เครื่องวัดออกซิเจน เครื่องวัดค่าออกซิเจน ละลายในน้ำ ดีโอมิเตอร์ ชนิดพกพา (Portable)                                           (12 items)
เครื่องวัดออกซิเจน
เครื่องวัดออกซิเจน
  เครื่องวัดออกซิเจน, เครื่องวัดออกซิเจน, เครื่องวัดค่าออกซิเจน, ดีโอมิเตอร์
DO meter, วัดออกซิเจน, Dissolved Oxygen Meter
เครื่องวัดออกซิเจน
  เครื่องวัดออกซิเจน เครื่องวัดค่าออกซิเจน
เครื่องวัดออกซิเจน เครื่องวัดค่าออกซิเจน
  Model : DO-MW-600

MILWAUKEE Digital Dissolved Oxygen Meter
เครื่องวัดออกซิเจน
เครื่องวัดออกซิเจน  ชนิดพกพา Range : 0.0 - 19.9 mg/L, ความละเอียด 0.1 Mg/L, ความแม่นยำ ±1.5% Fullscale สายโพรบยาว 3.5 ม. ปิดเครื่องอัตโนมัติ, จอภาพ LCD, มาตรฐาน CE, |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 15,900.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดออกซิเจน
เครื่องวัดออกซิเจน
  เครื่องวัดออกซิเจน, เครื่องวัดออกซิเจน, เครื่องวัดค่าออกซิเจน, ดีโอมิเตอร์
DO meter, วัดออกซิเจน, Dissolved Oxygen Meter
เครื่องวัดออกซิเจน
  เครื่องวัดออกซิเจน เครื่องวัดค่าออกซิเจน
เครื่องวัดออกซิเจน เครื่องวัดค่าออกซิเจน
  Model : 199SAL-99D

3 in 1 Dissolved Oxygen/Temp/Salinity Meter Kit (AZ-8403)

เครื่องวัดออกซิเจน ความเค็ม และอุณหภูมิ ชนิดพกพา  Range : 0 - 19.99 mg/L,
0-50 ppt, 0 ~ 50 °C,  ความละเอียด 0.01 mg/L, ความแม่นยำ ±0.5 mg/L, ปิดเครื่องอัตโนมัติ บันทึกความจำได้ 99 ข้อมูล จอภาพ LCD, มาตรฐาน CE
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 19,900.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
  Model : 199PHSAL-99D

AZ 5
in 1 DO/PH/Conductivity/Temp/Salinity Meter Kit (AZ-8403)
เครื่องวัดออกซิเจน กรดด่าง ความนำไฟฟ้า ความเค็ม และอุณหภูมิ ชนิดพกพา  Range : 0 - 30.0mg/L, 2-12 pH, 0-1999us/cm, 0-60C, 0-42 ppt,  ความละเอียด 0.1 mg/L, ความแม่นยำ ±3%, ปิดเครื่องอัตโนมัติ บันทึกความจำได้ 99 ข้อมูล จอภาพ LCD, มาตรฐาน CE |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 22,600.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดออกซิเจน
เครื่องวัดออกซิเจน
  เครื่องวัดออกซิเจน, เครื่องวัดออกซิเจน, เครื่องวัดค่าออกซิเจน, ดีโอมิเตอร์
DO meter, วัดออกซิเจน, Dissolved Oxygen Meter
เครื่องวัดออกซิเจน
  เครื่องวัดออกซิเจน เครื่องวัดค่าออกซิเจน
เครื่องวัดออกซิเจน เครื่องวัดค่าออกซิเจน

