ประเภทผลิตภัณฑ์ Light Meter/Lux Meter/เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง เครื่องวัดความสว่างของแสง

 เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง เครื่องวัดความสว่างของแสง เครื่องวัดแสงว่าง (Light/Lux Meters)                        (30 items)
         
  Model : LXM-LX-HP-5081

Digital Light/Lux  Meter (HP-881A)
เครื่องวัดแสง  เครื่องมือวัดแสง 
เครื่องวัดแสง Range : 0-50,000 lux , จอภาพใหญ่ ความแม่นยำ ±4 แสดงผล LCD, ค้างค่าหน้าจอ, ปิดเครื่องอัตโนมัติ |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

1,390.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

เครื่องวัดแสง   เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง เครื่องวัดความสว่างของแสง เครื่องวัดแสงว่าง
เครื่องวัดความเข้มข้นของแสง Lux Meter, Light Meter เครื่องวัดแสง มิเตอร์วัดแสง
  เครื่องวัดแสง เครื่องวัดแสงสว่าง เครื่องวัดความสว่าง
เครื่องวัดแสง เครื่องวัดแสงสว่าง เครื่องวัดความสว่าง
  Model : LXM-LX-HP-10081B

Digital Light/Lux  Meter (HP-881B)
เครื่องวัดแสง  เครื่องมือวัดแสง 
เครื่องวัดแสง Range : 0-100,000 lux , จอภาพใหญ่ ความแม่นยำ ±4 แสดงผล LCD, ค้างค่าหน้าจอ, ปิดเครื่องอัตโนมัติ |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

1,890.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

เครื่องวัดแสง   เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง เครื่องวัดความสว่างของแสง เครื่องวัดแสงว่าง
เครื่องวัดความเข้มข้นของแสง Lux Meter, Light Meter เครื่องวัดแสง มิเตอร์วัดแสง
  เครื่องวัดแสง เครื่องวัดแสงสว่าง เครื่องวัดความสว่าง
เครื่องวัดแสง เครื่องวัดแสงสว่าง เครื่องวัดความสว่าง
  Model : LXM-LX-HP-20081C

Digital Light/Lux /Fc Meter (HP-881C)
เครื่องวัดแสง  เครื่องมือวัดแสง 
เครื่องวัดแสง Range : 0-200,000 lux , 0.1 Fc - 20000 Fc,  จอภาพใหญ่ ความแม่นยำ ±4 แสดงผล LCD, ค้างค่าหน้าจอ, ปิดเครื่องอัตโนมัติ
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

2,290.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

เครื่องวัดแสง   เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง เครื่องวัดความสว่างของแสง เครื่องวัดแสงว่าง
เครื่องวัดความเข้มข้นของแสง Lux Meter, Light Meter เครื่องวัดแสง มิเตอร์วัดแสง
  เครื่องวัดแสง เครื่องวัดแสงสว่าง เครื่องวัดความสว่าง
เครื่องวัดแสง เครื่องวัดแสงสว่าง เครื่องวัดความสว่าง
  Model : LXM-LX-UT-383

Digital Light/Lux  Meter(1010B) เครื่องวัดแสง  เครื่องมือวัดแสง
เครื่องวัดแสง Range : 0 - 200000 Lux ความละเอียด 1 lux, ความแม่นยำ ±4% แสดงผล LCD ค้างค่าหน้าจอได้ ดูค่าสูงสุด-ต่ำสุด ไฟส่องสว่างหน้าจอ
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

1,290.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

         
  Model : LXM-LX-GM1020

Digital Recordable Light/Lux  Meter(1010B) เครื่องวัดแสง  เครื่องมือวัดแสง
เครื่องวัดแสง Range : 0 - 200000 Lux ความละเอียด 1 lux, ความแม่นยำ ±3% แสดงผล LCD ต่อคอมพิวเตอร์ บันทึกข้อมูลได้ 1900 ข้อมูล
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

2,190.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

         
  Model : LXM-AS-LX-101

Digital Light/Lux  Meter(1010B) เครื่องวัดแสง  เครื่องมือวัดแสง
เครื่องวัดแสง Range : 1 - 50000 Lux ความละเอียด 1 lux, ความแม่นยำ ±3% แสดงผล LCD |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

