ประเภทผลิตภัณฑ์ Hardness Meter/เครื่องวัดความกระด้าง เครื่องวัดความกระด้างของน้ำ  เครื่องวัดความกระด้าง  เครื่องวัดความกระด้างของน้ำ  (Hardness Meter/Test Strips)                                               (3 items)
เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ
  เครื่องวัดความกระด้าง  เครื่องวัดความกระด้างของน้ำ   เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
  Model : HI-93735

HANNA Hardness Meter
เครื่องวัดความกระด้างของน้ำ ระบบดิจิตอล Range : 0 - 750 mg/L, ความละเอียด 1 mg/L, ความแม่นยำ ±5 mg/L, แหล่งกำเนิดแสง LED,  จอภาพ LCD, พร้อม Reagent 100 tests |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

Not Available

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

เครื่องวัดความกระด้าง   เครื่องวัดความกระด้าง เครื่องวัดความกระด้างของน้ำ Hardness Tester,
เครื่องวัดความกระด้าง เครื่องวัดความกระด้างของน้ำ เครื่องวัดค่าความกระด้าง
  เครื่องวัดความกระด้าง เครื่องวัดความกระด้างของน้ำ
เครื่องวัดความกระด้าง เครื่องวัดความกระด้างของน้ำ
  Model : Aquadur

MN Hardness Test Strips
ก้านวัดความกระด้างของน้ำ ชนิดเทียบสี  Range : 0 - 445 mg/L (USA), 0 - 25 id (Germany) บรรจุ 100 ก้าน |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
 
SALE PRICE/BAHT

Not Available

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

เครื่องวัดความกระด้าง   เครื่องวัดความกระด้าง เครื่องวัดความกระด้างของน้ำ Hardness Tester,
เครื่องวัดความกระด้าง เครื่องวัดความกระด้างของน้ำ เครื่องวัดค่าความกระด้าง
  เครื่องวัดความกระด้าง เครื่องวัดความกระด้างของน้ำ
เครื่องวัดความกระด้าง เครื่องวัดความกระด้างของน้ำ
  Model : ITS-480008

ITS Hardness Test Strips
ก้านวัดความกระด้างของน้ำ ชนิดเทียบสี  Range : 0 - 1000 ppm (USA), 0 - 58 id (Germany) บรรจุ 50 ก้าน |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
 
SALE PRICE/BAHT

Not Available

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

เครื่องวัดความกระด้าง   เครื่องวัดความกระด้าง เครื่องวัดความกระด้างของน้ำ Hardness Tester,
เครื่องวัดความกระด้าง เครื่องวัดความกระด้างของน้ำ เครื่องวัดค่าความกระด้าง
  เครื่องวัดความกระด้าง เครื่องวัดความกระด้างของน้ำ
เครื่องวัดความกระด้าง เครื่องวัดความกระด้างของน้ำ
เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ

เครื่องวัดความกระด้าง เครื่องวัดความกระด้างของน้ำ Hardness Tester, เครื่องวัดความกระด้าง เครื่องวัดความกระด้างของน้ำ เครื่องวัดค่าความกระด้าง เครื่องวัดความกระด้าง เครื่องวัดความกระด้างของน้ำ Hardness Tester, เครื่องวัดความกระด้าง เครื่องวัดความกระด้างของน้ำ เครื่องวัดค่าความกระด้าง เครื่องวัดความกระด้าง เครื่องวัดความกระด้างของน้ำ Hardness Tester, เครื่องวัดความกระด้าง เครื่องวัดความกระด้างของน้ำ เครื่องวัดค่าความกระด้าง เครื่องวัดความกระด้าง เครื่องวัดความกระด้างของน้ำ Hardness Tester, เครื่องวัดความกระด้าง เครื่องวัดความกระด้างของน้ำ เครื่องวัดค่าความกระด้าง เครื่องวัดความกระด้าง เครื่องวัดความกระด้างของน้ำ Hardness Tester, เครื่องวัดความกระด้าง เครื่องวัดความกระด้างของน้ำ เครื่องวัดค่าความกระด้าง