ประเภทผลิตภัณฑ์ Sound Level Meter/Digital Sound Level Meter/เครื่องวัดเสียง เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดความดังเสียง

 เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง (Sound Level Meters)                                                   (28 items)
เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง   เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง Sound Level Meter   เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง Sound Level Meter
  Model : SLM-SL-620

MESTEK Digital Sound Level  Meter

เครื่องวัดเสียง  Range : 35-135 dB, ความละเอียด 0.1 dB, ความแม่นยำ ±2.0 dB, แสดงผล LCD มาตรฐาน CE ค้างค่าหน้าจอ ดูค่าสูงสุด-ต่ำสุดได้
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 1,990.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
  Model : SLM-SW-523

SNDWAY Digital Sound Level  Meter

เครื่องวัดเสียง  Range : 30-130 dB, ความละเอียด 0.1 dB, ความแม่นยำ ±1.5 dB, แสดงผล LCD มาตรฐาน CE ค้างค่าหน้าจอ ดูค่าสูงสุด-ต่ำสุดได้
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 2,190.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
  Model : SLM-AS-R4824

SMART SENSOR Digital Sound Level  Meter

เครื่องวัดเสียง  Range : 30-130 dB, ตั้งระดับช่วงวัดได้ 4 ระดับ, ความละเอียด 0.1 dB, ความแม่นยำ ±1.5 dB, แสดงผล LCD มาตรฐาน CE/IEC651, Type 2,
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 2,890.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดเสียง   เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง  เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง   Sound Level Meter, Sound Meter
  Model : SLM-TS-130

Digital Sound Level  Meter
เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง(TASI)
เครื่องวัดเสียง  Range : 30-130 dB, ความละเอียด 0.1 dB, ความแม่นยำ ±1.5 dB, แสดงผล LCD มาตรฐาน ดูค่า สูงสุด ต่ำสุดและค้างค่าหน้าจอได้
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 1,350.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดเสียง   เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง  เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง   Sound Level Meter, Sound Meter
  Model : SLM-HP-13082

Digital Sound Level  Meter
เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง(HP-882C)
เครื่องวัดเสียง  Range : 30-130 dB, ความละเอียด 0.1 dB, ความแม่นยำ ±1.5 dB, แสดงผล LCD มาตรฐาน ดูค่า สูงสุด ค้างค่าหน้าจอได้
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 2,250.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดเสียง   เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง  เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง   Sound Level Meter, Sound Meter
  Model : SLM-HP-13082AC

Digital Sound Level  Meter
เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง(HP-882A)
เครื่องวัดเสียง  Range : 30-130 dBA/C, ความละเอียด 0.1 dB, ความแม่นยำ ±1.5 dB, แสดงผล LCD มาตรฐาน ดูค่า สูงสุด ค้างค่าหน้าจอได้
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 4,650.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
  Model : AR-824

SMART SENSOR Digital Sound Level  Meter
เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัด
เครื่องวัดเสียง  Range : 30-130 dB, ตั้งระดับช่วงวัดได้ 4 ระดับ, ความละเอียด 0.1 dB, ความแม่นยำ ±1.5 dB, แสดงผล LCD มาตรฐาน IEC651, Type 2, ANSI S1.4 Type 2, |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 4,990.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง   เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง Sound Level Meter   เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง Sound Level Meter
  Model : AR-814

SMART SENSOR Digital Sound Level  Meter
เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัด
เครื่องวัดเสียง  Range : 30-130 dBA, 35-130 dBC, ความละเอียด 0.1 dB, ความแม่นยำ ±1.5 dB, แสดงผล LCD มาตรฐาน IEC651, Type 2, ANSI S1.4 Type 2, CE
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 5,390.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง   เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง Sound Level Meter   เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง Sound Level Meter
  Model : HL-MH130AC

Digital Sound Level Meter เครื่องวัดเสียง (MS-6708)
เครื่องวัดเสียง  Range : 30-130 dBA, 35-130 dBC แสดงผล LCD ค้าวค่าสูงสุดได้
ความละเอียด 0.1
dB, ความแม่นยำ ±1.5 dB มีไฟส่องสว่างหน้าจอ
มาตรฐาน CE RoHS|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 2,990.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง   เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง Sound Level Meter   เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง Sound Level Meter
  Model : F-4013A

Digital Sound Level Meter เครื่องวัดเสียง
เครื่องวัดเสียง Range : 40-130 dBA, แสดงผล LCD  ค้างค่าหน้าจอได้  ความแม่นยำ ±1.5dB ปิดเครื่องอัตโนมัติ |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 1,990.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง   เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง Sound Level Meter   เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง Sound Level Meter
  Model : HY-MM130

Digital Sound Level Meter เครื่องวัดเสียง
เครื่องวัดเสียง Range : 30-130 dB (Auto range), แสดงผล LCD  ดูค่าสูงสุด-ต่ำสุดและค้างค่าหน้าจอได้  ความแม่นยำ ±1.4dB ปิดเครื่องอัตโนมัติ
มาตรฐาน IEC61672-1 class2 |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 4,790.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง   เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง Sound Level Meter   เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง Sound Level Meter
  Model : DT-85A

