1

2

3

 
   เครื่องวัด ราคาถูกพิเศษ(Special Price Test Meters)          (45 items)  
         
 
  รหัสสินค้า : OEM-HTC-1

Digital Hygro-Thermometer

เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น และนาฬิกา
- เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้นและนาฬิกา
- แม่นย่ำสูง จอภาพขนาดจัมโบ้ ขนาด 80 x 60 มม.
- ช่วงวัด อุณหภูมิ -50 ถึง 70 C, (C/F) ความชื้น 20-99%RH
-
ขนาดเครื่อง 10 x 11 x 2.5 ซม
- ดูค่าสูงสุด-ต่ำสุดได้, ตั้งเวลานาฬิกาเตือนได้
- ใช้แบตเตอรี่ ขนาด 1.5V AAA หาซื้อได้ทั่วไป
- No Retail Box
 
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Best Offer

450.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
(ขอสงวนไม่ออกใบเสนอราคา)

         
  รหัสสินค้า : OEM-HTC-2

Digital Indoor/Outdoor Hygro-Thermometer

เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น และนาฬิกา
- เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้นและนาฬิกา แสดงค่า Indoor/Outdoor
- แม่นย่ำสูง จอภาพขนาดจัมโบ้ ขนาด 80 x 60 มม.
- ช่วงวัด อุณหภูมิ In: -10 ถึง +60C, Out: -50 ึง +70C,
  ความชื้น
10-90%RH
-
ขนาดเครื่อง 10 x 11 x 2.5 ซม  มีโพรบสายยาว 1.5 เมตร
- แสดงเวลานาฬิกา, ใช้แบตเตอรี่ ขนาด 1.5V AAA หาซื้อได้ทั่วไป
- No Retail Box
 
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Best Offer

490.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  
(ขอสงวนไม่ออกใบเสนอราคา)

 

         
  รหัสสินค้า : OEM-AR-807

Digital Hygro-Thermometer

เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น และปฏิทิน
- เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้นและปฏิทิน
- แม่นย่ำสูง จอภาพขนาดจัมโบ้ ขนาด 80 x 60 มม.
- ช่วงวัด อุณหภูมิ -40 ถึง +70C, (C/F) ความชื้น 20-90%RH
-
ขนาดเครื่อง 10 x 11 x 2.5 ซม.
- แสดงเวลานาฬิกาและวันที่
- ใช้แบตเตอรี่ ขนาด 1.5
V AAA หาซื้อได้ทั่วไป
- No Retail Box
 
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Best Offer

690.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  
(ขอสงวนไม่ออกใบเสนอราคา)

         
  รหัสสินค้า : OEM-TP-101

Digital Stainless Probe Thermometer

เครื่องวัดอุณหภูมิ ดิจิตอล โพรบแหลมสเตนเลส
- เครื่องวัดอุณหภูมิ โพรบยาว 15 ซม.
- แม่นย่ำสูง แสดงผล LCD
- ช่วงวัด อุณหภูมิ -50 ถึง +300C,
- สามารถเลือกหน่วยวัดเป็น C หรือ F ได้ 
- ค้างค่าหน้าจอ-ดูค่าสูงสุด-ต่ำสุดได้
- ใช้แบตเตอรี่ ขนาด 1.5
V แบบกระดุม หาซื้อได้ทั่วไป
- Come with retail box & battery
 
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Best Offer

350.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  
(ขอสงวนไม่ออกใบเสนอราคา)

         
  รหัสสินค้า : OEM-AT-40

Digital Stainless Probe Thermometer

เครื่องวัดอุณหภูมิ ดิจิตอล โพรบแหลมสเตนเลส
- เครื่องวัดอุณหภูมิ โพรบยาว 15 ซม.
- แม่นย่ำสูง แสดงผล LCD
- ช่วงวัด อุณหภูมิ -50 ถึง +300C,
- สามารถเลือกหน่วยวัดเป็น C หรือ F ได้ 
- ค้างค่าหน้าจอได้
- ใช้แบตเตอรี่ ขนาด 1.5
V แบบกระดุม หาซื้อได้ทั่วไป
- No Retail Box
 