1,890.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

 

         
  Model : LXM-LX-GM-1010

Digital Light/Lux  Meter(1010B) เครื่องวัดแสง  เครื่องมือวัดแสง
เครื่องวัดแสง Range : 0 - 200000 Lux ความละเอียด 1 lux, ความแม่นยำ ±4% แสดงผล LCD ดูค่าสูงสุดได้ |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

1,390.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

         
  Model : LXM-LX-HS-1010A

Digital Light/Lux  Meter(1010B) เครื่องวัดแสง  เครื่องมือวัดแสง
เครื่องวัดแสง Range : 0 - 200000 Lux ความละเอียด 1 lux, ความแม่นยำ ±4% แสดงผล LCD ดูค่าสูงสุดได้ |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

1,290.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

         
  Model : LXM-AMPROBE-LM-120

Digital Light/Lux/Fe  Meter
เครื่องวัดแสง  เครื่องมือวัดแสง(TM-201L) 
เครื่องวัดแสง Range : 0-200,000 lux (4 ranges), 20-20000 footcandles(4 ranges), ความแม่นยำ ±5 แสดงผล LCD, ค้างค่าหน้าจอ, ค้างค่าสูงสุด และปรับค่าเป็นศูนย์ได้มาตรฐาน CE/EMC USA |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

12,290.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

         
  Model : TM-2004RZe

TENMARS Light/Lux/Fc  Meter
เครื่องวัดแสง  เครื่องมือวัดแสง 
เครื่องวัดแสง Range : 0-200,000 lux (4 ranges), 20-20000 footcandles(4 ranges), ความแม่นยำ ±3%  แสดงผล LCD, ค้างค่าหน้าจอ, ค้างค่าสูงสุด และปรับค่าเป็นศูนย์ได้ |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

6,590.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง   เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง เครื่องวัดความสว่างของแสง เครื่องวัดแสงว่าง
เครื่องวัดความเข้มข้นของแสง Lux Meter, Light Meter เครื่องวัดแสง มิเตอร์วัดแสง
  เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง เครื่องวัดความสว่างของแสง เครื่องวัดแสงว่าง เครื่องวัดแสง มิเตอร์วัดแสง
  Model : LX-4R-200H

Digital Light/Lux  Meter (LX-1332B)
เครื่องวัดแสง  เครื่องมือวัดแสง 
เครื่องวัดแสง Range : 0-200,000 lux (4 ranges), จอภาพใหญ่ ความแม่นยำ ±4 แสดงผล LCD, ค้างค่าหน้าจอ, ปิดเครื่องอัตโนมัติ
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

2,790.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง   เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง เครื่องวัดความสว่างของแสง เครื่องวัดแสงว่าง
เครื่องวัดความเข้มข้นของแสง Lux Meter, Light Meter เครื่องวัดแสง มิเตอร์วัดแสง
  เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง เครื่องวัดความสว่างของแสง เครื่องวัดแสงว่าง เครื่องวัดแสง มิเตอร์วัดแสง
  Model : LX-8050

Digital Light/Lux/Fc  Meter
เครื่องวัดแสง  เครื่องมือวัดแสง 
เครื่องวัดแสง Range : 0~90,000 Lux, 0~8300 .0 Fc, ความละเอียด 1 lux/0.1 Fc,
ความแม่นยำ ±3% แสดงผล LCD |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

3,590.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง   เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง เครื่องวัดความสว่างของแสง เครื่องวัดแสงว่าง
เครื่องวัดความเข้มข้นของแสง Lux Meter, Light Meter เครื่องวัดแสง มิเตอร์วัดแสง
  เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง เครื่องวัดความสว่างของแสง เครื่องวัดแสงว่าง เครื่องวัดแสง มิเตอร์วัดแสง
  Model : MS-2000FCH

Digital Light/Lux  Meter
เครื่องวัดแสง  เครื่องมือวัดแสง(MS-6612Y)
เครื่องวัดแสง Range : 0- 200,000 lux/Fc ระบบดิจิตอล
(
5 Ranges : 20/200/2000/20000/200000Lux (20/200/2000/20000Fc)
ความแม่นยำ ±3% แสดงผล LCD ค้างค่าหน้าจอ  ดูค่าสูงสุด-ต่ำสุด ปิดเครื่องอัตโนมัติ
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