CEM  Digital Mini Sound Level Meter เครื่องวัดเสียง เครื่องวัดความดัง
เครื่องวัดเสียง  Range : 40-130 dB, แสดงผล LCD แสดงค่าสูงสุด/ต่ำสุด  ความละเอียด 0.1 dB, ความแม่นยำ ±3.0 dB  ปิดเครื่องอัตโนมัติ
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 3,890.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง   เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง Sound Level Meter   เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง Sound Level Meter
  Model : DT-805

CEM Digital Sound Level  Meter
เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง
เครื่องวัดเสียง  Range : 30-100 dB, 60-130 dB, ความละเอียด 0.1, ความแม่นยำ ±1.5 dB, แสดงผล LCD  มาตรฐาน CE, IEC651, IE61672-1
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  N/A 9,190.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง   เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง Sound Level Meter   เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง Sound Level Meter
  Model : PSPL01

PYLE  Digital Mini Sound Level Meter เครื่องวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง
เครื่องวัดเสียง  Range : 40-130 dB, แสดงผล LCD แสดงค่าสูงสุด/ต่ำสุด  ความละเอียด 0.1 dB, ความแม่นยำ ±3.0 dB  ปิดเครื่องอัตโนมัติ
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  N/A 9,190.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง   เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง Sound Level Meter   เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง Sound Level Meter
  Model : 840018

SPER SCIENTIFIC Digital Sound Level Meter
เครื่องวัดเสียง
เครื่องวัดเสียง  Range : Auto range 32-130 dB, ความละเอียด 0.1dB, ความแม่นยำ ±1.5 dB แสดงผล LCD  ค้างค่าสูงสุด, คาลิเบรทได้ในตัวเครื่อง(Internal Calibrator)
 ปิดเครื่องอัตโนมัติ าตรฐาน ANSI S1.4 Type 2 and IEC61672-1 Class 2
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  N/A 9,190.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง   เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง Sound Level Meter   เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง Sound Level Meter
  Model : CENTER-329

Center Digital Sound Level Meter
เครื่องวัดเสียง
เครื่องวัดเสียง  Range : Auto range 40-130 dB, ความละเอียด 0.1dB,
ความแม่นยำ ±2 dB แสดงผล LCD  ค้างค่าสูงสุด ปิดเครื่องอัตโนมัติ าตรฐาน  EC61672-1 Class 2 |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 5,490.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง   เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง Sound Level Meter   เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง Sound Level Meter
  Model : SL-130A

Mini Digital Sound Level Meter เครื่องวัดเสียง
เครื่องวัดเสียง Range : 30-130 dBA, แสดงผล LCD  ค้างค่าสูงสุด  ความแม่นยำ ±1.5dB ปิดเครื่องอัตโนมัติ |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 1,890.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง   เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง Sound Level Meter   เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง Sound Level Meter
  Model : DT-8820

CEM
Digital 4 in 1 Environment (Temp/Humidity/Sound/Light) Meter
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น แสงและเสียง ชนิดพกพา Range : -20 ~ 750 °C, 35 ~ 95%RH, 35 ~ 100dB, 20 ~ 20000 Lux, ความละเอียด 0.1 °C, ความแม่นยำ ±3%, แสดงผล LCD, มาตรฐาน CE |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 7,990.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง   เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง Sound Level Meter   เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง Sound Level Meter
เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง   เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง Sound Level Meter   เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง Sound Level Meter
 เครื่องวัดเสียง ต่อคอมพิวเตอร์ได้/บันทึกข้อมูลได้(Sound Level Meters/PC Conect/ Data Logger)                   (14 items)
เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง   เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง Sound Level Meter   เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง Sound Level Meter
  Model : MS-701RSPC

Digital
Sound Level Data Logger with RS-232 (DT-173)
เครื่องวัดเสียง และบันทึกข้อมูล ต่อคอมพิวเตอร์ได้  Range : 30-130dB ความละเอียด 0.1 dB, ความแม่นยำ ±1.4 dB, แสดงผล LED  ต่อ PC ผ่าน USB บันทึกได้ 16000 ข้อมูล คาลิเบรทได้ด้วยซอฟท์แวร์ พร้อมซอฟท์แวร์และอุปกรณ์มาตรฐานครบชุด
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ   9,980.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
  Model : HL-130-320

Digital
Sound Level Data Logger with USB SR-6622
เครื่องวัดเสียง และบันทึกข้อมูล ต่อคอมพิวเตอร์ได้  Range : 30-130dB ความละเอียด 0.1 dB, ความแม่นยำ ±1.5 dB, แสดงผล LCD   ต่อ PC ผ่าน USB บันทึกได้ 32000 ข้อมูล ตั้งระดับเตือนได้ พร้อมซอฟท์แวร์และอุปกรณ์มาตรฐานครบชุด
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 5,990.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง   เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง Sound Level Meter   เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง Sound Level Meter
  Model : 129920

