ประเภทผลิตภัณฑ์ Temperature Humidity & Moisture Meter/ Infrared Thermometer/ เครื่องวัดอุณหภูมิ ใช้แสงอินฟราเรด

 

 
Range : Up to 600 C  เครื่องวัดอุณหภูมิ ใช้แสงอินฟราเรด (Infrared Thermometers)                                                                   (22 items)
 
  Model : 9306

TAYLOR Dual Temperature Infrared-Thermocounple Thermometer
เครื่องวัดอุณหภูมิ ใช้แสงอินฟราเรด และใช้โพรบ แบบพับเก็บได้  ชนิดพกพา
Range : IR -55 ~ 250 °C (-67 ~ 482 °F),  Probe : -55 ~ 330 °C ความละเอียด 0.1 °C, ความแม่นยำ ±1 %, แสดงผล LCD , โพรบพับเก็บได้, มาตรฐาน CE, HACCP
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 12,100.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
  Model : Fluke-59-Mini

Gun Type Infrared Thermometer เครื่องวัดอุณหภูมิใช้แสงอินฟราเรด
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส ใช้แสงอินฟราเรด  ชนิดพกพา Range : -18 ~ 275 °C (0 ~ 525 °F), ความละเอียด 0.2 °C, ความแม่นยำ ±2°C, แสดงผล LCD , ระยะทางต่อขนาดเป้า 8:1, มาตรฐาน CE |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 4,490.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
  Model: IR-32-300

Digital Infrared Thermometer เครื่องวัดอุณหภูมิใช้แสงอินฟราเรดแบบปืน
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส ใช้แสงอินฟราเรด  ชนิดพกพา Range : -32 ~ 300 °C (-25.6 ~ 572 °F), ความละเอียด 0.1 °C, ความแม่นยำ ±1.5%, แสดงผล LCD , ระยะทางต่อขนาดเป้า 12:1, มาตรฐาน CE |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 2,290.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
  Model : TM-958

LUTRON Infrared Thermometer เครื่องวัดอุณหภูมิใช้แสงอินฟราเรดแบบปืน
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส ใช้แสงอินฟราเรด  ชนิดพกพา Range : -30 ~ 300 °C (22 ~ 572 °F), ความละเอียด 1 °C, ความแม่นยำ ±3°C, แสดงผล LCD , ระยะทางต่อขนาดเป้า 7:1, มาตรฐาน CE |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 4,890.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
 
Model : IRT-AR-320
 
Digital Infrared Thermometer
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส ใช้แสงอินฟราเรด
Range Unit Accuracy Resolution Display Probe Function
IR -32 to 320 C/F +/-2% 0.1C LCD Distance 12:1 Low bat/Hold

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info

 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 1,290.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
  Model : 800101

SPER SCIENTIFIC Digital Infrared Thermometer เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส ใช้แสงอินฟราเรด  ชนิดพกพา Range : -20 ~ 320 °C (-4 ~ 605 °F), ความละเอียด 0.5 °C, ความแม่นยำ ±2%, แสดงผล LCD , ระยะทางต่อขนาดเป้า 8:1, มาตรฐาน CE |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 3,990.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
 
Model : IRT-GM-320
 
Digital Infrared Thermometer
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส ใช้แสงอินฟราเรด
Range Unit Accuracy Resolution Display Probe Function
IR -50 to 330 C/F +/-1.5% 0.1C LCD Distance 12:1 Low bat/Hold

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info

 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 1,190.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
  Model : AR-842A

SMART SENSOR Infrared Thermometer เครื่องวัดอุณหภูมิ ใช้แสงอินฟราเรด
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส ใช้แสงอินฟราเรด  ชนิดพกพา Range : -18 ~ 330 °C (0 ~ 626 °F), ความละเอียด 0.1 °C, ความแม่นยำ ±2%, แสดงผล LCD , ระยะทางต่อขนาดเป้า 8:1, มาตรฐาน CE |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 5,290.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
 
Model : IRT-GM-380
 
Digital Infrared Thermometer
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส ใช้แสงอินฟราเรด
Range Unit Accuracy Resolution Display Probe Function
IR -50 to 380 C/F +/-1.5% 0.1C LCD Distance 12:1 Low bat/Hold

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info

 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 1,390.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
  Model : 8380C

