ประเภทผลิตภัณฑ์ Salinity Meter/Refractometer/เครื่องวัดความเค็ม  เครื่องวัดค่าความเค็ม  มิเตอร์วัดความเค็ม   เครื่องวัดความเค็ม  เครื่องวัดค่าความเค็ม  (Salinity Refractometers/Meters)                                                            (19 items)
พี   เครื่องวัดความเค็ม  เครื่องวัดค่าความเค็ม    
  Model: PH-MP720-3(6 in 1)

6 in 1 Waterproof Digital pH/ORR/Temp/Conductivity/TDS/Salinity Tester(Replaceable Electrode)PH99720
เครื่องวัดกรดด่าง โออาร์พี อุณหภูมิ ความนำไฟฟ้า ทีดีเอสและความเค็ม วัด 6 อย่าง
ในเครื่องเดียวกัน ชนิดปากกา
Range : -2 ~ 16 pH, -1000 ~ 1000 mV, 0 ~90.0 C, 0 ~ 2000 uS/cm(2.0 - 20.0 mS), 0-1300 ppm(1.30-13.00 ppt), 0-1000 ppm(1.00-12.00 ppt) ความละเอียด 0.01 pH, 1mV, 0.1 C, 1 uS, 1 ppm, 1 ppm  ความแม่นยำ ±0.01 pH, อภาพใหญ่ LCD 2 แถว  กันน้ำได้ ลอยน้ำได้ มีชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ โพรบเปลี่ยนได้ ดูค่าสูงสุด-ต่ำสุดและค้างค่าหน้าจอได้ พร้อมหัววัดอีเลคโทรด 3 อัน มาตรฐาน CE/IP57 มีใบ Certificate of Calibration
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 17,900.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
พี   เครื่องวัดความเค็ม  เครื่องวัดค่าความเค็ม    
  Model : PHCL-20A(6 in 1)

6 in 1 Waterproof Digital pH/ORP/Temp/Free Chlorine/TDS/Salinity Tester(Replaceable Electrode)PH99720
เครื่องวัดกรดด่าง โออาร์พี อุณหภูมิ คลอรีน ทีดีเอสและความเค็ม วัด 6 อย่าง
ในเครื่องเดียวกัน ชนิดปากกา
Range : 0 ~ 12 pH, 0 ~ 999 mV, 5 ~50 C, 0 ~ 5000 ppm, 0-5000 ppm ความละเอียด 0.1 pH, 1mV, 0.1 C, 20%, 20%  ความแม่นยำ ±0.01 pH, อภาพใหญ่ LCD 5 แถว  กันน้ำได้  มีชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ โพรบเปลี่ยนได้ ดูค่าสูงสุด-ต่ำสุดและค้างค่าหน้าจอได้ พร้อมหัววัดอีเลคโทรด 3 อัน มาตรฐาน CE/IP57 |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 

 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 19,900.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

         
  Model : 199PHSAL-99D

AZ 5
in 1 DO/PH/Conductivity/Temp/Salinity Meter Kit (AZ-8403)
เครื่องวัดออกซิเจน กรดด่าง ความนำไฟฟ้า ความเค็ม และอุณหภูมิ ชนิดพกพา  Range : 0 - 30.0mg/L, 2-12 pH, 0-1999us/cm, 0-60C, 0-42 ppt,  ความละเอียด 0.1 mg/L, ความแม่นยำ ±3%, ปิดเครื่องอัตโนมัติ บันทึกความจำได้ 99 ข้อมูล จอภาพ LCD, มาตรฐาน CE |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 22,600.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
  Model : CONTDS-8306

AZ 4
in 1 Conductivity/TDS/Temp/Salinity Meter (AZ-8403)
เครื่องวัดความนำไฟฟ้า ความเค็ม ทีดีเอส และอุณหภูมิ ชนิดพกพา 
Range : CON :
uS/cm : 0 ~ 19.9uS/cm, 0 ~ 199.9uS/cm, 0 ~ 1999uS/cm, 
                     mS/cm : 0 ~ 19.99mS/cm, 0 ~ 199.9mS/cm,

