ประเภทผลิตภัณฑ์ Dosimeter/Geiger Counter/Radiation Detector/เครื่องวักรัวสี เครื่องวัดสีผิว เครื่องวัดรังสีอุลตร้าไวโอเลต  เครื่องวัดรังสี กัมมันตรังสี อุลตร้าไวโอเลต เครื่องวัดสีผิว (Radiation/Ultraviolet Meters)                                          (4 items)
เครื่องวัดรังสีอุลตร้าไวโอเลต   เครื่องวัดรังสีอุลตร้าไวโอเลต เครื่องวัดสีผิว เครื่องป้องกันรังสี เครื่องวัดรังสีอุลตร้าไวโอเลต เครื่องวัดสีผิว เครื่องป้องกันรังสี เครื่องวัดรังสีอุลตร้าไวโอเลต กันรังสี   เครื่องวัดรังสีอุลตร้าไวโอเลต เครื่องวัดสีผิว
เครื่องป้องกันรังสี
  Model : MKS-05 TERRA

Radiation Detector/Dosimeter/Geiger Counter เครื่องวัดกัมมันตรังสี
เครื่องวัดกัมมันตรังสี แกมม่า/เบต้า ระบบดิจิตอล  Range : 0.1...9999 uSv/h ความละเอียด : 0.01 uSv/h ีเสียงเตือนเมื่อตรวจพบ ใช้แบตเตอรี่
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

22,800.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

เครื่องวัดรังสี เครื่องวัดกัมมันตรังสี   เครื่องวัดรังสี เครื่องวัดกัมมันตรัง เครื่องวัดกัมมันตภาพรังสี อุลตร้าไวโอเลต เครื่องวัดสีผิว เครื่องป้องกันรังสี เครื่องวัดรังสีอุลตร้าไวโอเลต เครื่องวัดสีผิว เครื่องป้องกันรังสี   เครื่องวัดรังสีอุลตร้าไวโอเลต เครื่องวัดสีผิว
เครื่องป้องกันรังสี
  Model : UV-Hawk

Ultraviolet Sunlight Meter Detector เครื่องวัดรังสีอุลตร้าไวโอเลต
เครื่องวัดรังสีอุลตร้าไวโอเลต ระบบดิจิตอล  Range : UV 0-15, SPF 0-100, ใช้แบตเตอรี่ |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

3,800.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

เครื่องวัดรังสี เครื่องวัดกัมมันตรังสี   เครื่องวัดรังสี เครื่องวัดกัมมันตรัง เครื่องวัดกัมมันตภาพรังสี อุลตร้าไวโอเลต เครื่องวัดสีผิว เครื่องป้องกันรังสี เครื่องวัดรังสีอุลตร้าไวโอเลต เครื่องวัดสีผิว เครื่องป้องกันรังสี   เครื่องวัดรังสีอุลตร้าไวโอเลต เครื่องวัดสีผิว
เครื่องป้องกันรังสี
  Model : EB-612

Personal UV Monitor with Exposure Time เครื่องวัดรังสีอุลตร้าไวโอเลต
เครื่องวัดรังสีอุลตร้าไวโอเลต และคำนวนเวลาเพื่ออยู่ในภาวะรังสี  แสดงเวลาปัจจุบัน มีระบบนับถอยหลัง ระบบดิจิตอล  ใช้แบตเตอรี่
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

4,890.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

เครื่องวัดรังสีอุลตร้าไวโอเลต   เครื่องวัดรังสีอุลตร้าไวโอเลต เครื่องวัดสีผิว เครื่องป้องกันรังสี เครื่องวัดรังสีอุลตร้าไวโอเลต เครื่องวัดสีผิว เครื่องป้องกันรังสี เครื่องวัดรังสีอุลตร้าไวโอเลต กันรังสี   เครื่องวัดรังสีอุลตร้าไวโอเลต เครื่องวัดสีผิว
เครื่องป้องกันรังสี
  Model : UVA-830

TECPEL Ultraviolet Meter เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง  
เครื่องวัดแสงอุลตร้าไวโอเลท Range : 199.9 microW /cm2, 1.999 mW /cm2, 19.99 mW /cm2  ความแม่นยำ ±4%, UV detector spectrum from 320nm to 400nm  แสดงผล LCD |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

7,190.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

         
เครื่องวัดรังสีอุลตร้าไวโอเลต   เครื่องวัดรังสีอุลตร้าไวโอเลต เครื่องวัดสีผิว เครื่องป้องกันรังสี เครื่องวัดรังสีอุลตร้าไวโอเลต เครื่องวัดสีผิว เครื่องป้องกันรังสี เครื่องวัดรังสีอุลตร้าไวโอเลต กันรังสี   เครื่องวัดรังสีอุลตร้าไวโอเลต เครื่องวัดสีผิว
เครื่องป้องกันรังสี