Infrared Thermometer เครื่องวัดอุณหภูมิใช้แสงอินฟราเรด
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส ใช้แสงอินฟราเรด  ชนิดพกพา Range : -20 ~ 380 °C (-4 ~ 716°F), ความละเอียด 0.1 °C, ความแม่นยำ ±2%, แสดงผล LCD , ระยะทางต่อขนาดเป้า 8:1, มาตรฐาน CE |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 4,590.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
  Model : CA-380

CASON Digital Infrared Thermometer เครื่องวัดอุณหภูมิใช้แสงอินฟราเรด
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส ใช้แสงอินฟราเรด  ชนิดพกพา Range : -32 ~ 380 °C (-26 ~ 716 °F), ความละเอียด 0.1 °C, ความแม่นยำ ±2%, แสดงผล LCD , ระยะทางต่อขนาดเป้า 12:1, มาตรฐาน CE |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 2,690.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
  Model : IR-32-400

Digital Infrared Thermometer เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดAR-300+
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส ใช้แสงอินฟราเรด  ชนิดพกพา Range : -32 ~ 400 °C (-25.6 ~ 752 °F), ความละเอียด 0.1 °C, ความแม่นยำ ±2 C, แสดงผล LCD , ระยะทางต่อขนาดเป้า 12:1, มาตรฐาน CE |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 4,190.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
  Model : MT-4

Raytek Mini Infrared Thermometer เครื่องวัดอุณหภูมิใช้แสงอินฟราเรด
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส ใช้แสงอินฟราเรด  ชนิดพกพา Range : -18 ~ 400 °C (0 ~ 750°F), ความละเอียด 0.1 °C, ความแม่นยำ ±2%, แสดงผล LCD , ระยะทางต่อขนาดเป้า 8:1, มาตรฐาน CE |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 4,790.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
  Model : IRKT-50108

2 in 1 Digital Infrared & K-type Thermometer เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบ K-Type และ ใช้แสงอินฟราเรด  ชนิดพกพา Range : IR :-40 ~ 500 °C, K-Type :-40 ~ 1080 °C, ความละเอียด 0.1 °C, ความแม่นยำ ±1.5%,
แสดงผล LCD , ระยะทางต่อขนาดเป้า 12:1, มาตรฐาน CE พร้อมอุปกรณ์
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 4,250.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
 
Model : Fluke-62MAX
 
Gun Type Infrared Thermometer IP54/IEC60529
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส ใช้แสงอินฟราเรด  ชนิดพกพา Range : -30 ~ 500 °C (เลือกหน่วยวัดเป็น °F ได้), ความละเอียด 0.1 °C, ความแม่นยำ ±1.5°C, แสดงผล
LCD , ระยะทางต่อขนาดเป้า 10 :1, มาตรฐาน IP54/IEC60529
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 12,780.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
  Model : Fluke-62

Gun Type Infrared Thermometer เครื่องวัดอุณหภูมิใช้แสงอินฟราเรด
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส ใช้แสงอินฟราเรด  ชนิดพกพา Range : -30 ~ 500 °C (-20 ~ 932 °F), ความละเอียด 0.2 °C, ความแม่นยำ ±1°C, แสดงผล LCD , ระยะทางต่อขนาดเป้า 10:1, มาตรฐาน CE |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 6,190.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดอุณหภูมิ   เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
เครื่องบันทึกความชื้น เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องบันทึกความชื้น เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
  Model : IR-6520

Digital Infrared/Laser Thermometer with Ambient Temperature Measurement (TAMB) เครื่องวัดอุณหภูมิใช้แสงอินฟราเรด
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส ใช้แสงอินฟราเรด  ชนิดพกพา Range : -50 ~ 500 °C (-58 ~ 932 °F), ความละเอียด 0.2 °C, ความแม่นยำ ±1.5%, แสดงผล LCD , ระยะทางต่อขนาดเป้า 8:1, มาตรฐาน CE |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 4,290.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดอุณหภูมิ   เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
เครื่องบันทึกความชื้น เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องบันทึกความชื้น เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
  Model : 52224A

