ประเภทผลิตภัณฑ์ Thickness Meter/Ultrasonic Thickness Meter/Thickness Gauge/เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดความสูง  


 เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดความสูง เครื่องวัดมิติ (Thickness Meters)      (41 items)
เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง   เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  Model : VA-8041

Ultrasonic Thickness Meter เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง
เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ ระบบดิจิตอล Range : 1.2~220 mm (เลือกหน่วยวัดเป็นนิ้วได้), ความละเีอียด 0.1 mm,
ใช้ได้กับโลหะ/วัตถุแข็งทุกชนิด
 บันทึกความจำได้ 5 ข้อมูล  ใช้แบตเตอรี่ 3 x 1.4 V AAA, พร้อมโพรบวัด 1 อัน, เจลคาลิเบรท และกล่องใส่เครื่องมือ
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

11,490.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง   เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  Model : PCM-1800U

Film/Coating Thickness Meter DT-156
เครื่องวัดความหนา ฟิล์มและความหนา ของผิวเคลือบ  ระบบดิจิตอล Range : 0~1800 μm, ความละเอียด  0.1 um, ความแม่นยำ +/-3% ใช้แบตเตอรี่ 1x 9V, โพรบวัดภายในตัว (Built-in), วิเคราะห์ค่า Avg/Max/Min/Standard คาลิเบรทได้ 3 จุด และกล่องใส่เครื่องมือ |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

11,490.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง   เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  Model : EDM-025MI

Digital Electronic Micrometer

เครื่องวัดความหนา
 ระบบดิจิตอล Range : 0~25mm/0-1inch, ความละเอียด
 0.001mm/0.00005in, ความแม่นยำ 0.002mm/0.0001in พร้อมกล่องใส่เครื่องมือ
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

4,790.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง   เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  Model : DG-10

Dial Thickness Density Gauge เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง
เครื่องวัดความหนา ระบบgข็มหมุน Range : 0.0001"~0.50", ความละเีอียด 0.0001" , ความแม่นยำ : 0.001".  ความลึก 0.50 นิ้ว พร้อมกล่องใส่เครื่องมือ
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

4,290.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง   เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  Model : MT-8811

Ultrasonic Thickness Meter
เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง
เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ ระบบดิจิตอล Range : 1.5~200 mm/0.06~8 in, ความละเีอียด 0.1 mm, ใช้ได้กับโลหะทุกชนิด
ใช้แบตเตอรี่ 4 x 1.4 V AAA, พร้อมโพรบวัด 1 อัน, และกล่องใส่เครื่องมือ
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
 
SALE PRICE/BAHT

11,900.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง   เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  Model : FNF156-M400PC

Paint Thickness Meter & Coating Thickness Meter DT-156
เครื่องวัดความหนา สีเคลือบ และความหนา ของผิวเคลือบ  ระบบดิจิตอล Range : 0~1250 μm/0.0~49.21mm, ความละเอียด  1 um, ความแม่นยำ 0.1 um
ใช้แบตเตอรี่ 2x 1.5 V AAA, โพรบวัด 2 ชนิด (Built-in Fe / NFe), บันทึกข้อมูล 400 ข้อมูล ต่อคอมพิวเตอร์ได้ พร้อม USB + Software และกล่องใส่เครื่องมือ
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

13,900.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง   เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  Model : PCM-125

Paint Thickness Meter & Coating Thickness Meter (GX-Pro)
เครื่องวัดความหนา สีเคลือบ และความหนา ของผิวเคลือบ  ระบบดิจิตอล Range : 0~1.25mm, ความละเอียด 0.02mm, ความแม่นยำ 0.02mm ใช้แบตเตอรี่ 1 x 3 V
CR2032
, โพรบวัดในตัว(Built-in) |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

2,790.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง   เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  Model : Paintgage-FNF

Paint Thickness Meter & Coating Thickness Meter  
เครื่องวัดความหนา
เครื่องวัดความหนา สีเคลือบ และความหนา ของผิวเคลือบ  ระบบดิจิตอล Range : 0~1000 μm/0.0~40 mm, ความละเีอียด 2 um or 0.1 mm, ความแม่นยำ 0.1 mm
ใช้แบตเตอรี่ 1x 1.5 V AAA, โพรบวัด 2 ชนิด (Built-in Fe / NFe), และกล่องใส่เครื่องมือ |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

33,800.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง   เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  Model : QNIX-Handy

Paint Thickness Meter & Coating Thickness Meter
เครื่องวัดความหนา
เครื่องวัดความหนา สีเคลือบ และความหนา ของผิวเคลือบ  ระบบดิจิตอล Range : 0.0~20 mm, ความละเีอียด  0.5 mm, ความแม่นยำ 1.0 mm ใช้แบตเตอรี่ 2x 1.5 V AAA, โพรบวัด 2 ชนิด (Built-in Fe / NFe Auto switch), และซองใส่เครื่องมือ
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

