ประเภทผลิตภัณฑ์   Vibration Meter/Hand-held Vibration Meter/เครื่องวัดความสั่น เครื่องวัดความสั่นสะเทือน 


 เครื่องวัดความสั่น เครื่องวัดความสั่นสะเทือน เครื่องวัดแรงสั่น (Vibration Meters)                                                           (4 items)
    เครื่องวัดความสั่น เครื่องวัดความสั่นสะเทือน เครื่องวัดแรงสั่น เครื่องวัดความสั่น เครื่องวัดความสั่น เครื่องวัดความสั่น เครื่องวัดความสั่นสะเทือน เครื่องวัดแรงสั่น    
  Model : AR-63A

SMART SENSOR Digital Vibration Meter
เครื่องวัดความสั่น
เครื่องวัดความสั่น ชนิดพกพา ระบบดิจิตอล  Range : 0.1 - 199.9 m/s Peak, 0.1 - 199.9 m/s Rms, 0.001 - 1.999 mm P-p, ความแม่นยำ ±5%
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

19,590.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

เครื่องวัดความสั่น เครื่องวัดความสั่นสะเทือน   เครื่องวัดความสั่น เครื่องวัดความสั่นสะเทือน เครื่องวัดแรงสั่น เครื่องวัดความสั่น
เครื่องวัดความสั่น เครื่องวัดความสั่นสะเทือน เครื่องวัดแรงสั่น เครื่องวัดความสั่น
เครื่องวัดความสั่น เครื่องวัดความสั่นสะเทือน เครื่องวัดแรงสั่น เครื่องวัดความสั่น
  เครื่องวัดความสั่น เครื่องวัดความสั่นสะเทือน เครื่องวัดแรงสั่น เครื่องวัดความสั่น Vibration meter
  Model : VADR-6360-2

Digital Vibration Meter
VM-6360
เครื่องวัดความสั่น และวัดรอบ ชนิดพกพา ระบบดิจิตอล  Range : Velocity : 0.01-40.00 cm/s Treu RMS, 0.000-16 inch/s, Acceleration : 0.1-400 m/s2 Equipvalent peak, 0.3-1323 ft/s2, Displacement : 0.001-4.00 mm, 0.04-160 mm Equipvalent pk-pk, RPM : 60-99990 r/min ความแม่นยำ ±5%
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

18,950.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

เครื่องวัดความสั่น เครื่องวัดความสั่นสะเทือน   เครื่องวัดความสั่น เครื่องวัดความสั่นสะเทือน เครื่องวัดแรงสั่น เครื่องวัดความสั่น
เครื่องวัดความสั่น เครื่องวัดความสั่นสะเทือน เครื่องวัดแรงสั่น เครื่องวัดความสั่น
เครื่องวัดความสั่น เครื่องวัดความสั่นสะเทือน เครื่องวัดแรงสั่น เครื่องวัดความสั่น
  เครื่องวัดความสั่น เครื่องวัดความสั่นสะเทือน เครื่องวัดแรงสั่น เครื่องวัดความสั่น Vibration meter
  Model : VM-6320

Digital Vibration Meter
เครื่องวัดความสั่น เครื่องวัดการสั่น
เครื่องวัดความสั่น ชนิดพกพา ระบบดิจิตอล  Range : 0.1-200m2/s (10Hz to 1KHz  10Hz to 10KHz ), ความแม่นยำ ±5% ค้างค่าสูงสุดได้
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

17,990.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

         
  Model : WT-63A

Wintact Digital Vibration Meter
เครื่องวัดความสั่น
เครื่องวัดความสั่น ชนิดพกพา ระบบดิจิตอล  Range : 0.1~199.9m/s² peak; velocity: 0.1~199.9mm/s rms, ความแม่นยำ ±5%
|
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

11,590.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

         
เครื่องวัดความสั่น เครื่องวัดความสั่นสะเทือน   เครื่องวัดความสั่น เครื่องวัดความสั่นสะเทือน เครื่องวัดแรงสั่น เครื่องวัดความสั่น
เครื่องวัดความสั่น เครื่องวัดความสั่นสะเทือน เครื่องวัดแรงสั่น เครื่องวัดความสั่น
เครื่องวัดความสั่น เครื่องวัดความสั่นสะเทือน เครื่องวัดแรงสั่น เครื่องวัดความสั่น
  เครื่องวัดความสั่น เครื่องวัดความสั่นสะเทือน เครื่องวัดแรงสั่น เครื่องวัดความสั่น Vibration meter