ประเภทผลิตภัณฑ์ Conductivity/Conductivity Meter/เครื่องวัดความนำไฟฟ้า เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า

 
  เครื่องวัดความนำไฟฟ้า เครื่องวัดการนำไฟฟ้า ชนิดปากกา (Pen Type)                                                                         (21 items)
ครื่องวัดความนำไฟฟ้า   ครื่องวัดความนำไฟฟ้า เครื่องวัดการนำไฟฟ้า เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า
เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า
Conductivity meter
  ครื่องวัดความนำไฟฟ้า เครื่องวัดการนำไฟฟ้า เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า Conductivity meter
  Model: PH-MP720-3(6 in 1)

6 in 1 Waterproof Digital pH/ORR/Temp/Conductivity/TDS/Salinity Tester(Replaceable Electrode)PH99720
เครื่องวัดกรดด่าง โออาร์พี อุณหภูมิ ความนำไฟฟ้า ทีดีเอสและความเค็ม วัด 6 อย่าง
ในเครื่องเดียวกัน ชนิดปากกา
Range : -2 ~ 16 pH, -1000 ~ 1000 mV, 0 ~90.0 C, 0 ~ 2000 uS/cm(2.0 - 20.0 mS), 0-1300 ppm(1.30-13.00 ppt), 0-1000 ppm(1.00-12.00 ppt) ความละเอียด 0.01 pH, 1mV, 0.1 C, 1 uS, 1 ppm, 1 ppm  ความแม่นยำ ±0.01 pH, อภาพใหญ่ LCD 2 แถว  กันน้ำได้ ลอยน้ำได้ มีชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ โพรบเปลี่ยนได้ ดูค่าสูงสุด-ต่ำสุดและค้างค่าหน้าจอได้ พร้อมหัววัดอีเลคโทรด 3 อัน มาตรฐาน CE/IP57 มีใบ Certificate of Calibration
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 17,400.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
  Model : 199PHSAL-99D

AZ 5
in 1 DO/PH/Conductivity/Temp/Salinity Meter Kit (AZ-8403)
เครื่องวัดออกซิเจน กรดด่าง ความนำไฟฟ้า ความเค็ม และอุณหภูมิ ชนิดพกพา  Range : 0 - 30.0mg/L, 2-12 pH, 0-1999us/cm, 0-60C, 0-42 ppt,  ความละเอียด 0.1 mg/L, ความแม่นยำ ±3%, ปิดเครื่องอัตโนมัติ บันทึกความจำได้ 99 ข้อมูล จอภาพ LCD, มาตรฐาน CE |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 22,600.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
  Model : CONTDS-8306

AZ 4
in 1 Conductivity/TDS/Temp/Salinity Meter (AZ-8403)
เครื่องวัดความนำไฟฟ้า ความเค็ม ทีดีเอส และอุณหภูมิ ชนิดพกพา 
Range : CON :
uS/cm : 0 ~ 19.9uS/cm, 0 ~ 199.9uS/cm, 0 ~ 1999uS/cm, 
                     mS/cm : 0 ~ 19.99mS/cm, 0 ~ 199.9mS/cm,

           
TDS : 0.00-9.99ppm ,0.0-99 .9 ppm ,0-999ppm
                     0.00-9.99ppt ,0-199 .9 ppt
           
Salinity : 0.0~70.0ppt(KCl) ,
            Temp :
0~80.0 C  ความละเอียด 0.05%, ความแม่นยำ ±1%,

จอภาพ
LCD, มาตรฐาน CE |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 17,900.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
  Model : PCT-AZ-8351

Digital Conductivity mS & uS/Temp Tester
เครื่องวัดความนำไฟฟ้า
เครื่องวัดความนำไฟฟ้า เครื่องวัด ทีดีเอส ในน้ำ ชนิดปากกา Range : Conductivity: 0~1999 µS,  0~19.99 mS, ความละเอียด : 1 µS /r 0.01mS, ความแม่นยำ ±1% full scale, จอภาพ LCD |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 2,990.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
  Model : PCT-CTDS-01616

