ประเภทผลิตภัณฑ์ pH Meter pH Test Strip/ pH Meter เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง เครื่องวัดความเป็นกรดด่าง

 
หน้าที่ 1.
----->
1. เครื่องวัดกรดด่าง-->ประเภท ปากกา  (pH Pocket/Pen Type)
 
หน้าที่ 2.-----> 2. เครื่องวัดกรดด่าง-->ประเภท พกพา (pH Portable),  3. ประเภทตั้งโต้ะ(pH Bench) 4. ประเภท กระดาษวัด (pH Test Stick)

หน้าที่  l 1 l 2 l
 

 เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง ชนิดปากกา (Pocket & Pen Type)                                                                                      (38 items)
เครื่องวัดกรดด่าง   เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง
เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง
  เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง
  Model: PH-MP720-3(6 in 1)

6 in 1 Waterproof Digital pH/ORR/Temp/Conductivity/TDS/Salinity Tester(Replaceable Electrode)PH99720
เครื่องวัดกรดด่าง โออาร์พี อุณหภูมิ ความนำไฟฟ้า ทีดีเอสและความเค็ม วัด 6 อย่าง
ในเครื่องเดียวกัน ชนิดปากกา
Range : -2 ~ 16 pH, -1000 ~ 1000 mV, 0 ~90.0 C, 0 ~ 2000 uS/cm(2.0 - 20.0 mS), 0-1300 ppm(1.30-13.00 ppt), 0-1000 ppm(1.00-12.00 ppt) ความละเอียด 0.01 pH, 1mV, 0.1 C, 1 uS, 1 ppm, 1 ppm  ความแม่นยำ ±0.01 pH, อภาพใหญ่ LCD 2 แถว  กันน้ำได้ ลอยน้ำได้ มีชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ โพรบเปลี่ยนได้ ดูค่าสูงสุด-ต่ำสุดและค้างค่าหน้าจอได้ พร้อมหัววัดอีเลคโทรด 3 อัน มาตรฐาน CE/IP57 มีใบ Certificate of Calibration
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 17,400.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดกรดด่าง   เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง
เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง
  เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง
  Model : PHCL-20A(6 in 1)

6 in 1 Waterproof Digital pH/ORP/Temp/Free Chlorine/TDS/Salinity Tester(Replaceable Electrode)PH99720
เครื่องวัดกรดด่าง โออาร์พี อุณหภูมิ คลอรีน ทีดีเอสและความเค็ม วัด 6 อย่าง
ในเครื่องเดียวกัน ชนิดปากกา
Range : 0 ~ 12 pH, 0 ~ 999 mV, 5 ~50 C, 0 ~ 5000 ppm, 0-5000 ppm ความละเอียด 0.1 pH, 1mV, 0.1 C, 20%, 20%  ความแม่นยำ ±0.01 pH, อภาพใหญ่ LCD 5 แถว  กันน้ำได้  มีชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ โพรบเปลี่ยนได้ ดูค่าสูงสุด-ต่ำสุดและค้างค่าหน้าจอได้ พร้อมหัววัดอีเลคโทรด 3 อัน มาตรฐาน CE/IP57 |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 19,500.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดกรดด่าง   เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง
เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง
  เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง
  Model : PHLP-014ATC

2 in 1 Waterproof Digital pH/Temp/Tester(Long Probe)
เครื่องวัดกรดด่าง อุณหภูมิ ชนิดปากกา Range : 0.00 ~ 14.00 pH, 0 ~ 50 C, ความละเอียด 0.01 pH,  ความแม่นยำ ±0.1 pH, อภาพใหญ่ LCD 2 แถว  ตั้งเทียบค่าได้ 3 จุด จำบัฟเฟอร์อัตโนมัติ โพรบยาวพิเศษ 12 ซม. กันน้ำ-กันฝุ่น มาตรฐาน IP65
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info /
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 2,890.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดกรดด่าง   เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง
เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง
  เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง
  รหัสสินค้า : PHT-PHTEC-19990

