ประเภทผลิตภัณฑ์  ประเภทผลิตภัณฑ์ >Force Gauges/เครื่องวัดแรงดึง เครื่องวัดแรงกด เครื่องวัดแรงดึง เครื่องวัดแรงกด(Force gauge/Force Meter)                                                                                      (2 items)
    เครื่องวัดแรงดึง เครื่องวัดแรงกด วัดแรงดึง วัดแรงกด   เครื่องวัดออกซิเจน เครื่องวัดค่าออกซิเจน
เครื่องวัดออกซิเจน เครื่องวัดค่าออกซิเจน
  Model : FGE-50XRV

SHIMPO Microprocessor Digital Force Gauge
เครื่องวัดแรงดึง FGE-50X

เครื่องวัดแรงดึง เครื่องวัดแรงกด ระบบดิจิตอล Range : 20.00 Kg, 50.00 Lb/200.0 N(Selectable), ความแม่นยำ : +/-0.2% F.S., ความละเอียด : 0.01 lb/0.01 kg/0.1 N
 
อ่านค่ากลับหัวได้ ใช้แบตเตอรี่ชาร์จได้ พร้อมอุปกรณ์ และใบเซอร์ (Calibration Certificate) |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

35,900.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

         
  Model : STO-20

SHITO Microprocessor Digital Force Gauge
เครื่องวัดแรงดึง FGE-50X

เครื่องวัดแรงดึง เครื่องวัดแรงกด ระบบดิจิตอล Range : 20.00 Kg, 50.00 Lb/200.0 N, อ่านค่ากลับหัวได้ ใช้แบตเตอรี่ชาร์จได้ พร้อมอุปกรณ์
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

37,900.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

         
         

แรงกด วัดแรงดึง

 

วัดแรงกด