           
TDS : 0.00-9.99ppm ,0.0-99 .9 ppm ,0-999ppm
                     0.00-9.99ppt ,0-199 .9 ppt
           
Salinity : 0.0~70.0ppt(KCl) ,
            Temp :
0~80.0 C  ความละเอียด 0.05%, ความแม่นยำ ±1%,

จอภาพ
LCD, มาตรฐาน CE |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 17,900.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
พี   เครื่องวัดความเค็ม  เครื่องวัดค่าความเค็ม    
  Model : AZ-8371

Digital Salinity/Temperature
Meter เครื่องวัดความเค็ม
เครื่องวัดความเค็ม เครื่องวัดอุณหภูมิ ชนิดปากกา Range : 1.0 - 70.0 ppt, 0 - 50 °C ความละเอียด 0.1 ppt, ความแม่นยำ 1% จอภาพ LCD 2 ชั้น แสดง 2 ค่าพร้อมกัน |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 3,390.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
  Model : PSM-SA-87100

Digital Salinity
Meterเครื่องวัดความเค็ม(SA-287)
เครื่องวัดความเค็ม เครื่องวัดอุณหภูมิ ชนิดปากกา Range : 1.0 - 100.0 ppt ความละเอียด 0.1 ppt, ความแม่นยำ 2% จอภาพ LCD 
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 4,590.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดความเค็ม
มิเตอร์วัดความเค็ม
  เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม
เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม
  เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม Salinity Meter
  Model : PSM-ST-1000MG

Digital Salinity
Meterเครื่องวัดความเค็ม(ST-3080)
เครื่องวัดความเค็ม เครื่องวัดอุณหภูมิ ชนิดปากกา Range : 0 - 1000 mg/L ความละเอียด 1 mg/L, ความแม่นยำ 1% จอภาพ LCD 
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 4,690.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดความเค็ม
มิเตอร์วัดความเค็ม
  เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม
เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม
  เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม Salinity Meter
  Model : PSM-SB-2000PRO

Digital Salinity
Meterเครื่องวัดความเค็ม(ST-3080)
เครื่องวัดความเค็ม ในอาหาร ซุป ชนิดปากกา Range : 0 - 10% mg/L ความละเอียด 0.01%, ความแม่นยำ 0.1% จอภาพ LCD 
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 11,690.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
  Model : PSM-GSG-TOK

Digital Salt Meter
เครื่องวัดความเค็ม ระบบดิจิตอล ชนิดพกพา Range : 0.0 - 5.0%, 0 - ความละเอียด 0.1%, ความแม่นยำ ±0.1% จอภาพ LCD เหมาะสำหรับวัดความเค็มในอาหาร สามารถใช้หัววัดโดยตรง |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 8,490.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดความเค็ม
มิเตอร์วัดความเค็ม
  เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม
เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม
  เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม Salinity Meter
  Model : PSM-ST-308-10

Digital Salt/Temp Meter
เครื่องวัดความเค็ม และอุณหภูมิ ระบบดิจิตอล ชนิดพกพา Range : 0.0 - 10.0%, 0 - 50.0 C, ความละเอียด 0.1%, ความแม่นยำ ±0.2% จอภาพ LCD เหมาะสำหรับวัดความเค็มในอาหาร สามารถใช้หัววัดโดยตรง
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 8,990.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
  Model : DMT-20-5

DMT Digital Salt/Temp Meter
เครื่องวัดความเค็ม และอุณหภูมิ ระบบดิจิตอล ชนิดพกพา Range : 0.0 - 5.0%, 0 - 100.0 C, ความละเอียด 0.1%, ความแม่นยำ ±0.1% จอภาพ LCD เหมาะสำหรับวัดความเค็มในอาหาร สามารถใช้หัววัดโดยตรง หรือใช้ช้อนตักวัดได้
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 10,990.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
  Model : SB-1000