3 in 1 Waterproof Digital pH/Conductivity/Temp/Tester(PH983)
เครื่องวัดกรดด่าง ความนำไฟฟ้า และ อุณหภูมิ ชนิดปากกา Range : 0.00 ~ 14.00 pH, 0-19990 uS/wm,  -50 ~ 70 C, ความละเอียด 0.01 pH,  ความแม่นยำ ±0.1 pH, อภาพใหญ่ LCD 2 แถว  กันน้ำได้ มาตรฐาน CE/RoHS
l ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info /
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 1,990.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดกรดด่าง   เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง
เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง
  เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง
  Model :  PHT-PHTDS-19990

3 in 1 Waterproof Digital pH/TDS/Temp/Tester(PH983)
เครื่องวัดกรดด่าง ทีดีเอส และ อุณหภูมิ ชนิดปากกา Range : 0.00 ~ 14.00 pH, 0-19990 ppm,  -50 ~ 70 C, ความละเอียด 0.01 pH,  ความแม่นยำ ±0.1 pH, อภาพใหญ่ LCD 2 แถว  กันน้ำได้ มาตรฐาน CE/RoHS
l ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info /
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 1,990.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดกรดด่าง   เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง
เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง
  เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง
  Model : PH-CT-014H3P

Waterproof pH/C/F Pen Type Tester with ATC(CT-6021A)กรดด่าง
เครื่องวัดกรดด่าง และอุณหภูมิ ชนิดปากกา Range : 0.00 -14.00 pH, 0-50 °C, ความละเอียด 0.01 pH,  ความแม่นยำ ±0.1, จอภาพ LCD, ค้างค่าหน้าจอได้ กันน้ำ
หัวอ่านเปลี่ยนได้ ตั้งเทียบค่าได้
3 จุด, ชดเชยอุณหภูมิ  ปิดเครื่องเองอัตโนมัติ
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 3,600.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดกรดด่าง   เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง
เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง
  เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง
  Model : PH-014503P

Waterproof pH/C Pen Type Tester with ATC (PH-618)กรดด่าง
เครื่องวัดกรดด่าง และอุณหภูมิ ชนิดปากกา Range : 0.00 -14.00 pH, 0-50 °C, ความละเอียด 0.01 pH,  ความแม่นยำ ±0.1, จอภาพ LCD มีไฟส่องสว่างหน้าจอ,
กันน้ำได้(IP65) หัวอ่านเปลี่ยนได้ ตั้งเทียบค่าได้ 3 จุด, ชดเชยอุณหภูมิ 
ปิดเครื่องเองอัตโนมัติ
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 2,200.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดกรดด่าง   เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง
เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง
  เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง
  Model : PH-0142P

pH Tester
เครื่องวัดกรดด่าง (PH-961)
เครื่องวัดกรดด่าง ชนิดปากกา Range : 0.00 -14.00 pH, ความละเอียด 0.01 pH,  ความแม่นยำ ±0.05, จอภาพ LCD, ชดเชยอุณหภูมิ ตั้งเทียบค่า 2 จุด
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 1,590.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดกรดด่าง   เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง
เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง
  เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง
  Model : PH-890140RE

2 in 1 Waterproof Digital pH/Temp/Tester(Replaceable Electrode)
เครื่องวัดกรดด่าง อุณหภูมิ ชนิดปากกา Range : 0.00 ~ 14.00 pH, 0 ~ 50 C, ความละเอียด 0.01 pH,  ความแม่นยำ ±0.05 pH, อภาพใหญ่ LCD 2 แถว  ตั้งเทียบค่าได้ 3 จุด จำบัฟเฟอร์อัตโนมัติ โพรบเปลี่ยนได้ กันน้ำ-กันฝุ่น มาตรฐาน IP65
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 3,890.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดกรดด่าง   เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง
เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง
  เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง
  Model : PH-035