Mastercool Non Contact Thermometer เครื่องวัดอุณหภูมิใช้แสงอินฟราเรด
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส ใช้แสงอินฟราเรด  ชนิดพกพา Range : -50 ~ 500 °C (-58 ~ 932 °F), ความละเอียด 0.5 °C, ความแม่นยำ ±2%, แสดงผล LCD , ระยะทางต่อขนาดเป้า 12:1, มาตรฐาน CE |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 5,600.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
  Model : AR-852A

SMART SENSOR Infrared Thermometer เครื่องวัดอุณหภูมิ ใช้แสงอินฟราเรด
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส ใช้แสงอินฟราเรด  ชนิดพกพา Range : -18 ~ 500 °C (0 ~ 932 °F), ความละเอียด 0.1 °C, ความแม่นยำ ±2%, แสดงผล LCD , ระยะทางต่อขนาดเป้า 8:1, มาตรฐาน CE |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 6,400.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
  Model : 8530C

Infrared Thermometer เครื่องวัดอุณหภูมิใช้แสงอินฟราเรด
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส ใช้แสงอินฟราเรด  ชนิดพกพา Range : -20 ~ 530 °C (-4 ~ 986°F), ความละเอียด 0.1 °C, ความแม่นยำ ±2%, แสดงผล LCD , ระยะทางต่อขนาดเป้า 12:1, มาตรฐาน CE |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 5,490.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดอุณหภูมิ   เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
เครื่องบันทึกความชื้น เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องบันทึกความชื้น เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
  Model : IRT-30-550

Digital Non Contact Thermometer with K-type รื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส ใช้แสงอินฟราเรด  ชนิดพกพา Range : -30 ~ 550 °C (-22 ~ 1022 °F), ความละเอียด 0.1 °C, ความแม่นยำ ±3%, แสดงผล LCD , ใช้ได้ทั้ง
แสงอินฟราเรดและโพรบ ระยะทางต่อขนาดเป้า
12:1, มาตรฐาน CE
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 5,240.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
  Model : ST-652

Professional Non-Contact Infrared Thermometer
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส ใช้แสงอินฟราเรด  ชนิดพกพา Range : -25 ~ 600 °C (-13 ~ 1112 °F), ความละเอียด 0.2 °C, ความแม่นยำ ±3%, แสดงผล LCD , ระยะทางต่อขนาดเป้า 12:1, มาตรฐาน CE |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 4,490.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
Range : 600 -1850 C  เครื่องวัดอุณหภูมิ ใช้แสงอินฟราเรด (Infrared Thermometers)                                                                   (19 items)
เครื่องวัดอุณหภูมิ   เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
เครื่องบันทึกความชื้น เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องบันทึกความชื้น เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
  Model : AR-852B

Smart Sensor Infrared Thermometer เครื่องวัดอุณหภูมิใช้แสงอินฟราเรด
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส ใช้แสงอินฟราเรด  ชนิดพกพา Range : -50 ~ 650 °C (-58 ~ 1202°F), ความละเอียด 0.1 °C, ความแม่นยำ ±2%, แสดงผล LCD , ระยะทางต่อขนาดเป้า 12:1, มาตรฐาน CE |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 5,240.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
  Model : 8650C

Infrared Thermometer เครื่องวัดอุณหภูมิใช้แสงอินฟราเรด
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส ใช้แสงอินฟราเรด  ชนิดพกพา Range : -20 ~ 650 °C (-4 ~ 1202°F), ความละเอียด 0.1 °C, ความแม่นยำ ±2%, แสดงผล LCD , ระยะทางต่อขนาดเป้า 12:1, มาตรฐาน CE |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 6,900.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
  Model : IT-700

Digital Infrared Thermometer เครื่องวัดอุณหภูมิใช้แสงอินฟราเรด
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส ใช้แสงอินฟราเรด  ชนิดพกพา Range : -50 ~ 700 °C (-58 ~ 1292 °F), ความละเอียด  0.1 °C, ความแม่นยำ ±1.5%, แสดงผล LCD , ระยะทางต่อขนาดเป้า 12:1,  มาตรฐาน CE |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 5,200.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
  Model : AR-862A

