ประเภทผลิตภัณฑ์ Air Pressure / Manometer/เครื่องวัดแรงดันอากาศ แรงกดอากาศ  ครื่องวัดแรงกดอากาศ เครื่องวัดแรงดันอากาศ (Air Pressure Gauge/Manometer)                                                                     (2 items)
พี   เครื่องวัดแรงดันอากาศ วัดแรงกดอากาศ Manometer, Air Pressure Meter
เครื่องวัดแรงดันอากาศ
วัดแรงกดอากาศ Manometer, Air Pressure Meter
  เครื่องวัดแรงดันอากาศ วัดแรงกดอากาศ Manometer, Air Pressure Meter  เครื่องวัดแรงดันอากาศ
  Model :  15000-11MU

Digital Differential Air Pressure Gauge Manometer
เครื่องวัดความกดอากาศ เครื่องวัดแรงดันอากาศ ระบบดิจิตอล ชนิดพกพา เลือกหน่วยวัดได้ 11 หน่วยวัด แสดงผลรวดเร็ว ชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ  ช่วงวัด : +/-15.000
ความละเอียด
0.001 psi  ความแม่นยำ+/-0.3% จอภาพ LCD 4 ชั้น
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

11,300.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

    เครื่องวัดแรงดันอากาศ วัดแรงกดอากาศ Manometer, Air Pressure Meter
เครื่องวัดแรงดันอากาศ
วัดแรงกดอากาศ Manometer, Air Pressure Meter
  เครื่องวัดแรงดันอากาศ วัดแรงกดอากาศ Manometer, Air Pressure Meter  เครื่องวัดแรงดันอากาศ
  Model : 2P-11MU

Digital Differential Air Pressure Gauge Manometer
เครื่องวัดความกดอากาศ เครื่องวัดแรงดันอากาศ ระบบดิจิตอล ชนิดพกพา เลือกหน่วยวัดได้ 11 หน่วยวัด แสดงผลรวดเร็ว ชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ  ช่วงวัด :+/-2.000 ความละเอียด 0.001 psi  ความแม่นยำ+/-0.3% จอภาพ LCD 2 ชั้น
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

4,100.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

    เครื่องวัดแรงดันอากาศ วัดแรงกดอากาศ Manometer, Air Pressure Meter
เครื่องวัดแรงดันอากาศ
วัดแรงกดอากาศ Manometer, Air Pressure Meter
  เครื่องวัดแรงดันอากาศ วัดแรงกดอากาศ Manometer, Air Pressure Meter  เครื่องวัดแรงดันอากาศ
เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