Waterproof pH Pocket Tester with ATC เครื่องวัดกรดด่าง ชนิดปากกา
เครื่องวัดกรดด่าง และอุณหภูมิ ชนิดปากกา Range : 0.00 -14.00 pH, 0-55 °C, ความละเอียด 0.01 pH,  ความแม่นยำ ±0.1, จอภาพ LCD, กันน้ำได้(IP67) หัวอ่านเปลี่ยนได้ ตั้งเทียบค่าได้ 2 จุด, ชดเชยอุณหภูมิ  ปิดเครื่องเองอัตโนมัติ
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 3,980.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดกรดด่าง   เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง
เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง
  เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง
  Model : PH-014009

pH Tester
เครื่องวัดกรดด่าง (PH-009(I))
เครื่องวัดกรดด่าง ชนิดปากกา Range : 0.0 -14.0 pH, ความละเอียด 0.1 pH,  ความแม่นยำ ±0.1, จอภาพ LCD, ตั้งเทียบค่า 1 จุด
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 760.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดกรดด่าง   เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง
เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง
  เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง
  Model : PH-85014-3PC

Digital Waterproof pH/Temp Tester
เครื่องวัดกรดด่าง ชนิดปากกา
เครื่องวัดกรดด่าง ชนิดปากกา Range : 0.0 -14.0 pH, ความละเอียด 0.1 pH,  ความแม่นยำ ±0.1, จอภาพ LCD, กันน้ำ-ฝุ่นได้(IP65) หัวอ่านเปลี่ยนได้ ตั้งเทียบค่าได้ 3 จุด,  ปิดเครื่องเองอัตโนมัติ |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 2,750.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดกรดด่าง   เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง
เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง
  เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง
  Model : PH-03(1)

KL pH Tester
เครื่องวัดกรดด่าง ชนิดปากกา
เครื่องวัดกรดด่าง ชนิดปากกา Range : 0.00 -14.00 pH, ความละเอียด 0.01 pH,  ความแม่นยำ ±0.01, จอภาพ LCD, |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 1,250.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดกรดด่าง   เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง
เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง
  เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง
  Model : pH-033

Waterproof pH Pocket Tester with ATC เครื่องวัดกรดด่าง ชนิดปากกา
เครื่องวัดกรดด่าง  ชนิดปากกา Range : 0.0 ~ 14.00 pH, ความละเอียด 0.01 pH,  ความแม่นยำ ±0.1, จอภาพ LCD  ชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ กันน้ำได้ ค้างค่าหน้าจอได้ |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 1,990.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดกรดด่าง   เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง
เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง
  เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง

  Model : pH-010

KL 3 in 1 Foldable pH/Temp/Humidity Meter เครื่องวัดกรดด่าง
เครื่องวัดกรดด่าง อุณหภูมิและความชื้น ชนิดปากกา Range : 0.00 ~ 14.00 pH, -5  ~ 50.0 C, -10 ~ 99% RH ความละเอียด 0.01 pH,  ความแม่นยำ ±0.1, จอภาพ LCD 2 แถว แสดงค่า 3 ค่าพร้อมกัน พร้อมโพรบพับได้
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 3,900.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดกรดด่าง   เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง
เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง
  เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง
  Model : PH-8690

Waterproof Digital pH/Temp/Meter (IP67) เครื่องวัดกรด
เครื่องวัดกรดด่าง อุณหภูมิ ชนิดปากกา Range : 0.00 ~ 14.00 pH, 0 ~ 50 C, ความละเอียด 0.01 pH,  ความแม่นยำ ±0.02, อภาพ LCD 2 แถว  ตั้งเทียบค่าได้ 3 จุด โพรบเปลี่ยนได้ มาตรฐาน IP67 |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 3,790.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดกรดด่าง   เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง
เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง
  เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง
  Model : PHS-3385

Waterproof 100% pH Stick with ATC เครื่องวัดกรด
เครื่องวัดกรดด่าง ชนิดแท่ง ระบบ LED  Range : 2.1 ~ 10.8 pH, ความละเอียด 0.1 pH,  ความแม่นยำ ±0.1, ตั้งเทียบค่าอัตโนมัตได้ 2 จุด  ชดเชยอุณหภูมิ กันน้ำ 100%มาตรฐาน RoHS |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 2,900.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดกรดด่าง   เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง
เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง
  เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง
  Model : PH-PEN