SMART SENSOR Infrared Thermometer เครื่องวัดอุณหภูมิใช้แสงอินฟราเรด
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส ใช้แสงอินฟราเรด  ชนิดพกพา Range : -18 ~ 850 °C (0 ~ 1562 °F), ความละเอียด 0.1 °C, ความแม่นยำ ±2%, แสดงผล LCD , ระยะทางต่อขนาดเป้า 8:1, มาตรฐาน CE |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 9,950.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
 
Model : IRT-AR-862A+
 
Smart Sensor Infrared Thermometer
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส ใช้แสงอินฟราเรด
Range Unit Accuracy Resolution Display Probe Function
-50 to 900 C/F +/-1.5% 0.1C LCD Distance
12:1
Hold/Auto off
Max/Min

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info

 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 9,490.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
  Model : CEM-DT-8828H

CEM Infrared Thermometer เครื่องวัดอุณหภูมิใช้แสงอินฟราเรด
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส ใช้แสงอินฟราเรด  ชนิดพกพา Range : -50 ~ 1000°C (-58 ~ 1832 °F), ความละเอียด 0.1 °C, ความแม่นยำ ±1.5%, แสดงผล LCD , ระยะทางต่อขนาดเป้า 16:1, มาตรฐาน CE |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 9,890.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
  Model : CEM-DT-8839

CEM Infrared Thermometer เครื่องวัดอุณหภูมิใช้แสงอินฟราเรด
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส ใช้แสงอินฟราเรด  ชนิดพกพา Range : -50 ~ 1000°C (-58 ~ 1832 °F), ความละเอียด 0.1 °C, ความแม่นยำ ±1.5%, แสดงผล LCD , ระยะทางต่อขนาดเป้า 50:1, มาตรฐาน CE |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 17,590.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
  Model : IRKT-50-105DL

Double Laser Digital Infrared Thermometer เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบ ใช้แสงอินฟราเรดคู่  ชนิดพกพา Range : IR :-50 ~ 1050 °C, ความละเอียด 0.1 °C, ความแม่นยำ ±1.0, แสดงผล LCD , ระยะทางต่อขนาดเป้า 12:1, บันทึกข้อมูลได้ 20 ข้อมูล ดูค่า MIN/MAX/AVG ได้ มาตรฐาน CE พร้อมอุปกรณ์
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 3,290.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
  Model : IRKT-50-105K

2 in 1 Digital Infrared & K-type Thermometer เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบ K-Type และ ใช้แสงอินฟราเรด  ชนิดพกพา Range : IR :-50 ~ 1050 °C, K-Type :-64 ~ 1400 °C, ความละเอียด 0.1 °C, ความแม่นยำ ±2%,
แสดงผล LCD , ระยะทางต่อขนาดเป้า 30:1, บันทึกข้อมูลได้ 20 ข้อมูล ดูค่า MIN/MAX/DIF/AVG ได้ มาตรฐาน CE พร้อมอุปกรณ์
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 4,350.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
  Model : DT-50-1050K

2 in 1 Infrared Thermometer with K-Type DT-8835 เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส ใช้แสงอินฟราเรด  ชนิดพกพา Range : -50 ~ 1050 °C (-58 ~ 1922 °F), K-Type -50 ~ 1370 °C ความละเอียด 0.1 °C, ความแม่นยำ ±1.5%, แสดงผล LCD , ต่อโพรบ K-Type ได้, บันทึกข้อมูลได้ 20 ข้อมูล  ระยะทางต่อขนาด
เป้า
30:1 มาตรฐาน CE |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 9,750.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
  Model : AR-50-1100(AR-872D)

SMART SENSOR Infrared Thermometer เครื่องวัดอุณหภูมิใช้แสงอินฟราเรด
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส ใช้แสงอินฟราเรด  ชนิดพกพา Range : -50 ~ 1100 °C (-58 ~ 2012 °F), ความละเอียด  1 °C, ความแม่นยำ ±1.5%, แสดงผล LCD , ระยะทางต่อขนาดเป้า 16:1,  มาตรฐาน CE|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 9,450.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
  Model : AR-872

SMART SENSOR Infrared Thermometer เครื่องวัดอุณหภูมิ ใช้แสงอินฟราเรด
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส ใช้แสงอินฟราเรด  ชนิดพกพา Range : -18 ~ 1250 °C (0 ~ 2288 °F), ความละเอียด 0.1 °C, ความแม่นยำ ±2%, แสดงผล LCD , ระยะทางต่อขนาดเป้า 30:1, มาตรฐาน CE |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 14,590.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
  Model : AR-882

