ประเภทผลิตภัณฑ์ Temperature Meter/Thermometer/เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น เครื่องบันทึกอุณหภูมิ ความชื้น
   

 

   
 

ชื่อสินค้า : Product

    เครื่องวัอุณหภูมิ ใช้แสงอินฟราเรด
      (Digital Infrared Thermometer)

รหัสสินค้า : Code

    IR-32-400 Product rating

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Temperature

CE

 1 ปี

 
   

 

 

.

 

     
   
SALE PRICE/BAHT

4,190.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

 
     
DIGITAL INFRARED THERMOMETER 32-400            

          Having the small and compact design you can carry this IR thermometer to absolutely anywhere easily. It can even fit in your jacket pocket and loaded with great and indeed useful features such as -32°C~400°C / -26°F~752°F minimum and maximum temperature range, large distance spot ratio of 12:1 or 2ft from the target, highly accurate and reliable readings, 0.10~1.00 adjustable emissivity, result in 1sec., laser pointer guide for accuracy, dual temperature reading result, large reading results and backlight that aid in reading results in dark areas and auto power off and on/off switches for laser & backlight that surely helps in extending the battery life. Now, you can get the surface temperature of virtually anything in a second just by pressing a button. Safely measures surface temperatures of hot, hazardous and even difficult or hard-to-reach target object without touching it. Use in monitoring heating processes to ensure a standard and uniform quality of each product. 

          It has an approval from European Directives for complying with the essential health and safety requirements set. 
It had become the indispensable tool for many maintenance and industrial applications, even in household applications.

          This medium range IR thermometer has the most versatility without adding a great deal of cost.

FEATURES :

 • With -32~400°C / -26F~752°F minimum and maximum range
 • With D:S = 12:1, maximum distance from the target object
 • With very much highly accurate and reliable results
 • Added helpful & useful features:
  • Backlight with on/off switch, illuminates display in dark areas
  • Auto power off
  • 0.10~1.00 adjustable emissivity covers 90% of surface applications
  • Data hold
  • Low battery indication
 • Targeting guide or laser pointer with on/off switch for accuracy are provided
 • Large & clear reading display
 • Assesses surface temperature in 1 second
 • With CE marking, comply with essential health & safety requirements set out by European Directives
 • Selectable °C / °F, dual temperature reading
 • Factory Calibrated, use it right away
 • Laser on/off feature, designed to achieve extended overall battery life
 • Ideal for many applications:
  • heat ventilation air-conditioning and refrigeration
  • automotive industry
  • Electrical & power voltage/current inspection field
  • water treatment and water quality inspection
  • environmental monitoring
  • marine and weather
  • gas industry
  • food processing industry

 

   
    SPECIFICATIONS :
 

Specifications

Range

    -32 to 400 °C
    -25.6 to 752
°F
   
  Distance : 12 :1
 
   Distance to spot size

Resolution

    0.1 C

Accuracy    ±2 C
Emissivity     0.10 - 1.00 Adjustable
Indicator    Low bat indicator
Data Hold    Auto data hold
Auto power off    Yes
 Size(HxWxD): 156 x 87 x 32 mm
 Weight: 150g

 

    

   
    Item included :

1.  เครื่องวัด
2.  แบตเตอรี่ 9 1 ก้อน
3.  คู่มือการใช้
 
   
    เครื่องวัดอุณหภูมิ ใช้แสงอินฟราเรด  32-400 :

           เครื่องวัดอุณหภูมิ ใช้แสงอินฟราเรด แสดงค่าเป็นองศา เป็น C และ F
       
  ระบบดิจิตอล วัดแบบปืน เหมาะสำหรับการวัดที่มีความร้อนสูง
       
  ช่วงวัด 32 to 400 °C(-25.6 to 752 °F)
       
  ระยะเป้า 12 : 1