UP Digital Waterproof pH Tester
เครื่องวัดกรดด่าง ชนิดปากกา
เครื่องวัดกรดด่าง ชนิดปากกา Range : 0.0 -14.0 pH, ความละเอียด 0.1 pH,  ความแม่นยำ ±0.1, จอภาพ LCD, กันน้ำได้(IP67) หัวอ่านเปลี่ยนได้ ตั้งเทียบค่าได้ 2 จุด,  ปิดเครื่องเองอัตโนมัติ |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 2,890.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดกรดด่าง   เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง
เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง
  เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง
  Model : Ecotestr-PH1

OAKTON Waterproof pH Tester เครื่องวัดกรดด่าง ชนิดปากกา
เครื่องวัดกรดด่าง  ชนิดปากกา Range : 0.0 ~ 14.0 pH, ความละเอียด 0.1 pH,  ความแม่นยำ ±0.1, จอภาพ LCD  กันน้ำ-กันฝุ่น-ลอยน้ำได้ ค้างค่าหน้าจอได้
ปิดเครื่องอัตโนมัติ
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  N/A 17,900.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดกรดด่าง   เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง
เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง
  เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง
  Model : PH-0093

Waterproof pH/C Tester with ATC
เครื่องวัดกรดด่าง ชนิดปากกา
เครื่องวัดกรดด่าง และอุณหภูมิ ชนิดปากกา Range : 0.00 -14.00 pH, 0-50 °C, ความละเอียด 0.01 pH,  ความแม่นยำ ±0.1, จอภาพ LCD, กันน้ำได้(IP67) หัวอ่านเปลี่ยนได้ ตั้งเทียบค่าได้ 3 จุด, ชดเชยอุณหภูมิ  ปิดเครื่องเองอัตโนมัติ
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 3,750.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดกรดด่าง   เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง
เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง
  เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง
  Model : 850051

SPER SCIENTIFIC Digital pH/Temp Meter
เครื่องวัดกรดด่าง ชนิดปากกา
เครื่องวัดกรดด่าง และอุณหภูมิ ชนิดปากกา Range : 0 -14 pH, 0-50 °C, ความละเอียด 0.1 pH,  ความแม่นยำ ±0.2, จอภาพ LCD, ลอยน้ำน้ำได้(IP65) หัวอ่านเปลี่ยนได้ ตั้งเทียบค่าได้ 3 จุด, ชดเชยอุณหภูมิ ค้างค่าหน้าจอได้, ปิดเครื่องเองอัตโนมัติ |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 4,300.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดกรดด่าง   เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง
เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง
  เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง
  Model : 850052

SPER SCIENTIFIC Digital pH/Temp Meter
เครื่องวัดกรดด่าง ชนิดปากกา
เครื่องวัดกรดด่าง และอุณหภูมิ ชนิดปากกา Range : 0 -14 pH, 0-50 °C, ความละเอียด 0.01 pHความแม่นยำ ±0.05, จอภาพ LCD, ลอยน้ำน้ำได้(IP65) หัวอ่านเปลี่ยนได้ ตั้งเทียบค่าได้ 3 จุด, ชดเชยอุณหภูมิ ค้างค่าหน้าจอได้, ปิดเครื่องเองอัตโนมัติ |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 4,700.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดกรดด่าง   เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง
เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง
  เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง
  Model : PH-51

Milwaukee pH Tester เครื่องวัดกรดด่าง ชนิดปากกา
เครื่องวัดกรดด่าง ชนิดปากกา Range : 0.0 ~ 14.0 pH,  ความละเอียด 0.1 pH,  ความแม่นยำ ±0.1, จอภาพ LCD  หัววัดเปลี่ยนได้เมื่อหมดอายุ, ตั้งค่ามาตรฐานได้ 2 จุด, กันน้ำได้, มาตรฐาน IP67, CE , ผลิตภัณฑ์จากสหรัฐอเมริกา
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 4,190.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดกรดด่าง   เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง
เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง
  เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง
  Model : PH-52