2,890.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง   เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง เครื่องวัดความสว่างของแสง เครื่องวัดแสงว่าง
เครื่องวัดความเข้มข้นของแสง Lux Meter, Light Meter เครื่องวัดแสง มิเตอร์วัดแสง
  เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง เครื่องวัดความสว่างของแสง เครื่องวัดแสงว่าง เครื่องวัดแสง มิเตอร์วัดแสง
  Model : AS-3R200HC

Digital Light/Lux  Meter(Calibration Certificate)
เครื่องมือวัดแสง
เครื่องวัดแสง Range : 0-200,000 lux  ความแม่นยำ ±4% แสดงผล LCD ค้างค่าหน้า
จอ
ดูค่าสูงสุด-ต่ำสุด  มีไฟส่องสว่างหน้าจอ ปิดเครื่องอัตโนมัติ พร้อมใบ
Calibration Certificate |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

5,390.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง   เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง เครื่องวัดความสว่างของแสง เครื่องวัดแสงว่าง
เครื่องวัดความเข้มข้นของแสง Lux Meter, Light Meter เครื่องวัดแสง มิเตอร์วัดแสง
  เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง เครื่องวัดความสว่างของแสง เครื่องวัดแสงว่าง เครื่องวัดแสง มิเตอร์วัดแสง
  Model : LX-1003R

Digital Light/Lux  Meter(1010BS)
เครื่องวัดแสง  เครื่องมือวัดแสง 
เครื่องวัดแสง Range : 0~100,000 Lux,  3 ranges : 0-1999 lux, 2000-19999 lux, 20000-100000 lux ความละเอียด 1 lux, ความแม่นยำ ±5% แสดงผล LCD 
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

1,990.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง   เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง เครื่องวัดความสว่างของแสง เครื่องวัดแสงว่าง
เครื่องวัดความเข้มข้นของแสง Lux Meter, Light Meter เครื่องวัดแสง มิเตอร์วัดแสง
  เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง เครื่องวัดความสว่างของแสง เครื่องวัดแสงว่าง เครื่องวัดแสง มิเตอร์วัดแสง
  Model : LX-2004R

Digital Light/Lux  Meter(1330B)
เครื่องวัดแสง  เครื่องมือวัดแสง
เครื่องวัดแสง Range : 0~200,000 Lux/Fc, ความละเอียด 0.1 lux/Fc, ความแม่นยำ ±3% แสดงผล LCD |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

2,990.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง   เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง เครื่องวัดความสว่างของแสง เครื่องวัดแสงว่าง
เครื่องวัดความเข้มข้นของแสง Lux Meter, Light Meter เครื่องวัดแสง มิเตอร์วัดแสง
  เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง เครื่องวัดความสว่างของแสง เครื่องวัดแสงว่าง เครื่องวัดแสง มิเตอร์วัดแสง
  Model : LX-503R

Digital Light/Lux Meter(1010B)
เครื่องวัดแสง  เครื่องมือวัดแสง  
เครื่องวัดแสง Range : 0~50000 Lux/Fc, ความละเอียด 0.1 lux/Fc, ความแม่นยำ ±5% แสดงผล LCD |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info 
 
SALE PRICE/BAHT

1,890.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง   เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง เครื่องวัดความสว่างของแสง เครื่องวัดแสงว่าง
เครื่องวัดความเข้มข้นของแสง Lux Meter, Light Meter เครื่องวัดแสง มิเตอร์วัดแสง
  เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง เครื่องวัดความสว่างของแสง เครื่องวัดแสงว่าง เครื่องวัดแสง มิเตอร์วัดแสง
  Model : MS-503RH

Digital Light/Lux  Meter เครื่องวัดแสง  เครื่องมือวัดแสง
เครื่องวัดแสง Range : 3 ranges : 0-2000 lux, 2000-20000 lux, 2000~50000 Lux ความละเอียด 0.1 lux, ความแม่นยำ ±5% แสดงผล LCD ค้างค่าหน้าจอได้
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

