ประเภทผลิตภัณฑ์ Angle Meter/Digital Angle Meter/เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา โปรแทคเตอร์ เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา เครื่องวัดระดับ เครื่องวัดความเอียง(Angle Meter/ Protactor)                                           (18 items)
เครื่องวัดมุม
เครื่องวัดองศา
  เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา
เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา
  เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา
  Model : AGM-AGF-202

Digital
Angle-Level Finder IP67 V-Grroove Meter
เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา ระบบดิจิตอล ชนิดพกพา Range : 0 ~ 360 องศา, ความละเอียด 0.05 องศา, ความแม่นยำ ±0.0 องศา, แสดงผล LCD, มาตรฐาน CE/IP67
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 5,490.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดมุม
เครื่องวัดองศา
  เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา
เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา
  เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา
  Model : AGM-TLL-90S

High Resolution Angle Meter Dual Axis with Built-in Magnetic Base
เครื่องวัดความเอียง เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา ระบบดิจิตอล ชนิดพกพา Range : 0-360 องศา, ความละเอียด 0.001 องศา, ความแม่นยำ ±0.005 องศา, แสดงผล LCD, มีฐานเป็นแม่เหล็ก มาตรฐาน CE ใช้แบตเตอรี่ ลิเธียม ชาร์จได้
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 14,290.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
  Model : AGM-DXL-360

Digital Angle Meter Dual Axis with Built-in Magnetic Base
เครื่องวัดความเอียง เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา ระบบดิจิตอล ชนิดพกพา Range : 0-360 องศา, ความละเอียด 0.2 องศา, ความแม่นยำ ±0.1 องศา, แสดงผล LCD, มีฐานเป็นแม่เหล็ก มาตรฐาน CE ใช้แบตเตอรี่ ลิเธียม ชาร์จได้
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 3,490.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
  Model : AGM-DXL-360S

Digital Angle Meter Dual Axis with Built-in Magnetic Base
เครื่องวัดความเอียง เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา ระบบดิจิตอล ชนิดพกพา Range : 0-360 องศา, ความละเอียด 0.01 องศา, ความแม่นยำ ±0.1 องศา, แสดงผล LCD, มีฐานเป็นแม่เหล็ก มาตรฐาน CE ใช้แบตเตอรี่ ลิเธียม ชาร์จได้
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 4,990.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
  Model : AGM-GK-399

Digital Angle Meter Dual Axis with Built-in Magnetic Base
ครื่องวัดความเอียง เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา ระบบดิจิตอล ชนิดพกพา Range : 4 x 90(0 ~ 360) องศา, ความละเอียด 0.1 องศา, ความแม่นยำ ±0.1 องศา, แสดงผล LCD, มีฐานเป็นแม่เหล็ก มาตรฐาน CE
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 3,990.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
  Model : 360 Protractor 505P-7

Dial Angle Protractor Ruler
เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา ระบบหมุน ชนิดพกพา Range : 0 ~ 360 องศา, ความละเอียด 0.1 องศา, ความแม่นยำ ±0.1 องศา, ค้างค่าหน้าจอได้ แสดงผล LCD, มาตรฐาน CE |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 5,650.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดมุม
เครื่องวัดองศา
  เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา
เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา
  เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา
  Model : 0-185

Digital Angle 0-185 Meter
เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา ระบบดิจิตอล ชนิดพกพา Range : 0 ~ 185 องศา, ความละเอียด 0.1 องศา, ความแม่นยำ ±0.1 องศา, แสดงผล LCD, มาตรฐาน CE
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 3,490.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดมุม
เครื่องวัดองศา
  เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา
เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา
  เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา
  Model : 0-360

Digital Angle 0-360
Meter
เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา ระบบดิจิตอล ชนิดพกพา Range : 0 ~ 360 องศา, ความละเอียด 0.05 องศา, ความแม่นยำ ±0.1 องศา, แสดงผล LCD, มาตรฐาน CE
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 3,790.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดมุม
เครื่องวัดองศา
  เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา
เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา
  เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา
  Model : Finder-360

Digital Angle 0-360
Meter
เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา ระบบดิจิตอล ชนิดพกพา Range : 0 ~ 360 องศา, ความละเอียด 0.05 องศา, ความแม่นยำ ±0.1 องศา, แสดงผล LCD, มาตรฐาน CE
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 3,890.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดมุม
เครื่องวัดองศา
  เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา
เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา
  เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา
  Model  : AGM-0-225

