เครื่องวัดรังสี กัมมันตรังสี  (Radiation/Geiger Counter Tester Dosimeter Meters)                                                                       (3 items)
     เครื่องวัดรังสี กัมมันตรังสี เครื่องวัดรังสี กัมมันตรังสี เครื่องวัดรังสี กัมมันตรังสี
 เครื่องวัดรังสี กัมมันตรังสี  เครื่องวัดรังสี กัมมันตรังสี  เครื่องวัดรังสี กัมมันตรังสี
   เครื่องวัดรังสี กัมมันตรังสี
 เครื่องวัดรังสี กัมมันตรังสี
  Model : Ecotester Soeks

2 in 1 Radiation/Nitrate Detector/Dosimeter/Geiger Counter
เครื่องวัดกัมมันตรังสี เครื่องวัดไนเตรท ระบบดิจิตอล  Range : กัมมันตรังสี  0.03-1000 uSv/h, 3-100,000 uR/h, ไนเตรท 20-5000 mg/kg ความละเอียด : 0.01 uSv/h ีเสียงเตือนเมื่อตรวจพบ ใช้แบตเตอรี่ |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

23,690.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

     เครื่องวัดรังสี กัมมันตรังสี เครื่องวัดรังสี กัมมันตรังสี เครื่องวัดรังสี กัมมันตรังสี
 เครื่องวัดรังสี กัมมันตรังสี  เครื่องวัดรังสี กัมมันตรังสี  เครื่องวัดรังสี กัมมันตรังสี
   เครื่องวัดรังสี กัมมันตรังสี
 เครื่องวัดรังสี กัมมันตรังสี
  Model : MKS-05 TERRA

Radiation Detector/Dosimeter/Geiger Counter เครื่องวัดกัมมันตรังสี
เครื่องวัดกัมมันตรังสี แกมม่า/เบต้า ระบบดิจิตอล  Range : 0.1...9999 uSv/h ความละเอียด : 0.01 uSv/h ีเสียงเตือนเมื่อตรวจพบ ใช้แบตเตอรี่
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

22,890.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

     เครื่องวัดรังสี กัมมันตรังสี เครื่องวัดรังสี กัมมันตรังสี เครื่องวัดรังสี กัมมันตรังสี
 เครื่องวัดรังสี กัมมันตรังสี  เครื่องวัดรังสี กัมมันตรังสี  เครื่องวัดรังสี กัมมันตรังสี
   เครื่องวัดรังสี กัมมันตรังสี
 เครื่องวัดรังสี กัมมันตรังสี
  Model : LXM-UVA-830

TECPEL Ultraviolet Meter เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง  
เครื่องวัดแสงอุลตร้าไวโอเลท Range : 199.9 microW /cm2, 1.999 mW /cm2, 19.99 mW /cm2  ความแม่นยำ ±4%, UV detector spectrum from 320nm to 400nm  แสดงผล LCD |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

8,800.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้