Milwaukee Waterprooof pH/Temp Tester เครื่องวัดกรดด่าง
เครื่องวัดกรดด่างและอุณหภูมิ ชนิดปากกา Range : -2.0 ~ 16.0 pH, อุณหภูมิ -5.0 ~ 60.0 °C  ความละเอียด 0.1 pH,  ความแม่นยำ ±0.1, จอภาพ LCD  หัววัดเปลี่ยนได้เมื่อหมดอายุ, ตั้งค่ามาตรฐานได้ 2 จุด, กันน้ำได้, มาตรฐาน IP67, CE , ผลิตภัณฑ์จากสหรัฐอเมริกา |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 4,490.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดกรดด่าง   เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง
เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง
  เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง
  Model : PH-53

Milwaukee Waterproof pH/Temp Tester เครื่องวัดกรดด่าง ชนิดปากกา
เครื่องวัดกรดด่างและอุณหภูมิ ชนิดปากกา Range : -2.00 ~ 16.00 pH, อุณหภูมิ -5.0 ~ 60.0 °C  ความละเอียด 0.01 pH,  ความแม่นยำ ±0.02, จอภาพ LCD  หัววัดเปลี่ยนได้เมื่อหมดอายุ, ตั้งค่ามาตรฐานได้ 2 จุด, กันน้ำได้, มาตรฐาน IP67, CE , ผลิตภัณฑ์จากสหรัฐอเมริกา |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 4,790.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดกรดด่าง   เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง
เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง
  เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง
  Model : PH-55

Milwaukee Waterproof pH/Temp Tester เครื่องวัดกรดด่าง ชนิดปากกา
เครื่องวัดกรดด่างและอุณหภูมิ ชนิดปากกา Range : -2.0 ~ 16.0 pH, อุณหภูมิ -5.0 ~ 60.0 °C  ความละเอียด 0.1 pH,  ความแม่นยำ ±0.1, จอภาพ LCD 2 แถว  หัววัดเปลี่ยนได้เมื่อหมดอายุ, ตั้งค่ามาตรฐานได้ 2 จุด, กันน้ำได้, มาตรฐาน IP67, CE , ผลิตภัณฑ์จากสหรัฐอเมริกา |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 4,590.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดกรดด่าง   เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง
เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง
  เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง
  Model : PH-56

Milwaukee Waterproof pH/Temp Tester เครื่องวัดกรดด่าง ชนิดปากกา
เครื่องวัดกรดด่างและอุณหภูมิ ชนิดปากกา Range : -2.00 ~ 16.00 pH, อุณหภูมิ -5.0 ~ 60.0 °C  ความละเอียด 0.01 pH,  ความแม่นยำ ±0.05, จอภาพ LCD 2 แถว  หัววัดเปลี่ยนได้เมื่อหมดอายุ, ตั้งค่ามาตรฐานได้ 2 จุด, กันน้ำได้, มาตรฐาน IP67, CE , ผลิตภัณฑ์จากสหรัฐอเมริกา |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 4,900.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดกรดด่าง   เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง
เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง
  เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง
  Model : PH-58

Milwaukee Waterproof pH/ORP/Temp Tester เครื่องวัดกรดด่าง
เครื่องวัดกรดด่างและอุณหภูมิ ชนิดปากกา Range : -2.00 ~ 16.00 pH, อุณหภูมิ -5.0 ~ 60.0 °C  ความละเอียด 0.01 pH,  ความแม่นยำ ±0.05, จอภาพ LCD 2 แถว  หัววัดเปลี่ยนได้เมื่อหมดอายุ, ตั้งค่ามาตรฐานได้ 2 จุด, กันน้ำได้, มาตรฐาน IP67,
CE , ผลิตภัณฑ์จากสหรัฐอเมริกา |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 7,900.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดกรดด่าง   เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง
เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง
  เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง
  Model : Aquarium-PH