HM Digital Salt/Temp Meter
เครื่องวัดความเค็ม และอุณหภูมิ ระบบดิจิตอล ชนิดพกพา Range : 0.0 - 5.0%, 0 - 99.9 C, ความละเอียด 0.1%, ความแม่นยำ ±0.1% จอภาพ LCD เหมาะสำหรับวัดความเค็มในอาหาร |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 10,990.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดความเค็ม
มิเตอร์วัดความเค็ม
  เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม
เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม
  เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม Salinity Meter
  Model : HI-98331

HANNA Soil Test Direct Soil Conductivity/Temp Tester
เครื่องวัดความเค็มและอุณหภูมิของดิน  ระบบดิจิตอล ชนิดพกพา Range : 0.00 - 4.00 mS/cm(dS/M), 0.0 to 50.0 C, ความละเอียด 0.01 mS/cm,  ความแม่นยำ ±0.30 mS/cm, ATC จอภาพ LCD เหมาะสำหรับวัดความเค็มในดิน
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  N/A 22,600.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดความเค็ม
มิเตอร์วัดความเค็ม
  เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม
เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม
  เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม Salinity Meter
  Model : SIT-2

Electronic Salt Index Teter
เครื่องวัดความเค็ม  ชนิดปากกา Range : 0.3 - 2.0% แสดงค่าเป็น LED 8 ระดับค่า
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 990.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดความเค็ม
มิเตอร์วัดความเค็ม
  เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม
เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม
  เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม Salinity Meter
  Model : Deep Six

DEEP SIX Salinity & Specific Gravity Meter
เครื่องวัดความเค็ม เครื่องวัดความถ่วงจำเพาะของน้ำ Range : ความเค็ม 16 - 43 ppt, ความถ่วงจำเพาะ 1.012-1.032 SG |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 890.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดความเค็ม
มิเตอร์วัดความเค็ม
  เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม
เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม
  เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม Salinity Meter
  Model : RHS-28ATC

RHS Salinity Refractometer
เครื่องวัดความเค็ม วัดความถ่งจำเพาะ  ชนิดกล้องส่อง  Range : 0.0 - 28.0 %, ความละเอียด 2%, จอภาพ Scale |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 2,290.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดความเค็ม
มิเตอร์วัดความเค็ม
  เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม
เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม
  เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม Salinity Meter
  Model : RHS-10 ATC

Salinity Refractometer
wiht ATC เครื่องวัดความเค็ม
เครื่องวัดความเค็ม วัดความถ่งจำเพาะ  ชนิดกล้องส่อง  Range : 0-100 ppt , 1.000 -1.070 SG, ความละเอียด 1%, จอภาพ Scale
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 2,390.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดความเค็ม
มิเตอร์วัดความเค็ม
  เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม
เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม
  เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม Salinity Meter
  Model : 300054

SPER SCIENTIFIC Digital Salinity Refractometer
เครื่องวัดความเค็ม วัดความถ่งจำเพาะ  ระบบดิจิตอล  Range : 0 - 28%, 0-280 ppt , ความละเอียด 0.2%, ความแม่นยำ ±0.1% จอภาพ LCD
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 19,900.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดความเค็ม
มิเตอร์วัดความเค็ม
  เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม
เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม
  เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม Salinity Meter
  Model : 300035

SPER SCIENTIFIC Digital Brix/Salinity/Temp Refractometer
เครื่องวัดความเค็ม วัดความหวาน และอุณหภูมิ  ระบบดิจิตอล  Range : 0 - 28%, 0-280 ppt , 0-60% Brix, 0-40 C ความละเอียด 0.1%, ความแม่นยำ ±0.1% จอภาพ LCD |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 34,990.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดความเค็ม
มิเตอร์วัดความเค็ม
  เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม
เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม
  เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม Salinity Meter
เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