ประเภทผลิตภัณฑ์ >Temperature Meter/Thermometer/เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น เครื่องบันทึกอุณหภูมิ-ความชื้น
 
 


 

 

ชื่อสินค้า : Product

   เครื่องวัอุณหภูมิ
      (Digital Type-K Thermometer)
 

รหัสสินค้า : Code

   DM-6802B

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Temp

 CE

 1 ปี

 
 
   
   

 

 

 
  

 


 
This compact and tough handheld digital thermometer has been designed to use with external K-type thermocouples as a temperature sensor. Everything you need to get started is here – including two K-type thermocouples.

This is a Two K-type model and is equipped with a Differential Temperature Measurement function. At the press of a button, the thermometer will display the difference in temperature between the two thermocouples – this will be the temperature of thermocouple T1 minus the temperature of thermocouple T2.

The temperature indication follows the IEC 584 temperature/voltage tables for K-type thermocouples.

Benefits:
 • Differential Temperature Measurement
 • Select between Celsius and Fahrenheit
 • Overload display alert when input exceeds measurement range
 • Hold mode – holds current reading and ceases taking other measurements
 • Easily portable – take it anywhere you need it
 • Robust casing
 • Large, clear LCD

 General Specifications:

 • Display: 3 ½ digit liquid crystal display with maximum reading of 1999
 • Powered by: 1 9V battery
 • Power Current: approx DC 3mA (typical)
 • Dimensions of Thermometer: 5.5 (w) x 11.5 (l) x 3 (d)cm (2.5 x 4.7 x 1”)
 • Dimensions of Screen: 4 (w) x 2 (l)cm (1.6 x 0.8”)
 • Length of Thermocouples: 75cm (29.5”)
 • Weight (Including Battery): 190g

Electrical Specifications:

 • Temperature Scale: Celsius or Fahrenheit
 • Temperature Scale: Celsius or Fahrenheit
 • Measurement range: -50°C to 1300°C (-58°F to 2372 °F)
 • Resolution: 1°C or 1°F

 Accuracy:

 • 0.1°C ± (0.3%rdg +1°C)      -50°C to 199.9°C
  0.1°F ± (0.3%rdg +1°F)       -58°F to 199.9°F
  1°C ± (0.3%rdg +2°C)         -50°C to 1200°C
  1°C ± (0.6%rdg +2°C)         1200°C to 1300°C
  1°F ± (0.3%rdg +2°C)         -58°C to 1200°C
  1°F ± (0.6%rdg +2°C)         1200°F to 1999°F
   
 • Temperature Coefficient: 0.1 x the applicable accuracy spec per °C from 0°C to 18°C and 28°C to 50°C (32°F to 64°F and 82°F to 122°F)
 • Input Protection: 60V DC or 24V AC max input voltage on any combination of input pins
 • Reading Rate: 2.5 times per second
 • Input Connector: Accepts standard miniature thermocouple connectors

  Completed with :
            1.  ตัวเครื่อง
           
2.  โพรบเส้น แบบ Wire  สายเคเบิ้ลยาว 1 เมตร 2 เส้น
            3.  แบตเตอรี่  1
 x 9V
            4. 
คู่มือการใช้

 
   

   
     
SALE PRICE/BAHT

2,490.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

     
 
วัดความนำไฟฟ้า เครื่องวัดการนำไฟฟ้า เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า Conductivity meter เครื่องวัดความนำไฟฟ้า เครื่องวัดการนำไฟฟ้า เครื่องวัด