Aquarium pH Meter
เครื่องวัดกรดด่าง ชนิดปากกา
เครื่องวัดกรดด่าง ชนิดปากกา Range : 0.00 -14.00 pH, ความละเอียด 0.01 pH,  ความแม่นยำ ±0.01, จอภาพ LCD, สายเคเบิ้ลยาว 1 เมตร พร้อมหัวอ่าน
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 1,790.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดกรดด่าง   เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง
เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง
  เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง
  Model : PC-101 เครื่องวัดคลอรีน

Home Swimming Pool and Spa pH/Chlorine Tester
เครื่องวัดคลอรีนและกรดด่าง ระบบอีเล็คโทรนิค ชนิดพกพา เหมาะสำหรับตรวจเช็คในสระว่ายน้ำหรือสปา Range : pH : 5.5 - 9.0 pH, Chlorine : 0.2 - 3.0 ppm,
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 1,720.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
  Model  : PC-104 เครื่องวัดคลอรีน

Home Swimming Pool and Spa pH/ Chlorine Tester
เครื่องวัดคลอรีนและกรดด่าง ระบบอีเล็คโทรนิค ชนิดพกพา เหมาะสำหรับตรวจเช็คในสระว่ายน้ำหรือสปา Range : pH : 5.5 - 9.0 pH, Chlorine : 0.2 - 3.0 ppm,
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 1,960.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
  Model : PHCL-102 เครื่องวัดคลอรีน

Home Swimming Pool and Spa pH/ Chlorine Tester
เครื่องวัดคลอรีนและกรดด่าง ระบบอีเล็คโทรนิค ชนิดพกพา เหมาะสำหรับตรวจเช็คในสระว่ายน้ำหรือสปา Range : pH : 5.5 - 9.0 pH, Chlorine : 0.2 - 3.0 ppm,
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 2,395.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
  Model : ST-6021A

Waterproof pH/Temp Tester with ATC เครื่องวัดกรดด่าง ชนิดปากกา
เครื่องวัดกรดด่าง และอุณหภูมิ ชนิดปากกา Range : 0.00 -14.00 pH, 0-50 °C, ความละเอียด 0.1 pH,  ความแม่นยำ ±0.1, จอภาพ LCD, กันน้ำได้ หัวอ่านเปลี่ยนได้ ชดเชยอุณหภูมิ  ปิดเครื่องเองอัตโนมัติ
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 2,790.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
  Model : ST-6022

Waterproof pH/Temp Tester with ATC เครื่องวัดกรดด่าง ชนิดปากกา
เครื่องวัดกรดด่าง และอุณหภูมิ ชนิดปากกา Range : 0.00 -14.00 pH, 0-50 °C, ความละเอียด 0.01 pH,  ความแม่นยำ ±0.02, จอภาพ LCD, กันน้ำได้ หัวอ่านเปลี่ยนได้ ชดเชยอุณหภูมิ  ปิดเครื่องเองอัตโนมัติ
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 3,990.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
  Model : ST-6020A

Waterproof pH/Temp Tester with ATC เครื่องวัดกรดด่าง ชนิดปากกา
เครื่องวัดกรดด่าง และอุณหภูมิ ชนิดปากกา Range : 0.00 -14.00 pH, 0-50 °C, ความละเอียด 0.01 pH,  ความแม่นยำ ±0.02, จอภาพ LCD, กันน้ำได้ หัวอ่านเปลี่ยนได้ ชดเชยอุณหภูมิ  ปิดเครื่องเองอัตโนมัติ
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 6,190.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
  Model : PH-200

HM Digital pH/Temp Meter
เครื่องวัดกรดด่าง ชนิดปากกา
เครื่องวัดกรดด่าง และอุณหภูมิ ชนิดปากกา Range : 0 -14 pH, 0-80 °C, ความละเอียด 0.01 pH,  ความแม่นยำ ±0.02, จอภาพ LCD, กันน้ำได้ หัวอ่านเปลี่ยนได้ ตั้งเทียบค่าได้ 3 จุด |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 4,990.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดกรดด่าง   เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง
เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง
  เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง

หน้าที่  l 1 l 2 l