33,200.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง   เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  Model : QNIX-Crash-Check

Paint Thickness Meter & Coating Thickness Meterb
เครื่องวัดความหนา
เครื่องวัดความหนา สีเคลือบ และความหนาของสีรถยนต์  ระบบหลอดไฟ LED 3 ระดับม่นยำสูง เหมาะสำหรับตรวจสอบการทำสีรถยนต์จากอุบัติเหตุ ใช้แบตเตอรี่ 2 x 1.5 V AAA, |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

11,900.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง   เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  Model : PCM-Mini

Paint Thickness Meter & Coating Thickness Meter (GX-Pro)
เครื่องวัดความหนา สีเคลือบ และความหนา ของผิวเคลือบ  ระบบดิจิตอล Range : 0.0~2.0mm, ความละเอียด 0.01mm, ความแม่นยำ 2% ใช้แบตเตอรี่ 1 x 3 V
CR2032
, โพรบวัดในตัว(Built-in) |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

2,250.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง   เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  Model : CM-8825FN

Ultrasonic Coating Thickness Meter
เครื่องวัดความหนา เครื่องวัด
เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ ของผิวเคลือบ  ระบบดิจิตอล Range : 0~1250 μm/0~50 mm, ความละเีอียด 0.1/110 um or 0.5 mm, ใช้แบตเตอรี่ 4 x 1.4 V AAA, โพรบวัด 2 ชนิด (Built-in), และกล่องใส่เครื่องมือ |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

16,900.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง   เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  Model : CM-8826FN-New

Ultrasonic Coating Thickness Meter
เครื่องวัดความหนา เครื่องวัด
เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ ของผิวเคลือบ  ระบบดิจิตอล Range : 0~1250 μm/0~50 mm, ความละเีอียด 0.1/110 um or 0.5 mm, ใช้แบตเตอรี่ 4 x 1.4 V AAA, พร้อมโพรบวัด 2 อัน, และกล่องใส่เครื่องมือ
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

17,900.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง   เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  Model : CM-8822

Ultrasonic Coating Thickness Meter
เครื่องวัดความหนา เครื่องวัด
เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ ของผิวเคลือบ  ระบบดิจิตอล Range : 0~1000 μm/0~40 mm, ความละเีอียด 0.1 um, ใช้แบตเตอรี่ 4 x 1.4 V AAA, อภาพใหญ่ แสดงผล 4 หลัก พร้อมโพรบวัด 2 อัน, จอภาพใหญ่ และกล่องใส่เครื่องมือ |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

18,900.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง   เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  Model : CM-8821

Ultrasonic Coating Thickness Meter
เครื่องวัดความหนา เครื่องวัด
เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ ของผิวเคลือบ  ระบบดิจิตอล Range : 0~1000 μm/0~40 mm, ความละเีอียด 0.1 um, ใช้แบตเตอรี่ 4 x 1.4 V AAA, อภาพใหญ่ แสดงผล 4 หลัก พร้อมโพรบวัด 1 อัน, จอภาพใหญ่ และกล่องใส่เครื่องมือ |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

13,500.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง   เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  Model : 05-12

Digital Thickness Gauge เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัด
เครื่องวัดความหนา ระบบดิจิตอล Range : 0~12.7 mm/0.5 in, ความละเีอียด 0.01 mm/.0005 in, ใช้แบตเตอรี่ 1 x 1.5 SR-44, ความลึกช่องวัด 13.54 มม.
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

1,190.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง   เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  Model : 212-101

TRESNA Digital Micrometer เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง
เครื่องวัดความหนา ระบบดิจิตอล Range : 0~25 mm/1 in, ความละเีอียด 0.001 mm/.00005 in,มีจานกลมจับชื้นงานทั้งสองข้าง ใช้แบตเตอรี่ 1 x 1.4 V AAA, พร้อมกล่องใส่เครื่องมือ |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

Not Available

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง   เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  Model : DIG-10

WJT Digital Thickness Gauge เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง
เครื่องวัดความหนา ระบบเข็มหมุน Range : 0~10 mm, ความละเีอียด 0.1 mm, ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่  ความลึกช่องวัด 10 มม. พร้อมซองใส่เครื่องมือ
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

2,150.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง   เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  Model : 316-150

Digital Thickness Gauge เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัด
เครื่องวัดความหนา ระบบดิจิตอล Range : 0~10 mm/0.4 in, ความละเีอียด 0.01 mm/0.005 in, ใช้แบตเตอรี่ 4 x 1.4 V AAA, ความลึกช่องวัด 30 มม.
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

7,190.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง   เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  Model : 316-151

Digital Thickness Gauge เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัด
เครื่องวัดความหนา ระบบดิจิตอล Range : 0~10 mm/0.4 in, ความละเีอียด 0.01 mm/.0005 in, ใช้แบตเตอรี่ 4 x 1.4 V AAA, ความลึกช่องวัด 120 มม. พร้อมกล่องใส่เครื่องมือ |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