  Model : 850045

SPER SCIENTIFIC Dissolved Oxygen Pen
เครื่องวัดออกซิเจน
เครื่องวัดออกซิเจน และอุณหภูมิ ชนิดปากกา  Range : 0 - 20.00 mg/L, 0 ~ 50 °C,  ความละเอียด 0.1 mg/L, ความแม่นยำ ±0.4 mg/L, ปิดเครื่องอัตโนมัติ, กันน้ำ-กันฝุ่น(IP67),แสดงค่า 2 ค่าพร้อมกัน, ปิดเครื่องอัตโนมัต, ชดเชยอุณหภูมิ, จอภาพ LCD, มาตรฐาน CE |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 16,900.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดออกซิเจน
เครื่องวัดออกซิเจน
  เครื่องวัดออกซิเจน, เครื่องวัดออกซิเจน, เครื่องวัดค่าออกซิเจน, ดีโอมิเตอร์
DO meter, วัดออกซิเจน, Dissolved Oxygen Meter
เครื่องวัดออกซิเจน
  เครื่องวัดออกซิเจน เครื่องวัดค่าออกซิเจน
เครื่องวัดออกซิเจน เครื่องวัดค่าออกซิเจน
  Model : DO-5509-35P

LUTRON Digital Dissolved Oxygen Meter
ครื่องวัดออกซิเจน
เครื่องวัดออกซิเจน  ชนิดพกพา Range : 0 - 20 mg/L, ความละเอียด 0.1 mg/L, ความแม่นยำ ±0.4 mg/L Fullscale ปิดเครื่องอัตโนมัติ, จอภาพ LCD, มาตรฐาน CE,
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 17,590.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดออกซิเจน
เครื่องวัดออกซิเจน
  เครื่องวัดออกซิเจน, เครื่องวัดออกซิเจน, เครื่องวัดค่าออกซิเจน, ดีโอมิเตอร์
DO meter, วัดออกซิเจน, Dissolved Oxygen Meter
เครื่องวัดออกซิเจน
  เครื่องวัดออกซิเจน เครื่องวัดค่าออกซิเจน
เครื่องวัดออกซิเจน เครื่องวัดค่าออกซิเจน
  Model : SM-600

MILWAUKEE Digital Dissolved Oxygen Meter
ครื่องวัดออกซิเจน
เครื่องวัดออกซิเจน  ชนิดพกพา Range : 0.0 - 19.9 ppm, ความละเอียด 0.01 ppm, ความแม่นยำ ±1.5% Fullscale ปิดเครื่องอัตโนมัติ, จอภาพ LCD, มาตรฐาน CE,
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  N/A 11,400.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดออกซิเจน
เครื่องวัดออกซิเจน
  เครื่องวัดออกซิเจน, เครื่องวัดออกซิเจน, เครื่องวัดค่าออกซิเจน, ดีโอมิเตอร์
DO meter, วัดออกซิเจน, Dissolved Oxygen Meter
เครื่องวัดออกซิเจน
  เครื่องวัดออกซิเจน เครื่องวัดค่าออกซิเจน
เครื่องวัดออกซิเจน เครื่องวัดค่าออกซิเจน
  Model : DO-600

EXTECH Dissolved Oxygen Meter
เครื่องวัดออกซิเจน ชนิดปากกา
เครื่องวัดออกซิเจน และอุณหภูมิ ชนิดปากกา Range : 0 - 20.00 mg/L, 0 ~ 50.0 °C,  ความละเอียด 0.01 mg/L, ความแม่นยำ ±0.4 mg/L, ปิดเครื่องอัตโนมัติ, จอภาพ LCD, มาตรฐาน CE, IP67 |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  N/A 11,400.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดออกซิเจน
เครื่องวัดออกซิเจน
  เครื่องวัดออกซิเจน, เครื่องวัดออกซิเจน, เครื่องวัดค่าออกซิเจน, ดีโอมิเตอร์
DO meter, วัดออกซิเจน, Dissolved Oxygen Meter
เครื่องวัดออกซิเจน
  เครื่องวัดออกซิเจน เครื่องวัดค่าออกซิเจน
เครื่องวัดออกซิเจน เครื่องวัดค่าออกซิเจน
  Model : 850041