SMART SENSOR Infrared Thermometer เครื่องวัดอุณหภูมิ ใช้แสงอินฟราเรด
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส ใช้แสงอินฟราเรด  ชนิดพกพา Range : -18 ~ 1500 °C (0 ~ 2732 °F), ความละเอียด 0.1 °C, ความแม่นยำ ±1%, แสดงผล LCD , ระยะทางต่อขนาดเป้า 50:1,  มาตรฐาน CE |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 19,800.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดอุณหภูมิ   เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
เครื่องบันทึกความชื้น เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องบันทึกความชื้น เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
  Model : Victor-310

Infrared Thermometer เครื่องวัดอุณหภูมิใช้แสงอินฟราเรด
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส ใช้แสงอินฟราเรด  ชนิดพกพา Range : -60 ~ 1500 °C (-76 ~ 2732°F), ความละเอียด 0.1 °C, ความแม่นยำ ±2%, แสดงผล LCD, ระยะทางต่อขนาดเป้า 50:1, มาตรฐาน CE |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 31,600.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
  Model : AR-882A

SMART SENSOR Infrared Thermometer เครื่องวัดอุณหภูมิ ใช้แสงอินฟราเรด
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส ใช้แสงอินฟราเรด  ชนิดพกพา Range : -18 ~ 1550 °C (0 ~ 2732 °F), ความละเอียด 0.1 °C, ความแม่นยำ ±2%, แสดงผล LCD , ระยะทางต่อขนาดเป้า 50:1, RS232 + Software,  มาตรฐาน CE
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 29,200.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
 
Model : IRT-IR-200-1650
 
Digital Infrared Thermometer
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบ ใช้แสงอินฟราเรด
Range Unit Accuracy Resolution Display Probe Function
200 to 1650 C/F +/-1.5% 0.1C LCD Distance 50:1 Hold/Auto off
Mem.12 data

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info

 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 14,890.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
 
Model : IRT-ST-677
 
SENTRY Gun Type Infrared Thermometer
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส ใช้แสงอินฟราเรด
Range Unit Accuracy Resolution Display Probe Function
IR -32 to 1650 C/F +/-2C 0.1C LCD Distance 50:1 Hold/Backlight
Mem 10 data

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info

 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 35,910.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
 
Model : IRT-AR-882A+
 
Gun Type Infrared Thermometer
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส ใช้แสงอินฟราเรด
Range Unit Accuracy Resolution Display Probe Function
IR 200 to 1850 C/F +/-2% 1C LCD Distance 50:1 Hold/Backlight
Auto off

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info

 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 29,400.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดอุณหภูมิ   เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
เครื่องบันทึกความชื้น เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องบันทึกความชื้น เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
Range : 30 -45 C  เครื่องวัดอุณหภูมิ วัดไข้ ร่างกาย ใช้แสงอินฟราเรด (Body Infrared Thermometers)                                            (2 items)
         
  Model : Body-IR-32-42

Digital Non-Contact Infrared Body Thermometer(DT-8806H)
เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย เทอร์โมมิเตอร์ วัดไข้ ใช้แสงอินฟราเรด ระบบดิจิตอล ชนิดพกติดตัว  Range : 32  to 42.5 °C, ความแม่นยำ ±0.3 °C, ใช้แบตเตอรี่ 2 x 1.5 V, มาตรฐาน CE |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 2,625.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดอุณหภูมิ   เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
เครื่องบันทึกความชื้น เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องบันทึกความชื้น เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
  Model : Body-IR-30-45

 Digital Non-Contact Infrared Body Thermometer
เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย เทอร์โมมิเตอร์ วัดไข้ ใช้แสงอินฟราเรด ระบบดิจิตอล ชนิดพกติดตัว  Range : 30.0  to 45.0 °C, ความแม่นยำ ±0.3°C, ใช้แบตเตอรี่ 1 x 9 V, พร้อม กระเป๋าเครื่องมือ มาตรฐาน CE |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 2,725.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
เครื่องวัดอุณหภูมิ   เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
เครื่องบันทึกความชื้น เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น
  เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องบันทึกความชื้น เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