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Best Offer

199.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  
(ขอสงวนไม่ออกใบเสนอราคา)

         
  รหัสสินค้า : OEM-S-222AH

Digital Stainless Probe Thermometer

เครื่องวัดอุณหภูมิ ดิจิตอล โพรบแหลมสเตนเลส
- เครื่องวัดอุณหภูมิ โพรบยาว 10 ซม.
- แม่นย่ำสูง แสดงผล LCD
- ช่วงวัด อุณหภูมิ -50 ถึง +200C,
- สามารถเลือกหน่วยวัดเป็น C หรือ F ได้ 
- ค้างค่าหน้าจอ-ดูค่าสูงสุด-ต่ำสุดได้
- ใช้แบตเตอรี่ ขนาด 1.5
V แบบกระดุม หาซื้อได้ทั่วไป
- Come with retail box & battery
 
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Best Offer

249.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  
(ขอสงวนไม่ออกใบเสนอราคา)

         
  รหัสสินค้า : OEM-TH-1115B

Digital Hygro-Thermometer

เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น
- เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น
- แม่นย่ำสูง จอภาพ LCD
- ช่วงวัด อุณหภูมิ -50 ถึง +70C, ความชื้น 10-99%RH
- หัววัดพร้อมสายในตัวยาว 1.5 ม. 
-
ขนาดเครื่อง 4.8 x 2.86 x 1.52 ซม.
- ใช้แบตเตอรี่ ขนาด 2
x 1.5V แบบกระดุม หาซื้อได้ทั่วไป
- No Retail Box
 
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Best Offer

239.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  
(ขอสงวนไม่ออกใบเสนอราคา) 

         
  รหัสสินค้า : OEM-LT-2

Digital Hygro-Thermometer

เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น
- เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น
- แม่นย่ำสูง จอภาพ LCD
- ช่วงวัด อุณหภูมิ -5 ถึง +50C, (C/F) ความชื้น 30-90%RH
- ดูค่าสูงสุด-จ่ำสุดได้  0.8 ซม.
- ใช้แบตเตอรี่ ขนาด 1
x 1.5V AAA
- Come with retail box & battery
 
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Best Offer

390.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  
(ขอสงวนไม่ออกใบเสนอราคา) 

 

         
  รหัสสินค้า : OEM-MT-301

Digital Basal Thermometer

เครื่องวัดอุณหภูมิ ร่างกายดิจิตอล โพรบสเตนเลส
- เครื่องวัดอุณหภูมิ ร่างกายมีเสียงเตือนเมื่ออ่านค่าเสร็จ
- แม่นย่ำสูง แสดงผล LCD
- ช่วงวัด อุณหภูมิ 32 ถึง 42.9C,
- สามารถเลือกหน่วยวัดเป็น C หรือ F ได้ 
-
ใช้ได้ทังในปาก ใต้รักแร้ และทางทวารหนัก
- ใช้แบตเตอรี่ ขนาด 1.5
V แบบกระดุม
- Come with retail box & battery
 
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Best Offer

130.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  
(ขอสงวนไม่ออกใบเสนอราคา)

         
  รหัสสินค้า : OEM-MT-201C

Digital Waterproof Thermometer

เครื่องวัดอุณหภูมิ ร่างกายดิจิตอล โพรบสเตนเลส
- เครื่องวัดอุณหภูมิ ร่างกายมีเสียงเตือนเมื่ออ่านค่าเสร็จ
- แม่นย่ำสูง แสดงผล LCD
- ช่วงวัด อุณหภูมิ 32 ถึง 42.9C,
- สามารถเลือกหน่วยวัดเป็น C หรือ F ได้ 
-
ใช้ได้ทังในปาก ใต้รักแร้ และทางทวารหนัก
- ใช้แบตเตอรี่ ขนาด 1.5
V แบบกระดุม
- Come with retail box & battery
 