SPER SCIENTIFIC Dissolved Oxygen Meter Kit
เครื่องวัดออกซิเจน
เครื่องวัดออกซิเจน และอุณหภูมิ ชนิดพกพา  Range : 0 - 19.99 mg/L, 0 ~ 50 °C,  ความละเอียด 0.01 mg/L, ความแม่นยำ ±0.5 mg/L, ปิดเครื่องอัตโนมัติ, จอภาพ LCD, มาตรฐาน CE |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 19,900.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดออกซิเจน
เครื่องวัดออกซิเจน
  เครื่องวัดออกซิเจน, เครื่องวัดออกซิเจน, เครื่องวัดค่าออกซิเจน, ดีโอมิเตอร์
DO meter, วัดออกซิเจน, Dissolved Oxygen Meter
เครื่องวัดออกซิเจน
  เครื่องวัดออกซิเจน เครื่องวัดค่าออกซิเจน
เครื่องวัดออกซิเจน เครื่องวัดค่าออกซิเจน
  เครื่องวัดก๊าซออกซิเจน เครื่องวัดค่าออกซิเจน ในอากาศ  ชนิดพกพา (Portable)                                                            (6 items)
เครื่องวัดออกซิเจน
เครื่องวัดออกซิเจน
  เครื่องวัดออกซิเจน, เครื่องวัดออกซิเจน, เครื่องวัดค่าออกซิเจน, ดีโอมิเตอร์
DO meter, วัดออกซิเจน, Dissolved Oxygen Meter
เครื่องวัดออกซิเจน
  เครื่องวัดออกซิเจน เครื่องวัดค่าออกซิเจน
เครื่องวัดออกซิเจน เครื่องวัดค่าออกซิเจน
  Model : GLM-O2-80325

Digital Oxygen Level Gas Detectorเครื่องวัดแก๊สรั่ว(803)
เครื่องวัดออกซิเจน (ระดับออกซิเจนในอากาศ) และอุณหภูมิ ระบบดิจิตอล ชนิดพกพา Range : 0 - 25%,  มีเสียงร้อง, สั่น และภาพเตือน
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 7,990.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดแก๊ส
เครื่องวัดแก๊สรั่ว
  เครื่องวัดแก๊ส เครื่องวัดแก๊สรั่ว เครื่องวัดก๊าซ เครื่องตรวจแก๊สรั่ว เครื่องตรวจแก๊สพิษ
เครื่องตรวจจับแก๊สรั่ว เครื่องตรวจหาแก๊สรั่ว
Gas Leak Detector เครื่องวัดแก๊ส
  เครื่องวัดแก๊ส เครื่องวัดแก๊สรั่ว เครื่องวัดก๊าซ เครื่องตรวจแก๊สรั่ว เครื่องตรวจแก๊สพิษ เครื่องตรวจจับแก๊สรั่ว
  Model : O2-SP2nd(2217)

SENKO Oxygen Level Gas Detector
เครื่องวัดแก๊สรั่ว
เครื่องวัดออกซิเจน (ระดับออกซิเจนในอากาศ) ระบบดิจิตอล ชนิดพกพา Range : 0 - 30%,  ปรับค่าเป็น 0 (zero) ได้,  มีเสียงร้อง, สั่น และภาพเตือน
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 24,900.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดแก๊ส
เครื่องวัดแก๊สรั่ว
  เครื่องวัดแก๊ส เครื่องวัดแก๊สรั่ว เครื่องวัดก๊าซ เครื่องตรวจแก๊สรั่ว เครื่องตรวจแก๊สพิษ
เครื่องตรวจจับแก๊สรั่ว เครื่องตรวจหาแก๊สรั่ว
Gas Leak Detector เครื่องวัดแก๊ส
  เครื่องวัดแก๊ส เครื่องวัดแก๊สรั่ว เครื่องวัดก๊าซ เครื่องตรวจแก๊สรั่ว เครื่องตรวจแก๊สพิษ เครื่องตรวจจับแก๊สรั่ว
  Model : O2-AR-025T

Digital Oxygen Level Gas Detectorเครื่องวัดแก๊สรั่ว(803)
เครื่องวัดออกซิเจน (ระดับออกซิเจนในอากาศ) และอุณหภูมิ ระบบดิจิตอล ชนิดพกพา Range : 0 - 25%,  มีเสียงร้อง, สั่น และภาพเตือน มีใบ Certificate Calibration
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 9,990.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดแก๊ส
เครื่องวัดแก๊สรั่ว
  เครื่องวัดแก๊ส เครื่องวัดแก๊สรั่ว เครื่องวัดก๊าซ เครื่องตรวจแก๊สรั่ว เครื่องตรวจแก๊สพิษ
เครื่องตรวจจับแก๊สรั่ว เครื่องตรวจหาแก๊สรั่ว
Gas Leak Detector เครื่องวัดแก๊ส
  เครื่องวัดแก๊ส เครื่องวัดแก๊สรั่ว เครื่องวัดก๊าซ เครื่องตรวจแก๊สรั่ว เครื่องตรวจแก๊สพิษ เครื่องตรวจจับแก๊สรั่ว
  Model : GLM-800047