8,990.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง   เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  Model : MT-8810

Ultrasonic Thickness Meter
เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง
เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ ระบบดิจิตอล Range : 1.5~200 mm/0.06~8 in, ความละเีอียด 0.1 mm, ใช้ได้กับโลหะ 11 ชนิด ใช้แบตเตอรี่ 4 x 1.4 V AAA, พร้อมโพรบวัด 1 อัน, และกล่องใส่เครื่องมือ
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

11,450.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง   เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  Model : MT-USN-812

Ultrasonic Thickness Meter
เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง
เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ ระบบดิจิตอล Range : 1.0~200 mm/0.05~9 in, ความละเีอียด 0.1 mm, ใช้ได้กับวัตถุแข็งทุกชนิด ใช้แบตเตอรี่ 4 x 1.4 V AAA, พร้อมโพรบวัด 1 อัน, และกล่องใส่เครื่องมือ
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

14,200.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง   เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  Model : DC-516

Digital Micrometer เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัด
เครื่องวัดความหนา ระบบดิจิตอล Range : 0~25 mm, ความละเีอียด 0.001 mm,
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
 
SALE PRICE/BAHT

Not Available

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง   เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  Model : 0-25 IP54 Micrometer

Digital 0-25 IP54 Micrometer เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง
เครื่องวัดความหนา ระบบดิจิตอล Range : 0~25 mm, ความละเีอียด 0.001 mm, มี Port RS232 ต่อคอมพิวเตอร์ได้ |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

6,950.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง   เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  Model : 110-801

IP67 Waterproof Digital Caliper เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง
เครื่องวัดความหนา ระบบดิจิตอล Range : 0~150 mm, ความละเีอียด 0.01 mm, ความแม่นยำ 0.03 mm, มาตรฐาน IP67 กันน้ำได้
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

7,950.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง   เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  Model : 111-801

IP54 Waterproof Digital Caliper เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง
เครื่องวัดความหนา ระบบดิจิตอล Range : 0~150 mm, ความละเีอียด 0.01 mm, ความแม่นยำ 0.03 mm, มาตรฐาน IP54 กันน้ำ-กันฝุ่นได้
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

3,950.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง   เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  Model : 110-201

High Precision Digital Caliper เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง
เครื่องวัดความหนา ระบบดิจิตอล Range : 0~150 mm, ความละเีอียด 0.005 mm, ความแม่นยำ 0.020 mm, 3 ตำแหน่ง |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

Not Available

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง   เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  Model : 111-100

Digital Vernier Caliper Micrometer เครื่องวัดความหนา เครื่องวัด
เครื่องวัดความหนา ระบบดิจิตอล Range : 0~100 mm, ความละเีอียด 0.01 mm,
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
 
SALE PRICE/BAHT

1,350.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง   เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  Model : 111-101B

Digital Vernier Caliper Micrometer เครื่องวัดความหนา เครื่องวัด
เครื่องวัดความหนา ระบบดิจิตอล Range : 0~150 mm, ความละเีอียด 0.01 mm,
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
 
SALE PRICE/BAHT

1,650.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง   เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  Model : 111-102B

Digital Vernier Caliper Micrometer เครื่องวัดความหนา เครื่องวัด
เครื่องวัดความหนา ระบบดิจิตอล Range : 0~200 mm, ความละเีอียด 0.01 mm,
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

1,950.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง   เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  Model : TMM-150

Vernier Caliper เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง
เครื่องวัดความหนา  Range : 0~150 mm, ความละเีอียด 0.1 mm,
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

850.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง   เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  Model : 315-101

Digital Thickness Gauge เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัด
เครื่องวัดความหนา ระบบดิจิตอล Range : 0~15mm/0.6 in, ความละเีอียด 0.01 mm/.0005 in, ใช้แบตเตอรี่ 4 x 1.4 V AAA, พร้อมกล่องใส่เครื่องมือ
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

Not Available

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง   เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  Model : 325-101

Digital Thickness Gauge Micrometer เครื่องวัดความหนา เครื่องวัด
เครื่องวัดความหนา ระบบดิจิตอล Range : 0~25mm/0 -1 in, ความละเีอียด 0.01 mm/.0005 in, ใช้แบตเตอรี่ 4 x 1.4 V AAA, พร้อมกล่องใส่เครื่องมือ
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

Not Available

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง   เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  Model : 171-132A

Dial Caliper เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว
เครื่องวัดความหนา ระบบเข็มหมุน Range : 0~150 mm, ความละเีอียด 0.02 mm,
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

650.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง   เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง   เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ

 
 
เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัด เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ เครื่องวัดความหนา เครื่องวัด