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Best Offer

110.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  
(ขอสงวนไม่ออกใบเสนอราคา)

         
  รหัสสินค้า : OEM-MT-101C

Digital Thermometer

เครื่องวัดอุณหภูมิ ร่างกายดิจิตอล โพรบสเตนเลส
- เครื่องวัดอุณหภูมิ ร่างกายมีเสียงเตือนเมื่ออ่านค่าเสร็จ
- แม่นย่ำสูง แสดงผล LCD
- ช่วงวัด อุณหภูมิ 32 ถึง 42.9C,
- สามารถเลือกหน่วยวัดเป็น C หรือ F ได้ 
-
ใช้ได้ทังในปาก ใต้รักแร้ และทางทวารหนัก
- ใช้แบตเตอรี่ ขนาด 1.5
V แบบกระดุม
- Come with retail box & battery
 
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Best Offer

100.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  
(ขอสงวนไม่ออกใบเสนอราคา)

         
  รหัสสินค้า : OEM-MT-405

Digital Thermometer

เครื่องวัดอุณหภูมิ ร่างกายดิจิตอล
- เครื่องวัดอุณหภูมิ ร่างกายมีเสียงเตือนมื่ออ่านค่าเสร็จ
- แม่นย่ำสูง แสดงผล LCD
- ช่วงวัด อุณหภูมิ 32 ถึง 42.9C,
- สามารถเลือกหน่วยวัดเป็น C หรือ F ได้ 
-
ใช้ได้ทังในปาก เสียงเตือนรัวเมื่อมีไข้
- ใช้แบตเตอรี่ ขนาด 1.5
V แบบกระดุม
- Come with retail box & battery
 
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Best Offer

100.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  
(ขอสงวนไม่ออกใบเสนอราคา)

         
  รหัสสินค้า : OEM-STD-1

Digital Thermometer

เครื่องวัดอุณหภูมิ ในตู้เลี้ยงปลา
- เครื่องวัดอุณหภูมิ
- แม่นย่ำสูง แสดงผล LCD
- ช่วงวัด อุณหภูมิ 0 ถึง 50C,
- สามารถเลือกหน่วยวัดเป็น C หรือ F ได้ 
-
มีจุกยางติดกระจกได้
- ใช้แบตเตอรี่ ขนาด 1.5
V แบบกระดุม
- Come with retail box & battery
 
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Best Offer

120.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  
(ขอสงวนไม่ออกใบเสนอราคา)

         
  รหัสสินค้า : OEM-Smart Cook

Dial Thermometer

เครื่องวัดอุณหภูมิ ใช้ในเตาอบ
- เครื่องวัดอุณหภูมิ
- แม่นย่ำสูง แสดงผล Dial
- ช่วงวัด อุณหภูมิ 70 ถึง 280C,
- สามารถเลือกหน่วยวัดเป็น C หรือ F ได้ 
-
แขวนได้
- Come with retail box
 
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Best Offer

190.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  
(ขอสงวนไม่ออกใบเสนอราคา)

         
  รหัสสินค้า : OEM-DT-830B

Digital Multimeter

เครื่องวัดมัลติมิเตอร์
- เครื่องวัด AC/DC/Voltage/Resistance/Diode/Transistor
- แม่นย่ำสูง จอภาพ LCD
- ช่วงวัด DC 0-1000V, 0- 10A, AC 0-750V, 0-2000 Ohm
- พร้อมสาย Lead 2 เส้น
- ใช้แบตเตอรี่ ขนาด 1
x 9V
- Come with retail box
 
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Best Offer

249.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  
(ขอสงวนไม่ออกใบเสนอราคา) 

 

 
         
     

1

2

3