เครื่องวัดแก๊ส ฟอรมัลดีไฮด์ (HCHO) ในอากาศ เครื่องตรวจแก๊สรั่ว (Formaldehyde Gas Detector)                                                       (4 items)
เครื่องวัดแก๊ส
เครื่องวัดแก๊สรั่ว
  เครื่องวัดแก๊ส เครื่องวัดแก๊สรั่ว เครื่องวัดก๊าซ เครื่องตรวจแก๊สรั่ว เครื่องตรวจแก๊สพิษ
เครื่องตรวจจับแก๊สรั่ว เครื่องตรวจหาแก๊สรั่ว
Gas Leak Detector เครื่องวัดแก๊ส
  เครื่องวัดแก๊ส เครื่องวัดแก๊สรั่ว เครื่องวัดก๊าซ เครื่องตรวจแก๊สรั่ว เครื่องตรวจแก๊สพิษ เครื่องตรวจจับแก๊สรั่ว
  Model : FMD-SM-207

2 in 1 Digital Formaldehyde HCHO/RH Gas Detector(Value+)
เครื่องวัดแก๊ส  Formaldehyde และความชื้น ในอากาศ, ตรวจจับแก๊สรั่ว Range : 0-5.00 mg/M3, 30 - 90%RH ความแม่นยำ : +/-3%RH หัววัดหมุนได้
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 11,480.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
  Model : FMD-05MGP

3 in 1 Digital Formaldehyde HCHO/C/RH Gas Detector(Value+)
เครื่องวัดแก๊ส  Formaldehyde อุณหภูมิและความชื้น ในอากาศ, ตรวจจับแก๊สรั่ว  Range : 0-5 mg/M3, -10 to 60 C, 0 - 99.9%RH
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

16,900.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

เครื่องวัดแก๊ส
เครื่องวัดแก๊สรั่ว
  เครื่องวัดแก๊ส เครื่องวัดแก๊สรั่ว เครื่องวัดก๊าซ เครื่องตรวจแก๊สรั่ว เครื่องตรวจแก๊สพิษ
เครื่องตรวจจับแก๊สรั่ว เครื่องตรวจหาแก๊สรั่ว
Gas Leak Detector เครื่องวัดแก๊ส
  เครื่องวัดแก๊ส เครื่องวัดแก๊สรั่ว เครื่องวัดก๊าซ เครื่องตรวจแก๊สรั่ว เครื่องตรวจแก๊สพิษ เครื่องตรวจจับแก๊สรั่ว
  Model : FMD-05P

Digital Formaldehyde HCHO Gas Detector(805)
เครื่องวัดแก๊ส ตรวจจับแก๊สรั่ว ใช้ได้กับแก๊ส Formaldehyde ในอากาศ, มีเสียงร้องเตือน เมือพบแก็สรั่ว ชนิดพกพา Range : 0 - 5 ppm
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

5,290.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

เครื่องวัดแก๊ส
เครื่องวัดแก๊สรั่ว
  เครื่องวัดแก๊ส เครื่องวัดแก๊สรั่ว เครื่องวัดก๊าซ เครื่องตรวจแก๊สรั่ว เครื่องตรวจแก๊สพิษ
เครื่องตรวจจับแก๊สรั่ว เครื่องตรวจหาแก๊สรั่ว
Gas Leak Detector เครื่องวัดแก๊ส
  เครื่องวัดแก๊ส เครื่องวัดแก๊สรั่ว เครื่องวัดก๊าซ เครื่องตรวจแก๊สรั่ว เครื่องตรวจแก๊สพิษ เครื่องตรวจจับแก๊สรั่ว
  Model : FMD-M8171

3 in 1 Digital Formaldehyde HCHO/C/RH Gas Data Logger(M0198171)
เครื่องวัดแก๊ส  Formaldehyde อุณหภูมิและความชื้น ในอากาศ,ตรวจจับแก๊สรั่ว ใช้ได้ต่อคอมพิวเตอร์ได้ บันทึกข้อมูลได้ 64000 ข้อมูล พร้อมซอฟแวร์, Range : 0.00 - 5.00 ppm. 0-50 C, 0.1 - 99.9%RH|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

18,900.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

เครื่องวัดแก๊ส
เครื่องวัดแก๊สรั่ว
  เครื่องวัดแก๊ส เครื่องวัดแก๊สรั่ว เครื่องวัดก๊าซ เครื่องตรวจแก๊สรั่ว เครื่องตรวจแก๊สพิษ
เครื่องตรวจจับแก๊สรั่ว เครื่องตรวจหาแก๊สรั่ว
Gas Leak Detector เครื่องวัดแก๊ส
  เครื่องวัดแก๊ส เครื่องวัดแก๊สรั่ว เครื่องวัดก๊าซ เครื่องตรวจแก๊สรั่ว เครื่องตรวจแก๊สพิษ เครื่องตรวจจับแก๊สรั่ว
เครื่องวัดแก๊ส
เครื่องวัดแก๊สรั่ว
  เครื่องวัดแก๊ส เครื่องวัดแก๊สรั่ว เครื่องวัดก๊าซ เครื่องตรวจแก๊สรั่ว เครื่องตรวจแก๊สพิษ
เครื่องตรวจจับแก๊สรั่ว เครื่องตรวจหาแก๊สรั่ว
Gas Leak Detector เครื่องวัดแก๊ส
  เครื่องวัดแก๊ส เครื่องวัดแก๊สรั่ว เครื่องวัดก๊าซ เครื่องตรวจแก๊สรั่ว เครื่องตรวจแก๊สพิษ เครื่องตรวจจับแก๊สรั่ว