SPER SCIENTIFIC
Oxygen Level Gas Detectorเครื่องวัดแก๊สรั่ว
เครื่องวัดออกซิเจน (ระดับออกซิเจนในอากาศ) และอุณหภูมิ ระบบดิจิตอล ชนิดปากกา Range : 0 - 30%, 0 - 50 °C  ความละเอียด 0.1%, ความแม่นยำ ±1%,  ค้างค่าหน้าจอและเรียกดูค่าสูงสุด-ต่ำสุดได้ |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 22,700.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดแก๊ส
เครื่องวัดแก๊สรั่ว
  เครื่องวัดแก๊ส เครื่องวัดแก๊สรั่ว เครื่องวัดก๊าซ เครื่องตรวจแก๊สรั่ว เครื่องตรวจแก๊สพิษ
เครื่องตรวจจับแก๊สรั่ว เครื่องตรวจหาแก๊สรั่ว
Gas Leak Detector เครื่องวัดแก๊ส
  เครื่องวัดแก๊ส เครื่องวัดแก๊สรั่ว เครื่องวัดก๊าซ เครื่องตรวจแก๊สรั่ว เครื่องตรวจแก๊สพิษ เครื่องตรวจจับแก๊สรั่ว
  Model : SPD-201-O

SPD
Oxygen Level Gas Detectorเครื่องวัดแก๊สรั่ว
เครื่องวัดออกซิเจน (ระดับออกซิเจนในอากาศ) ระบบดิจิตอล ชนิดพกพา Range : 0 - 25%, ความละเอียด 0.1%, ความแม่นยำ ±0.5%,  ชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัต ตั้งระดับเตือนได้ ด้วยเสียงและไฟแสดง มีไฟส่องสว่างหน้าจอ
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 9,890.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดแก๊ส
เครื่องวัดแก๊สรั่ว
  เครื่องวัดแก๊ส เครื่องวัดแก๊สรั่ว เครื่องวัดก๊าซ เครื่องตรวจแก๊สรั่ว เครื่องตรวจแก๊สพิษ
เครื่องตรวจจับแก๊สรั่ว เครื่องตรวจหาแก๊สรั่ว
Gas Leak Detector เครื่องวัดแก๊ส
  เครื่องวัดแก๊ส เครื่องวัดแก๊สรั่ว เครื่องวัดก๊าซ เครื่องตรวจแก๊สรั่ว เครื่องตรวจแก๊สพิษ เครื่องตรวจจับแก๊สรั่ว
  Model : O2-UA6070B

Digital Oxygen Level Gas Detectorเครื่องวัดแก๊สรั่ว(803)
เครื่องวัดออกซิเจน (ระดับออกซิเจนในอากาศ) และอุณหภูมิ ระบบดิจิตอล ชนิดพกพา Range : 0 - 25%,  มีเสียงร้อง, สั่น และภาพเตือน
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 7,290.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         

เครื่องวัดออกซิเจน เครื่องวัดค่าออกซิเจน เครื่องวัดออกซิเจน เครื่องวัดค่าออกซิเจน เครื่องวัดออกซิเจน เครื่องวัดค่าออกซิเจน  เครื่องวัดออกซิเจน เครื่องวัดค่าออกซิเจน
เครื่องวัดออกซิเจน เครื่องวัดค่าออกซิเจน
เครื่องวัดออกซิเจน เครื่องวัดค่าออกซิเจน เครื่องวัดออกซิเจน เครื่องวัดค่าออกซิเจน  เครื่องวัดออกซิเจน เครื่องวัดค่าออกซิเจน