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
  Model : Rapitest-1830

Rapitest Soil Moisture/Light Meter เครื่องวัดความชื้น แสง
เครื่องวัดความชื้นและแสงสว่างของดิน ชนิดพกพา ระบบอนาล็อก โพรบยาว 15 ซม พร้อมสายยาว 2 ฟุต  Range : Moisture 1-10, Light 10 Levels
รายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 1,390.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม