ประเภทผลิตภัณฑ์ Temperature Humidity & Moisture Meter/Temperature Controller/เครื่องควบคุมอุณหภูมิ

       
 
 เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น (Hygro-Thermometers)                                                                                             (46 items)
  Model : SUPCO-THP2 เครื่องวัดอุณหภูมิ

SUPCO
Digital Hygro-Thermometer Pen Typeเครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น  ชนิดปากกา Range : -50 ~ 70 °C, 10 ~ 99%RH ความละเอียด 1 °C, ความแม่นยำ ±1°C, ±5%RH, แสดงผล LCD, มาตรฐาน
CE,
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 2,990.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
  Model : HGM-HP-2GR

Digital Temp/Humidity/Meter with K-Type (GM-1362)
เครื่องวัดอุณหภูมิและเครื่องวัดความชื้น ชนิดพกพา Range : -40 ~ 1370 °C (-40 ~ 2498 °F), 5 ~ 99%RH, ความละเอียด 1 °C, ความแม่นยำ ±0.3%, ±2%RH,
แสดงผล LCD, บันทึกข้อมูลอัตโนมัติ ค้างค่าหน้าจอได้  มาตรฐาน CE
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 2,190.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
  Model : TRH-UT333

Digital Temp/Humidity/Meter (GM-1362)
เครื่องวัดอุณหภูมิและเครื่องวัดความชื้น ชนิดพกพา Range : -10 ~ 60 °C (-14 ~ 140 °F), 0 ~ 98%RH, ความละเอียด 0.1 °C, ความแม่นยำ ±1C, ±5%RH, แสดงผล LCD, เรียกดูค่าสูงสุด/ต่ำสุดได้  มาตรฐาน CE
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 1,790.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
  Model : TRH-UT333BT

Digital Temp/Humidity/Meter with BluetoothGM-1362)
เครื่องวัดอุณหภูมิและเครื่องวัดความชื้น ชนิดพกพา Range : -10 ~ 60 °C (-14 ~ 140 °F), 0 ~ 100%RH, ความละเอียด 0.1 °C, ความแม่นยำ ±1C, ±5%RH, แสดงผล LCD, เรียกดูค่าสูงสุด/ต่ำสุดได้
เชื่อมต่อ Bluetooth ได้ มาตรฐาน CE
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 2,190.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
  Model : TRH-362

Digital Temp/Humidity/Meter (GM-1362)
เครื่องวัดอุณหภูมิและเครื่องวัดความชื้น ชนิดพกพา Range : -10 ~ 50 °C (-14 ~ 112 °F), 5 ~ 98%RH, ความละเอียด 0.1 °C, ความแม่นยำ ±1C, ±3%RH, แสดงผล LCD, เรียกดูค่าสูงสุด/ต่ำสุดได้้,  มาตรฐาน CE
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 1,390.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
  Model : HGM-GM-1361+

3 in 1
Digital Temperature/Humidity Meter (with K-type)
เครื่องวัดอุณหภูมิและเครื่องวัดความชื้น พร้อมด้วยโพรบ K-type แสดงผล 2 ค่า พร้อมกัน ชนิดพกพา Range : -10 ~ 50 °C, (K-type : -20 ~1200 °C), 0 ~ 99.9%RH ความละเอียด  0.1 °C, ความแม่นยำ ±0.1°C, ±5%RH, สดงผล LCD, เชื่อมต่อ Bluetooth ได้ |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 5,790.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
  Model : TDRH-010

3 in 1 Digital Temp/Humidity/Dew Point Meter เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิและเครื่องวัดความชื้น ชนิดพกพา Range : -10 ~ 50 °C (14 ~ 122
 °F), 0
~ 100%RH, ความละเอียด 0.1 °C, ความแม่นยำ ±0.1 C, ±3%RH, แสดงผล LCD, เรียกดูค่าสูงสุด/ต่ำสุดได้้,  มาตรฐาน CE
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 2,990.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
    เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าความชื้น อุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น วัดความชื้น
  Model : TRHM-326-10P

10 in 1 Moisture/Temp/Humidity/Pressure/Dew Point/GPP/Recordable Meter (วัดความชื้นเนื้อไม้และวัสดุ ความชื้นอากาศ)
เครื่องวัดความชื้น-อุณหภูมิ อากาศ ความชื้นไม้และวัสดุ แบบเข็มเจาะและแบบสัมผัส วัดความดันอากาศ วัดจุดน้ำค้าง วัด GPP และบันทึกข้อมูลได้ 20 ชุด ชนิดพกพา Range : 0 ~ 99.9%, -29 to 75C, 0-100%RH  แสดงผล LED,  มาตรฐาน CE
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info/
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 15,490.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าความชื้น อุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น วัดความชื้น
  Model : AR-847

3 in 1 Digital Temperature/Humidity Meter (with K-type)
เครื่องวัดอุณหภูมิและเครื่องวัดความชื้น พร้อมด้วยโพรบ K-type แสดงผล 2 ค่า พร้อมกัน ชนิดพกพา Range : -10 ~ 50 °C, (K-type : -20 ~1000 °C), 5 ~ 98%RH ความละเอียด  0.1 °C, ความแม่นยำ ±0.1°C, ±0.1%RH, สดงผล LCD,
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 5,990.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าความชื้น อุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น วัดความชื้น
  Model : TRH-MM837

SMART SENSOR
Digital Temperature/Humidity Meter เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิและเครื่องวัดความชื้น แสดงผล 2 ค่า พร้อมกัน ชนิดพกพา Range : -10 ~ 50 °C, 5 ~ 98%RH ความละเอียด  1 °C, ความแม่นยำ ±1°C, ±3%RH, สดงผล LCD, |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 3,990.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าความชื้น อุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น วัดความชื้น
  Model : TRH-H827

SMART SENSOR
Digital Temperature/Humidity Meter เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิและเครื่องวัดความชื้น ชนิดพกพา Range : -10 ~ 50 °C, 10 ~ 99%RH ความละเอียด  0.1°C, 0.1%RH, ความแม่นยำ ±1°C, ±3%RH, สดงผล LCD
โพรบยาว 6 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.75 ซม. แสดงผลรวดเร็ว และค้างค่าหน้าจอได้ มาตรฐาน CE |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 2,990.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าความชื้น อุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น วัดความชื้น
  Model : GVA-19

5 in 1 Environment(Temp/Humidity/Sound/Light/Electricity) Meter
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น แสงและเสียง ละไฟฟ้า ชนิดพกพา Range : -20 ~ 1000 °C, 30 ~ 90%RH, 35 ~ 100dB, 0 ~ 4000 Lux, AC/DC Voltage, AC/DC Current, Resistance , Diode Test, Frequency, Capacitance, ความละเอียด 0.1 °C, ความแม่นยำ ±3%, แสดงผล LCD, มาตรฐาน CE
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 5,890.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าความชื้น อุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น วัดความชื้น
  Model : TRH-817-50

SMART SENSOR
Digital Temperature/Humidity Meter เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิและเครื่องวัดความชื้น ชนิดพกพา Range : -10 ~ 50 °C, 10 ~ 99%RH ความละเอียด  1 °C, ความแม่นยำ ±1°C, ±3%RH, สดงผล LCD,
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 2,890.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าความชื้น อุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น วัดความชื้น
  Model : 723-TRWD

Digital Temp/Humidity/Dew Point/Wet Bulb Meter
เครื่องวัดอุณหภูมิและเครื่องวัดความชื้น วัดจุดน้ำค้าง  ระบบดิจิตอล ชนิดพกพา Range : 0 ~100%RH, Temp: -10 ~ 60°C (14 ~ 140°F), Dew point: -73.4 ~ 59.9°C
(-400.0 ~ 139.8°F),
 Wet bulb :  -13.4 ~ 59.9°C (7.88 ~ 139.8°F)
ความละเอียด  0.1 °C, ความแม่นยำ ±0.6°C, ±3%RH, สดงผล LCD,
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 7,990.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าความชื้น อุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น วัดความชื้น
  Model : DTM-550

TECPEL Temp/Humidity Robust Thermo-Hygrometer เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิและเครื่องวัดความชื้น ชนิดพกพา Range : -20 ~ 100 °C,  0 ~ 100%RH, ความละเอียด 0.1 °C, 0.1% RH, ความแม่นยำ ±0.5%, ±2.5%RH, RTD
Temperature Sensor,
แสดงผล LCD, เรียกดูค่าสูงสุด/ต่ำสุดได้้,  แข็งแรง ตัวเครื่อง
กันกระแทกได้,
มาตรฐาน CE |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 8,890.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าความชื้น อุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น วัดความชื้น
  Model : DT-8820

CEM
Digital 4 in 1 Environment (Temp/Humidity/Sound/Light) Meter
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น แสงและเสียง ชนิดพกพา Range : -20 ~ 750 °C, 35 ~ 95%RH, 35 ~ 100dB, 20 ~ 20000 Lux, ความละเอียด 0.1 °C, ความแม่นยำ ±3%, แสดงผล LCD, มาตรฐาน CE |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 7,990.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าความชื้น อุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น วัดความชื้น
  Model : DT-321S

CEM
Digital Temp/Humidity/Dew Point Meter เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้นเครื่องวัดอุณหภูมิและเครื่องวัดความชื้น ชนิดพกพา Range : -30 ~ 100 °C (-22 ~ 199 °F), 0 ~ 100%RH, ความละเอียด 0.1 °C, ความแม่นยำ ±0.5%, ±1%RH, แสดงผล LCD, เรียกดูค่าสูงสุด/ต่ำสุดได้้,  มาตรฐาน CE
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 4,990.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าความชื้น อุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น วัดความชื้น
  Model : DTH-10

UEI Digital Temp/Humidity Meter เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิและเครื่องวัดความชื้น ชนิดปากกา Range : -10 ~ 50 °C (-14 ~ 122 °F), 5 ~ 95%RH, ความละเอียด 0.1 °C, ความแม่นยำ ±1C, ±5%RH, แสดงผล LCD
2
ค่าพร้อมกัน,  บันทึกค่าสูงสุด/ต่ำสุด และค้างค่าหน้าจอได้, มาตรฐาน CE
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 4,890.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าความชื้น อุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น วัดความชื้น
  Model : WWS-1281

Wireless Weather Station Temp/Humidity/Air Pressure/Weather Forecast (WWS-1281)
เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น ความกดอากาศ และพยากรณ์อากาศ ระบบส่งคลื่นแบบไร้สาย ระยะทาง 100 เมตร |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 2,990.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าความชื้น อุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น วัดความชื้น
  Model : 800041R

SPER SCIENTIFIC 3 in 1 Alarm
Temperature/Humidity Meter
เครื่องวัดอุณหภูมิและเครื่องวัดความชื้น ตั้งค่าอุณหภูมิและให้เตือนด้วยเสียงได้ เมื่อตั้งโต๊ะหรือติผนัง Range : -20 ~ 70 °C, 20 ~ 99%RH ความละเอียด 0.1 °C, ความแม่นยำ ±0.1°C, ±0.1%RH,  สดงผล LCD,|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 3,590.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าความชื้น อุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น วัดความชื้น
  Model :THD-123ครื่องวัดอุณหภูมิ

3 in 1 Alarm
Temperature/Humidity/Dew Point Meter AMT-123
เครื่องวัดอุณหภูมิ-ความชื้นและจุดน้ำค้าง ตั้งค่าความชื้นให้เตือนด้วยเสียงได้ ชนิดตั้งโต๊ะหรือติดผนัง Range : -10 ~ 60 °C, 20 ~ 95%RH ความละเอียด 0.1 °C, 1%RH
ความแม่นยำ ±0.1°C, ±5%RH, ดูค่าสูงสุด-ต่ำสุดได้, สดงผล LCD, พร้อมโพรบ
สายยาว .45 ม.
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 2,990.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าความชื้น อุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น วัดความชื้น
  Model : 800039Rครื่องวัดอุณหภูมิ

SPER SCIENTIFIC 3 in 1 Alarm
Temperature/Humidity Meter
เครื่องวัดอุณหภูมิและเครื่องวัดความชื้น ตั้งค่าอุณหภูมิและให้เตือนด้วยเสียงได้ เมื่อตั้งโต๊ะหรือติผนัง Range : -50 ~ 70 °C, 20 ~ 99%RH ความละเอียด 0.1 °C, ความแม่นยำ ±0.1°C, ±0.1%RH,  สดงผล LCD, พร้อมโพรบ สายยาว 2.40 ม.
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 3,890.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
  Model : TP-50ครื่องวัดอุณหภูมิ

ThermoPro
Temperature/Humidity/Hygrometer AMT-123
เครื่องวัดอุณหภูมิ-ความชื้น ชนิดตั้งโต๊ะหรือติดผนัง Range : -50 ~ +70 °C, 10 ~ 99%RH ความละเอียด 0.1 °C, 1%RH ความแม่นยำ ±0.1°C, ±5%RH, แสดงค่าสูงสุด-ต่ำสุดได้, สดงผล LCD, |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 1,190.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
  Model : TH-R050

Digital Hygro-Thermometer with Multi-Features(TTH-002)
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น ชนิดติด-แขวนผนังและตั้งได้ จอใหญ่ สัมผัสหน้าจอได้ Range : 0 ~ 50 °C (32 ~ 122°F), 20 ~ 95%RH ความละเอียด 0.1 °C,
1
%RH ความแม่นยำ ±1°C, ±5%RH, แสดงผล LCD,  หน้าจอแสดงค่าพร้อมกัน 6 รายการือ Temp/Humidity/Min/Max/Comfort/Trend, มาตรฐาน CE
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 1,290.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
  Model : WL-4DI-3R

Wireless Temp/Humidity/ 4 Levels Display(WS-10) (WWS-1281)
เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น 4 ุด (3 จุดจากภายนอก 1 จุดภายใน) ส่งคลื่นแบบไร้สาย ระยะทาง 300 ฟุต แสดงค่า 4 จุดพร้อมกัน พร้อมเครื่องส่งสัญญาน
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 4,700.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าความชื้น อุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น วัดความชื้น
  Model : 800017Rเครื่องวัดอุณหภูมิ

Sper Scientific
Digital Hygro-Thermometer with Daily Reset
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น ชนิดแขวนผนังและตั้งได้ Range : -10 ~ 50 °C (23 ~ 122 °F), 20 ~ 99%RH ความละเอียด 0.1 °C, ความแม่นยำ ±1°C, ±6%RH,
แสดงผล LCD, ดูค่าสูงสุด-ต่ำสุด และตั้งค่าใหม่ได้ทุกวัน มาตรฐาน CE,
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 2,490.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าความชื้น อุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น วัดความชื้น
  Model : HGM-TRH-CX-318

Digital 3 in 1 Hygro-Thermometer with Clock and Alarm (HTC-1)มิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น นาฬิกา และตั้งเวลา ชนิดแขวนผนังและตั้งได้ Range : -50 ~ 70 °C (-58 ~ 158 °F), 10 ~ 99%RH ความละเอียด 0.1 °C, ความแม่นยำ ±1°C, ±5%RH, แสดงผล LCD จอภาพใหญ่จัมโบ้, มาตรฐาน CE,
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 1,190.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
  Model : HGM-303C

Digital 3 in 1 Hygro-Thermometer with Clock-Big Screen(TTH-002)
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น Indoor/Outdoor ชนิดแขวนผนังและตั้งได้ จอใหญ่ Range : -50 ~ 70 °C (-58 ~ 158 °F), 20 ~ 90%RH ความละเอียด 0.1 °C, 1%RH ความแม่นยำ ±1°C, ±3%RH, แสดงผล LCD, แสดงค่า In/Out, Min/Max/Clock, มาตรฐาน CE,  พร้อมโพรบวัดภายนอกยาว 3 เมตร
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 1,590.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
  Model : TRH-5MN

Digital 3 in 1 Hygro-Thermometer with Big Screen(HTC-5)
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น  ชนิดแขวนผนังและตั้งได้ จอใหญ่ Range : 0 ~ 50 °C (32 ~ 122 °F), 10 ~ 98%RH ความละเอียด 0.1 °C, 1%RH ความแม่นยำ ±1°C, ±5%RH, แสดงผล LCD, แสดงค่า Min/Max มาตรฐาน CE,  พร้อมปุ่มปรับ Reset
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 1,260.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าความชื้น อุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น วัดความชื้น
  Model : TRHC-2IOA

Digital 3 in 1 Hygro-Thermometer with Clock-Big Screen(HTC-2A)
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น นาฬิกา และตั้งเวลาเตือนเป็นเสียงหรือ Icon ได้ ชนิดแขวนผนังและตั้งได้ Range : -50 ~ 70 °C (-58 ~ 158 °F), 10 ~ 99%RH ความละเอียด 0.1 °C, ความแม่นยำ ±1°C, ±5%RH, แสดงผล LCD ตัวเลขใหญ่, มีไฟส่องสว่างหน้าจอ แสดงค่า IN/OUT, MIN/MAX มาตรฐาน CE,  พร้อมโพรบวัดภายนอก
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 1,460.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าความชื้น อุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น วัดความชื้น
  Model : TRHC-6MNA

Digital 3 in 1 Hygro-Thermometer with Clock-Big Screen(HTC-6)
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น ปฏิทิน(วัน เดือน ปี) นาฬิกา และตั้งเวลาเตือนได้  ชนิดแขวนผนังและตั้งได้ Range : 0 ~ 50 °C (-32 ~ 122F), 10 ~ 99%RH ความละเอียด 0.1 °C, ความแม่นยำ ±1°C, ±5%RH, แสดงผล LCD ตัวเลขใหญ่, มีไฟส่องสว่างหน้าจอ แสดงค่าฏิทิน นาฬิกา, MIN/MAX มาตรฐาน CE,   
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 1,390.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าความชื้น อุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น วัดความชื้น
  Model : TRHC-7MNA

Digital 3 in 1 Hygro-Thermometer with Clock-Big Screen(HTC-7)
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น นาฬิกา และตั้งเวลาเตือนได้  ชนิดแขวนผนังและตั้งได้ Range : -10 ~ 50 °C (-14 ~ 122F), 10 ~ 99%RH ความละเอียด 0.1 °C, ความแม่นยำ ±1°C, ±5%RH, แสดงผล LCD ตัวเลขใหญ่,  แสดงค่านาฬิกา, MIN/MAX มาตรฐาน CE, |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 1,290.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าความชื้น อุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น วัดความชื้น
  Model : TH-03A

Digital Indoor Hygro-Thermometer with Big ScreenHTC-2
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น Indoor ชนิดแขวนผนังและตั้งได้ จอใหญ่ Range : -10 ~ 60 °C, 20 ~ 99%RH ความละเอียด 0.1 °C, 1%RH, ความแม่นยำ ±1°C, ±5%RH, จอภาพ LCD, แสดงค่า Min/Max, มาตรฐาน CE, พร้อมโพรบวัดยาว 1.50 เมตร|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 1,490.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าความชื้น อุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น วัดความชื้น
  Model : TH-03B

Digital Indoor/Outdoor Hygro-Thermometer with Big ScreenHTC-2
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น Indoor/Outdoor ชนิดแขวนผนังและตั้งได้ จอใหญ่ Range : -10 ~ 50 °C, 20 ~ 95%RH ความละเอียด 0.1 °C, 1%RH, ความแม่นยำ ±1°C, ±5%RH, จอภาพ LCD, แสดงค่า Min/Max, มาตรฐาน CE, พร้อมโพรบวัดยาว 1.50 เมตร|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 1,650.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าความชื้น อุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น วัดความชื้น
  Model : HTC-2

Digital Indoor/Outdoor Hygro-Thermometer with Big ScreenHTC-2
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น Indoor/Outdoor ชนิดแขวนผนังและตั้งได้ จอใหญ่ Range : -50 ~ 70 °C (-58 ~ 158 °F), 10 ~ 95%RH ความละเอียด 0.1 °C, 1%RH
ความแม่นยำ
±1°C, ±5%RH, แสดงผล LCD, แสดงค่า Min/Max, มาตรฐาน CE, พร้อมโพรบวัดภายนอกยาว 3 เมตร |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 1,260.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าความชื้น อุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น วัดความชื้น
  Model : HTC-3

Digital Indoor/Outdoor Hygro-Thermometer with Big ScreenHTC-2
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น Indoor/Outdoor ชนิดแขวนผนังและตั้งได้ จอใหญ่ Range : -50 ~ 70 °C (-58 ~ 158 °F), 10 ~ 99%RH ความละเอียด 0.1 °C, 1%RH
ความแม่นยำ
±1°C, ±5%RH, แสดงผล LCD, แสดงค่า In/Out, Min/Max, มาตรฐาน CE, พร้อมโพรบวัดภายนอกยาว 3 เมตร |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 1,190.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าความชื้น อุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น วัดความชื้น
  Model : TH-05A

Digital 3 in 1 Hygro-Thermometer with Clock-Big Screen
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น Indoor/Outdoor ชนิดแขวนผนังและตั้งได้ จอใหญ่ Range : -50 ~ 70 °C (-58 ~ 158 °F), 15 ~ 95%RH ความละเอียด 0.1 °C, 1%RH
ความแม่นยำ
±1°C, ±5%RH, แสดงผล LCD, แสดงค่า
In/Out, Min/Max/Calendar, มาตรฐาน CE,  พร้อมโพรบวัดภายนอกยาว 3 เมตร 
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 1,390.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าความชื้น อุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น วัดความชื้น
  Model : 303

Digital Big Digit Hygro-Thermometerครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น ตัวเลขใหญ่ ชนิดแขวนผนังและตั้งได้ Range : -20 ~ 50 °C (-4 ~ 122 °F), 10 ~ 95%RH ความละเอียด 0.1 °C, ความแม่นยำ ±1°C, ±5%RH, แสดงผล LCD, แสดงค่าสูงสุด/ต่ำสุด, มาตรฐาน CE,
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  N/A 1,290.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าความชื้น อุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น วัดความชื้น
  Model : TTH-001

Digital Big Digit Hygro-Thermometerครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น ตัวเลขใหญ่ ชนิดแขวนผนังและตั้งได้ Range : -50 ~ 70 °C (-58 ~ 158 °F), 10 ~ 99%RH ความละเอียด 0.1 °C, ความแม่นยำ ±1°C, ±5%RH, แสดงผล LCD, เลือกหน่วยวัดได้ แสดงค่าสูงสุด/ต่ำสุด, มาตรฐาน CE,
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 1,390.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าความชื้น อุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น วัดความชื้น
  Model : THC-03A

Digital 3 in 1 Hygro-Thermometer with Clock and Alarmเครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น นาฬิกา และตั้งเวลาเตือนเป็นเสียงหรือ Icon ได้ ชนิดแขวนผนังและตั้งได้ Range : -50 ~ 70 °C (-58 ~ 158 °F), 20 ~ 95%RH ความละเอียด 0.1 °C, ความแม่นยำ ±1°C, ±5%RH, แสดงผล LCD ตัวเลขใหญ่, แสดงค่า IN/OUT, MIN/MAX มาตรฐาน CE,  พร้อมโพรบวัดภายนอก
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 1,590.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าความชื้น อุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น วัดความชื้น
  Model : TH-08

Digital 3 in 1 Hygro-Thermometer with Clock and Alarmเครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น นาฬิกา และตั้งเวลาเตือนเป็นเสียงหรือ Icon ได้ ชนิดแขวนผนังและตั้งได้ Range : -50 ~ 70 °C (-58 ~ 158 °F), 20 ~ 95%RH ความละเอียด 0.1 °C, ความแม่นยำ ±1°C, ±5%RH, แสดงผล LCD ตัวเลขใหญ่, แสดงค่า IN/OUT, MIN/MAX มาตรฐาน CE,  พร้อมโพรบวัดภายนอก
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 1,590.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าความชื้น อุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น วัดความชื้น
  Model : 302

Digital Hygro-Thermometer with Clock and Alarm เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น นาฬิกา และตั้งเวลา ชนิดแขวนผนังและตั้งได้ Range : -50 ~ 70 °C (-58 ~ 158 °F), 10 ~ 95%RH ความละเอียด 0.1 °C, ความแม่นยำ ±1°C, ±5%RH, แสดงผล LCD, แสดงค่า IN/OUT, มาตรฐาน CE,
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  N/A 1,290.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าความชื้น อุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น วัดความชื้น
  Model : TRH-7099

Digital 3 in 1 Hygro-Thermometer with Clock and Alarm(HTC-1)
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น นาฬิกา และตั้งเวลา ชนิดแขวนผนังและตั้งได้ Range : -50 ~ 70 °C (-58 ~ 158 °F), 10 ~ 99%RH ความละเอียด 0.1 °C, ความแม่นยำ ±1°C, ±5%RH, แสดงผล LCD จอภาพใหญ่จัมโบ้, มาตรฐาน CE,
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 1,290.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าความชื้น อุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น วัดความชื้น
  Model : TRH-308AL

Digital Jumbo Hygro-Thermometer w Clock/Comfort Level Indicator
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น มีนาฬิกา ตั้งเตือนได้ ชนิดแขวนผนังและตั้งได้  Range : 0 ~ 50 °C (-32 ~ 122 °F), 10 ~ 99%RH ความละเอียด 0.1 °C, ความแม่นยำ ±1°C, ±5%RH, แสดงผล LCD มีสัญลักษณ์แสดงสถานะอุณหภูมิ
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 890.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าความชื้น อุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น วัดความชื้น
  Model : TRH-308

Digital  Hygro-Thermometer (HTC-1)มิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น ชนิดแขวนผนังและตั้งได้  Range : -50 ~ 70 °C
(
-58 ~ 158 °F), 10 ~ 99%RH ความละเอียด 0.1 °C, ความแม่นยำ ±1°C, ±5%RH, แสดงผล LCD มีสัญลักษณ์แสดงสถานะอุณหภูมิ
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 490.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าความชื้น อุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น วัดความชื้น
  Model : TTH-1115B

Digital Hygro-Thermometer
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น  ชนิดฝังผนังหรือติดข้างฝา จอใหญ่ Range : -50 ~ 70 °C, 10 ~ 99%RH ความละเอียด 0.1 °C, ความแม่นยำ ±1°C, ±5%RH, แสดงผล LCD, พร้อมโพรบวัด ภายนอกยาว 1.50 เมตร 
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 390.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าความชื้น อุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น วัดความชื้น
  Model : XiKarครื่องวัดอุณหภูมิ

XiKar
Digital Hygro-Thermometer เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้นแบบติดผนัง
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น ชนิดแปะผนัง Range : -0 ~ 50 °C (32 ~ 120 °F), 30 ~ 99%RH ความละเอียด 0.1 °C, ความแม่นยำ ±1°C, ±2%RH, แสดงผล LCD, มีแม่เหล็กด้านหลัง คาลิเบรทตัวเองได้ มาตรฐาน CE,
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 2,990.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าความชื้น อุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น วัดความชื้น
  Model : Taylor-497J

Taylor Dial 12"
Hygro-Thermometerเครื่องวัดอุณหภูมิความชื้นแบบติดผนัง
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น ระบบเข็มหมุน ชนิดแขวนผนังและตั้งได้ Range : -50 ~ 50 °C(-60 ~ 120 °F), 30 ~ 90%RH ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 3,290.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าความชื้น อุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น วัดความชื้น
  Model : HC-520

Digital Hygro-Thermometerเครื่องวัดอุณหภูมิความชื้นแบบติดผนัง
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น ชนิดแขวนผนังและตั้งได้ Range : -50 ~ 70 °C
(
-58 ~ 158 °F), 20 ~ 99%RH ความละเอียด 0.1 °C, ความแม่นยำ ±1°C, ±5%RH, แสดงผล LCD จอภาพใหญ่, มาตรฐาน CE,
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 1,490.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าความชื้น อุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น วัดความชื้น
  Model : 2 in 1-Dail H

Dial 2 in 1 Hygro-Thermometerเครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น แบบเข็มหมุน ชนิดแขวนผนังและตั้งได้ Range : -30 ~ 50 °C, 20 ~ 100%RH  ความแม่นยำ ±1°C, ±5%RH,  มาตรฐาน CE,
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 1,190.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าความชื้น อุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น วัดความชื้น
  Model : 870-MTP-3

Dial Hygro-Thermometerเครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น แบบเข็มหมุน ชนิดแขวนผนังและตั้งได้ Range : -20 ~ 50 °C, 0 ~ 100%RH  ความละเอียด 1 °C, ความแม่นยำ ±1°C, ±2%RH, แสดงผลหน้าปัทม์กลม|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 390.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าความชื้น อุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น วัดความชื้น
  Model : AR-807THC

4 in 1
Digital Hygro-Thermometer with Clock & Calendar วัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิและเครื่องวัดความชื้น นาฬิกาและปฏิทิน ชนิดแขวนผนังและตั้งได้ Range : -40 ~ 70 °C (-40 ~ 158 °F), 20 ~ 90%RH ความละเอียด 0.1 °C, ความแม่นยำ ±1°C, ±5%RH, แสดงผล LCD จอภาพใหญ่คมชัด, ตั้งเวลาเตือนได้, มาตรฐาน ISO9001, CE |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 1,690.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าความชื้น อุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น วัดความชื้น
  Model : THP2

SUPCO
Digital Hygro-Thermometer Pen Type เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น
ครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น  ชนิดปากกา Range : -20 ~ 50 °C, 10 ~ 90%RH ความละเอียด 1 °C, ความแม่นยำ ±1°C, ±3%RH, แสดงผล LCD, มาตรฐาน CE,
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 2,890.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าความชื้น อุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น วัดความชื้น
  Model : MT-2

Mini
Digital Hygro-Thermometerเครื่องวัดอุณหภูมิความชื้นแบบพกพา
ครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น นาฬิกา และตั้งเวลา ชนิดแขวนผนังและตั้งได้ Range : -5 ~ 50 °C, 30 ~ 90%RH ความละเอียด 0.1 °C, ความแม่นยำ ±1°C, ±1%RH, แสดงผล LCD, มาตรฐาน CE, |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 1,190.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าความชื้น อุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น วัดความชื้น
       
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิใช้แสงอินฟราเรด เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน เครื่องวัดความเย็น อุณหภูมิ
วัดค่าอุณหภูมิ วัดค่าความชื้น เครื่องวัด เครื่องมือวัด เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าความชื้น อุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์ เครื่องวัดความชื้นไม้
เครื่องวัดความชื้นวัสดุ เครื่องวัดความชื้นข้าว เครื่องวัดความชื้นพริกไทย เครื่องวัดความชื้นใบยาสูบ เครื่องวัดความชื้นแป้ง เครื่องวัดความชื้นดิน เครื่องวัดความชื้นทั่วไป