3 in 1 Digital EC/Conductivity/TDS/Temp Tester
เครื่องวัดความนำไฟฟ้า
เครื่องวัดความนำไฟฟ้า สารแขวนลอย และอุณหภูมิ ในน้ำ ชนิดปากกา Range : 0-9990 uS/cm, 0-4999 ppm, 0-99 C ความละเอียด 1 uS/cm, ความแม่นยำ ±2% full scale, จอภาพ LCD |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 890.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
  Model : PCT-CON-EC19MS

Digital EC/Conductivity Tester
เครื่องวัดความนำไฟฟ้า
เครื่องวัดความนำไฟฟ้า ชนิดปากกา Range : 0-19.99 mS/cm  ความละเอียด 0.01 mS/cm, ความแม่นยำ ±2% full scale, จอภาพ LCD
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 990.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ครื่องวัดความนำไฟฟ้า   ครื่องวัดความนำไฟฟ้า เครื่องวัดการนำไฟฟ้า เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า
เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า
Conductivity meter
  ครื่องวัดความนำไฟฟ้า เครื่องวัดการนำไฟฟ้า เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า Conductivity meter
  Model : PHT-PHTEC-19990

3 in 1 Waterproof Digital pH/Conductivity/Temp/Tester(PH983)
เครื่องวัดกรดด่าง ความนำไฟฟ้า และ อุณหภูมิ ชนิดปากกา Range : 0.00 ~ 14.00 pH, 0-19990 uS/wm,  -50 ~ 70 C, ความละเอียด 0.01 pH,  ความแม่นยำ ±0.1 pH, อภาพใหญ่ LCD 2 แถว  กันน้ำได้ มาตรฐาน CE/RoHS
l ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info /
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 1,990.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ครื่องวัดความนำไฟฟ้า   ครื่องวัดความนำไฟฟ้า เครื่องวัดการนำไฟฟ้า เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า
เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า
Conductivity meter
  ครื่องวัดความนำไฟฟ้า เครื่องวัดการนำไฟฟ้า เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า Conductivity meter
  Model : AZ-8361

Digital Conductivity & TDS Tester
เครื่องวัดความนำไฟฟ้า
เครื่องวัดความนำไฟฟ้า เครื่องวัด ทีดีเอส ในน้ำ ชนิดปากกา Range : Conductivity: 0~1999 µS,  0~19.99 mS, TDS:  0~1999 ppm, 0~19.99 ppt, ความละเอียด : 1 µS / 1ppm or 0.01mS / 0.01ppt, ความแม่นยำ ±1% full scale, จอภาพ LCD
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 3,700.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ครื่องวัดความนำไฟฟ้า   ครื่องวัดความนำไฟฟ้า เครื่องวัดการนำไฟฟ้า เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า
เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า
Conductivity meter
  ครื่องวัดความนำไฟฟ้า เครื่องวัดการนำไฟฟ้า เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า Conductivity meter
  Model : CON-TDS-C

3 in 1 Digital EC/Conductivity/TDS/Temp Tester
เครื่องวัดความนำไฟฟ้า
เครื่องวัดความนำไฟฟ้า สารแขวนลอย และอุณหภูมิ ในน้ำ ชนิดปากกา Range : 0-999 uS/cm, 0-5000 ppm, 0.1-80.0 C ความละเอียด 1 uS/cm, ความแม่นยำ ±2% full scale, จอภาพ LCD |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 1,095.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ครื่องวัดความนำไฟฟ้า   ครื่องวัดความนำไฟฟ้า เครื่องวัดการนำไฟฟ้า เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า
เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า
Conductivity meter
  ครื่องวัดความนำไฟฟ้า เครื่องวัดการนำไฟฟ้า เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า Conductivity meter
  Model : EC/CF/TDS-NW

3 in 1 Digital EC-CF/TDS Nutrient Wand Tester
เครื่องวัดความนำไฟฟ้า
เครื่องวัดสารอาหาร ปุ๋ยน้ำ EC/CF/TDS ชนิดพกพา Range : EC : 0~10.0 CE,  0~100 CF, TDS:  0~9990 ppm,  ความแม่นยำ ±2% full scale, จอภาพ LCD
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 3,180.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ครื่องวัดความนำไฟฟ้า   ครื่องวัดความนำไฟฟ้า เครื่องวัดการนำไฟฟ้า เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า
เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า
Conductivity meter
  ครื่องวัดความนำไฟฟ้า เครื่องวัดการนำไฟฟ้า เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า Conductivity meter
  Model : COM-100

HM Digital EC/TDS/Temp Tester
เครื่องวัดความนำไฟฟ้า ชนิดปากกา
เเครื่องวัดมวลสารรวมละลาย เครื่องวัดความนำไฟฟ้า และอุณหภูมิ ในน้ำ ชนิดปากกา Range : 0 - 8560 ppm, 0 - 80 C, 0 - 9990 uS/cm  ความละเอียด 1 ppm, ความแม่นยำ ±2% full scale, จอภาพ LCD |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 5,890.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ครื่องวัดความนำไฟฟ้า   ครื่องวัดความนำไฟฟ้า เครื่องวัดการนำไฟฟ้า เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า
เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า
Conductivity meter
  ครื่องวัดความนำไฟฟ้า เครื่องวัดการนำไฟฟ้า เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า Conductivity meter
  Model : Cond-138-II

Pen Conductivity Tester
เครื่องวัดความนำไฟฟ้า ชนิดปากกา
เครื่องวัดความนำไฟฟ้า ชนิดปากกา Range : 0 - 1999 μS/cm, ความละเอียด 1 μS/cm, ความแม่นยำ ±2% full scale, จอภาพ LCD,
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 1,680.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ครื่องวัดความนำไฟฟ้า   ครื่องวัดความนำไฟฟ้า เครื่องวัดการนำไฟฟ้า เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า
เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า
Conductivity meter
  ครื่องวัดความนำไฟฟ้า เครื่องวัดการนำไฟฟ้า เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า Conductivity meter
  Model : Con-999US

Pen Conductivity Tester
เครื่องวัดความนำไฟฟ้าชนิดปากกา
เครื่องวัดความนำไฟฟ้า ชนิดปากกา Range : 0 - 999 μS/cm (1000-9999uS/cm), ความละเอียด 1 μS/cm, (10 uS/cm) ความแม่นยำ ±2% full scale, จอภาพ LCD,
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 900.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
  Model : PCT-EC1999LP

Pen Conductivity Tester เครื่องวัดความนำไฟฟ้าชนิดปากกา
เครื่องวัดความนำไฟฟ้า โพรบยาว ชนิดปากกา Range : 0 - 1999 μS/cm, ความละเอียด 1 μS/cm, ความแม่นยำ ±2% full scale, จอภาพ LCD, กันน้ำได้
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 1,790.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
  Model : US-EC

Pen Conductivity Tester
เครื่องวัดความนำไฟฟ้า ชนิดปากกา
เครื่องวัดความนำไฟฟ้า ชนิดปากกา Range : 0 - 1999 μS/cm, ความละเอียด 1 μS/cm, ความแม่นยำ ±2% full scale, จอภาพ LCD, กันน้ำได้
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 1,480.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ครื่องวัดความนำไฟฟ้า   ครื่องวัดความนำไฟฟ้า เครื่องวัดการนำไฟฟ้า เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า
เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า
Conductivity meter
  ครื่องวัดความนำไฟฟ้า เครื่องวัดการนำไฟฟ้า เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า Conductivity meter

  Model : HI-98303(Dist3)

HANNA Conductivity Tester
เครื่องวัดความนำไฟฟ้า ชนิดปากกา
เครื่องวัดความนำไฟฟ้า  ชนิดปากกา Range : 0 to 1999 μS/cm, ความละเอียด 1 μS/cm, ความแม่นยำ ±2% full scale, จอภาพ LCD 1 แถว
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  N/A 17,900.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ครื่องวัดความนำไฟฟ้า   ครื่องวัดความนำไฟฟ้า เครื่องวัดการนำไฟฟ้า เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า
เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า
Conductivity meter
  ครื่องวัดความนำไฟฟ้า เครื่องวัดการนำไฟฟ้า เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า Conductivity meter
  Model : HI-98304(Dist4)

HANNA Conductivity Tester
เครื่องวัดความนำไฟฟ้า ชนิดปากกา
เครื่องวัดความนำไฟฟ้า  ชนิดปากกา Range : 0 to 19.99 mS/cm, ความละเอียด 0.1 mS/cm, ความแม่นยำ ±2% full scale, จอภาพ LCD 1 แถว
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  N/A 17,900.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ครื่องวัดความนำไฟฟ้า   ครื่องวัดความนำไฟฟ้า เครื่องวัดการนำไฟฟ้า เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า
เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า
Conductivity meter
  ครื่องวัดความนำไฟฟ้า เครื่องวัดการนำไฟฟ้า เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า Conductivity meter
  Model : Cond-2

Conductivity Meter
เครื่องวัดความนำไฟฟ้า ชนิดปากกา
เครื่องวัดความนำไฟฟ้า ชนิดปากกา Range : 0 - 1999 μS/cm, ความละเอียด 1 μS/cm, ความแม่นยำ ±2% full scale, จอภาพ LCD, สายเคเบิ้ลยาว 1 เมตร พร้อมโพรบ|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 2,800.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ครื่องวัดความนำไฟฟ้า   ครื่องวัดความนำไฟฟ้า เครื่องวัดการนำไฟฟ้า เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า
เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า
Conductivity meter
  ครื่องวัดความนำไฟฟ้า เครื่องวัดการนำไฟฟ้า เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า Conductivity meter
  Model : ExStik II-EC-500

EXTECH Portable  pH/C/F/Conductivity/TDS  Meter
เครื่องวัดกรดด่าง ความนำไฟฟ้า มวลสารรวมละลายในน้ำและอุณหภูมิ ชนิดปากกา  Range : pH : 0.00 ~ 14.00 pH, Conduct : 0 ~ 1999 μS/cm, 2.0 ~ 19.99 mS/cm TDS : 0 ~ 999 ppm, 1.00 ~ 9.99 ppt,  อุณหภูมิ 0 ~ 65 °C (32 ~ 149 °F) , บันทึกข้อมูล 25 ชุด|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  N/A 17,900.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ครื่องวัดความนำไฟฟ้า   ครื่องวัดความนำไฟฟ้า เครื่องวัดการนำไฟฟ้า เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า
เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า
Conductivity meter
  ครื่องวัดความนำไฟฟ้า เครื่องวัดการนำไฟฟ้า เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า Conductivity meter
  Model : 6021 Cond

Digital EC Conductivity Tester
เครื่องวัดความนำไฟฟ้า
เครื่องวัดความนำไฟฟ้า ในน้ำ ชนิดปากกาข Range : 0 - 19990 uS/cm, ความละเอียด 10 uS/cm, ความแม่นยำ ±1% full scale, จอภาพ LCD
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  N/A 17,900.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ครื่องวัดความนำไฟฟ้า   ครื่องวัดความนำไฟฟ้า เครื่องวัดการนำไฟฟ้า เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า
เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า
Conductivity meter
  ครื่องวัดความนำไฟฟ้า เครื่องวัดการนำไฟฟ้า เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า Conductivity meter
ครื่องวัดความนำไฟฟ้า   ครื่องวัดความนำไฟฟ้า เครื่องวัดการนำไฟฟ้า เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า
เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า
Conductivity meter
  ครื่องวัดความนำไฟฟ้า เครื่องวัดการนำไฟฟ้า เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า Conductivity meter