Digital
Sound Level Data Logger with USB (DT-173)
เครื่องวัดเสียง และบันทึกข้อมูล ต่อคอมพิวเตอร์ได้  Range : 30-130dB ความละเอียด 0.1 dB, ความแม่นยำ ±1.4 dB, แสดงผล LED   ต่อ PC ผ่าน USB บันทึกได้ 129920 ข้อมูล คาลิเบรทได้ด้วยซอฟท์แวร์ พร้อมซอฟท์แวร์และอุปกรณ์มาตรฐานครบชุด
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 12,900.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง   เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง Sound Level Meter   เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง Sound Level Meter
  Model : 330B-32

Digital
Sound Level Data Logger with USB KG-330B
เครื่องวัดเสียง และบันทึกข้อมูล ต่อคอมพิวเตอร์ได้  Range : 30-130dB ความละเอียด 0.1 dB, ความแม่นยำ ±1.5 dB, แสดงผล LCD   ต่อ PC ผ่าน USB บันทึกได้ 32000 ข้อมูล ตั้งระดับเตือนได้ พร้อมซอฟท์แวร์และอุปกรณ์มาตรฐานครบชุด
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  N/A 9,190.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง   เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง Sound Level Meter   เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง Sound Level Meter
  Model : 844-4700

Smart Sensor High Accuracy
Digital Sound Level Meter with USB
เครื่องวัดเสียง และบันทึกข้อมูล ต่อคอมพิวเตอร์ได้  Range : 30-130dBA/35-130dBC
(5 Level ranges : 30-80, 50-100, 60-110, 80-130, 30-130) ความละเอียด 0.1,
ความแม่นยำ ±1.5 dB, แสดงผล LCD  มาตรฐาน IEC PUB 651 Type 2/ANSI S1.4
Type 2  ต่อ PC ผ่าน USB บันทึกได้ 4700 ข้อมูล พร้อมซอฟท์แวร์และอุปกรณ์มาตรฐานครบชุด |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 9,790.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง   เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง Sound Level Meter   เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง Sound Level Meter
  Model : SL-5868-30

High Accuracy Digital Sound Decibel Meter with PC Connection
เครื่องวัดเสียง และบันทึกข้อมูล ต่อคอมพิวเตอร์ได้  Range : Lp 30-130 dB(A), 35-130 dB(B), 40-130 dB(C), Leq 30-130 dB,  LN  0-100% ความละเอียด 0.1, ความแม่นยำ ±1 dB, แสดงผล LCD  มาตรฐาน IEC 651 Type 2, ANSI 1.4 Type 2ต่อ PC ผ่าน USB พร้อมซอฟท์แวร์และอุปกรณ์มาตรฐานครบชุด
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 9,490.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง   เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง Sound Level Meter   เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง Sound Level Meter
  Model : SLM-GM-1356-4700

High Accuracy Digital Sound Decibel Meter with PC Connection
เครื่องวัดเสียง และบันทึกข้อมูล ต่อคอมพิวเตอร์ได้  Range :  30-130 dB(A), 35-130 dB(B), ความละเอียด 0.1, ความแม่นยำ ±1.5 dB, แสดงผล LCD  บันทึกข้อมูลได้ 4700 ข้อมูล มาตรฐาน IEC 651 Type 2, ANSI 1.4 Type 2ต่อ PC ผ่าน USB พร้อมซอฟท์แวร์และอุปกรณ์มาตรฐานครบชุด
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 6,990.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
  Model : 850013

Sper Scientific Advance Data Logging Sound Meter with PC Connection
เครื่องวัดเสียง และบันทึกข้อมูล ต่อคอมพิวเตอร์ได้  Range : 30-130 dB บันทึกข้อมูลได้ 31,000 ข้อมูล, ความละเอียด 0.1, ความแม่นยำ ±1.dB, แสดงผล LCD,  Bar graph  มาตรฐาน IEC 651 Type 2, ANSI 1.4 Type 2ต่อ PC ผ่าน USB  พร้อม
ซอฟท์แวร์และอุปกรณ์มาตรฐานครบชุด |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  N/A 9,190.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง   เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง Sound Level Meter   เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง Sound Level Meter
  Model : DT-815

CEM Digital Sound Level/Data Logger  Meter
เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัด
เครื่องวัดเสียง และบันทึกข้อมูลเสียง  Range : Low 30-80 dB, Med 50-100 dB,  Hi 80-130 dB, 30-130 dB (Auto) ความละเอียด 0.1, ความแม่นยำ ±1.5 dB, แสดงผล LCD , บันทึกข้อมูลได้ 50 ข้อมูล,  มาตรฐาน  IEC651, Type 2, ANSI S1.4 Type 2, IE61672-1 |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 9,190.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง   เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง Sound Level Meter   เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง Sound Level Meter