ประเภทผลิตภัณฑ์ Turbidity Meter/เครื่องวัดความขุ่น เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ มิเตอร์วัดความขุ่น  


  เครื่องวัดความขุ่น เครื่องวัดค่าความขุ่น เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ (Turbidity Meters)                                                     (2 items)
เครื่องวัดความขุ่น   เครื่องวัดความขุ่น เครื่องวัดค่าความขุ่น เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ Turbidity meter
เครื่องวัดความขุ่น เครื่องวัดค่าความขุ่น เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ Turbidity meter
  เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ เครื่องวัดค่าความขุ่น
เครื่องวัดความขุ่น เครื่องวัดค่าความขุ่น
  Model : MI-415

Milwaukee Martini Turbidity  Meterเครื่องวัดความขุ่น เครื่องวัดความขุ่น
เครื่องวัดความขุ่น แบบดิจิตอล ชนิดพกพา Range : 0.00 to 50.00, 50 to 1000 FNU , ความละเอียด 0.01, 1 FNU, ความแม่นยำ 0.5 FNU, แสดงผล LCD, พร้อมกระเป๋าและอุปกรณ์, มาตรฐาน ISO standards ผลิตภัณฑ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา
l ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 28,990.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
  Model : TBP-LUTU-2016

Sper Scientific Turbidity Meterเครื่องวัดความขุ่น เครื่องวัดความขุ่น
เครื่องวัดความขุ่น แบบดิจิตอล ชนิดพกพา Range : 0.0 to 50.0 NTU, 50 to 1000 NTU , ความละเอียด 0.01 NTU (0.00 to 50.00 NTU), 1 NTU (50 to 1000 NTU),
ความแม่นยำ
±0.5 NTU  แสดงผล LCD, พร้อมกระเป๋าและอุปกรณ์, มาตรฐาน AMCO-EPA standards and is ISO 7027 compliant.
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 26,900.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดความขุ่น   เครื่องวัดความขุ่น เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ เครื่องวัดความขุ่น เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ เครื่องวัดความขุ่น เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ เครื่องวัดความขุ่น   เครื่องวัดความขุ่น เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ
เครื่องวัดความขุ่น เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ
  Model : TBP-T-100

Oakton Turbidity Meterเครื่องวัดความขุ่น เครื่องวัดความขุ่น
เครื่องวัดความขุ่น แบบดิจิตอล ชนิดพกพา Range : 0.01 to 19.99, 20.0 to  99.9, 100 to 1000 NTU, ความละเอียด 0.01, 0.1, 1 NTU, ความแม่นยำ ±2%  แสดงผล LCD, พร้อมกระเป๋าและอุปกรณ์, มาตรฐาน EPA-recognized ASTM D6855-03 compliance, and meets ISO 7027 (DIN EN 27027) method
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 37,900.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดความขุ่น   เครื่องวัดความขุ่น เครื่องวัดค่าความขุ่น เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ Turbidity meter
เครื่องวัดความขุ่น เครื่องวัดค่าความขุ่น เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ Turbidity meter
  เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ เครื่องวัดค่าความขุ่น
เครื่องวัดความขุ่น เครื่องวัดค่าความขุ่น
  Model : HI-93703C

HANNA Turbidity Meterเครื่องวัดความขุ่น เครื่องวัดความขุ่น
เครื่องวัดความขุ่น แบบดิจิตอล ชนิดพกพา Range : 0.00 to 50.00 FTU, 50 to 1000 FTU , ความละเอียด 0.01 FTU (0.00 to 50.00 FTU), 1 FTU (50 to 1000 FTU),
ความแม่นยำ
±0.5 FTU ความละเอียด 0.01 FTU แสดงผล LCD, พร้อมกระเป๋าและอุปกรณ์, มาตรฐาน AMCO-EPA standards and is ISO 7027 compliant.
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  N/A 17,900.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดความขุ่น   เครื่องวัดความขุ่น เครื่องวัดค่าความขุ่น เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ Turbidity meter
เครื่องวัดความขุ่น เครื่องวัดค่าความขุ่น เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ Turbidity meter
  เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ เครื่องวัดค่าความขุ่น
เครื่องวัดความขุ่น เครื่องวัดค่าความขุ่น
เครื่องวัดความขุ่น   เครื่องวัดความขุ่น เครื่องวัดค่าความขุ่น เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ Turbidity meter
เครื่องวัดความขุ่น เครื่องวัดค่าความขุ่น เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ Turbidity meter
  เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ เครื่องวัดค่าความขุ่น
เครื่องวัดความขุ่น เครื่องวัดค่าความขุ่น