Digital Angle 0-225(400MM)
Meter
เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา ระบบดิจิตอล ชนิดพกพา Range : 0 ~ 225 องศา, ความละเอียด 0.1 องศา, ความแม่นยำ ±0.1 องศา, ค้างค่าหน้าจอได้ แสดงผล LCD, มาตรฐาน CE |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 4,990.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดมุม
เครื่องวัดองศา
  เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา
เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา
  เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา
  Model : Protractor 4 x 90

Digital Protractor Angle Fider 0-360
โปรแทรคเตอร์ เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา ระบบดิจิตอล ชนิดพกพา Range : 0 ~ 360 องศา, ความละเอียด 0.1 องศา, ความแม่นยำ ±0 องศา, แสดงผล LCD, อ่านค่า
ได้ทุกมุมมอง
มาตรฐาน CE |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 4,990.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดมุม
เครื่องวัดองศา
  เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา
เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา
  เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา
  Model : Level-Box

Digital Level & Angle Gauge with Built-in Magnetic Base
เครื่องวัดความเอียง เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา ระบบดิจิตอล ชนิดพกพา Range : 4 x 90(0 ~ 360) องศา, ความละเอียด 0.1 องศา, ความแม่นยำ ±0.2 องศา, แสดงผล LCD, มีฐานเป็นแม่เหล็ก มาตรฐาน CE |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 1,590.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดมุม
เครื่องวัดองศา
  เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา
เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา
  เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา
  Model : Bevel-Box-A

Digital Level & Angle Gauge with Built-in Magnetic Base
เครื่องวัดความเอียง เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา ระบบดิจิตอล ชนิดพกพา Range : 0 ~ 180 องศา, ความละเอียด 0.1 องศา, ความแม่นยำ ±0.1 องศา, แสดงผล LCD, มี
ฐานเป็นแม่เหล็ก
มาตรฐาน CE |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 3,890.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดมุม
เครื่องวัดองศา
  เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา
เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา
  เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา
  Model  : Bevel-Box-B

Digital Level & Angle Gauge with Built-in Magnetic Base
เครื่องวัดความเอียง เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา ระบบดิจิตอล ชนิดพกพา Range : 0 ~ 180 องศา, ความละเอียด 0.1 องศา, ความแม่นยำ ±0.1 องศา, แสดงผล LCD, มี
ฐานเป็นแม่เหล็ก มาตรฐาน CE |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 3,590.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
  Model : Level-Pro-3

7 in 1 Laser Level Gauge with Measuring Tape
เครื่องวัดระดับ มีลำแสงเลเซอร์, บรรทัด 2 ด้าน, ฟองอากาศ 3 ระดับ, และมีเทปเหล็กวัดความยาว 2.50 เมตร ชนิดพกพา เหมาะสำหรับงานช่าง สะดวกต่อการใช้งาน ด้านล่างของเครื่องมีร่องอลูมิเนียม |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 276.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
  Model : SSD-Ruler-12

2 in 1 Angle Finder with Stainless Steel Ruler
เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา ระบบดิจิตอล แบบบรรทัดเหล็ก ชนิดพกพา Range : 0 ~999.0 องศา, ความแม่นยำ ±0.3 องศา, แสดงผล LCD, พร้อมบรรทัดเหล็กยาว 14 นิ้ว มาตรฐาน CE |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
>>More product info.
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 2,890.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดมุม
เครื่องวัดองศา
  เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา
เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา
  เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา
  Model : Dial-360

Dial Angle 0-360 Meter
เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา ระบบเข็มหมุน ชนิดพกพา Range : 0 ~360 องศา, ความแม่นยำ ±5 องศา, แสดงผลหน้าปัทม์ เข็มหมุน, พร้อมใบมีดยาว 12 นิ้ว มาตรฐาน CE
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 3,990.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดมุม
เครื่องวัดองศา
  เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา
เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา
  เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา
  Model : ALL-3B

Laser Level Meter
เครื่องวัดแนว เครื่องวัดระดับดัวยแสงเลเซอร์ Range : ความยาวเลเซอร์ 2 ม., ความกว้างเลเซอร์ <5 มม. ความแม่นยำ : ±1 มม.
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 2,190.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดมุม
เครื่องวัดองศา
  เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา
เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา
  เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา เครื่องวัดมุม เครื่องวัดองศา