1,990.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง   เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง เครื่องวัดความสว่างของแสง เครื่องวัดแสงว่าง
เครื่องวัดความเข้มข้นของแสง Lux Meter, Light Meter เครื่องวัดแสง มิเตอร์วัดแสง
  เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง เครื่องวัดความสว่างของแสง เครื่องวัดแสงว่าง เครื่องวัดแสง มิเตอร์วัดแสง
  Model : LX-1003RZE

Digital Light/Lux  Meter(1020B)
เครื่องวัดแสง  เครื่องมือวัดแสง 
เครื่องวัดแสง Range : 0~100,000 Lux, (0~2000Lux, 2000~20000 Lux,  20000~100000 Lux)  ความละเอียด 1 lux, ความแม่นยำ ±5% แสดงผล LCD
ปรับค่าศุนย์อัตโนมัติ|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

2,490.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง   เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง เครื่องวัดความสว่างของแสง เครื่องวัดแสงว่าง
เครื่องวัดความเข้มข้นของแสง Lux Meter, Light Meter เครื่องวัดแสง มิเตอร์วัดแสง
  เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง เครื่องวัดความสว่างของแสง เครื่องวัดแสงว่าง เครื่องวัดแสง มิเตอร์วัดแสง
  Model : HL-FC2000H

Digital Light/Lux  Meter
เครื่องวัดแสง  เครื่องมือวัดแสง(MS-6612Y)
เครื่องวัดแสง Range : 0- 200,000 lux  ความแม่นยำ ±3% แสดงผล LCD ค้างค่าหน้าจอ ดูค่าสูงสุด-ต่ำสุด ปิดเครื่องอัตโนมัติ |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

2,390.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง   เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง เครื่องวัดความสว่างของแสง เครื่องวัดแสงว่าง
เครื่องวัดความเข้มข้นของแสง Lux Meter, Light Meter เครื่องวัดแสง มิเตอร์วัดแสง
  เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง เครื่องวัดความสว่างของแสง เครื่องวัดแสงว่าง เครื่องวัดแสง มิเตอร์วัดแสง
  Model : LX-40003R

Digital Light/Lux  Meter เครื่องวัดแสง  เครื่องมือวัดแสง(MS-6610)
เครื่องวัดแสง Range : 3 ranges : 0-400 lux, 400-4000 lux, 4000~40,000 Lux ความละเอียด 0.1 lux, ความแม่นยำ ±4% แสดงผล LCD ดูค่าสูงสุดได้
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

2,490.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง   เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง เครื่องวัดความสว่างของแสง เครื่องวัดแสงว่าง
เครื่องวัดความเข้มข้นของแสง Lux Meter, Light Meter เครื่องวัดแสง มิเตอร์วัดแสง
  เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง เครื่องวัดความสว่างของแสง เครื่องวัดแสงว่าง เครื่องวัดแสง มิเตอร์วัดแสง
  Model : AR-3R100N

Digital Light/Lux  Meter(USB Sensor)
เครื่องวัดแสง  เครื่องมือวัดแสง  
เครื่องวัดแสง Range : 0- 100,000 lux  : 3 Ranges  1st range : 0-2000 lux (Reading X1), 2nd range : 2000-20000 lux (Reading  X10),3rd range :20000-100000 lux (reading X100)  ความแม่นยำ ±3% แสดงผล LCD
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

4,390.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง   เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง เครื่องวัดความสว่างของแสง เครื่องวัดแสงว่าง
เครื่องวัดความเข้มข้นของแสง Lux Meter, Light Meter เครื่องวัดแสง มิเตอร์วัดแสง
  เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง เครื่องวัดความสว่างของแสง เครื่องวัดแสงว่าง เครื่องวัดแสง มิเตอร์วัดแสง
  Model : LM-8000CT

LUTRON 4 in 1 Environment Meter (Air Velocity/Air Flow/Temp/
Humidity/Light)

เครื่องวัดแสง เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น ในเครื่องเดียวกัน Range : 0.4-30 m/s, 0 to 50 °C, 10-95%RH, 0-20000 lux ความละเอียด 0.01, ความแม่นยำ ±1.5%, แสดงผล LCD พร้อมใบ Calibration Certificate |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info/
 
SALE PRICE/BAHT

11,980.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง   เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง เครื่องวัดความสว่างของแสง เครื่องวัดแสงว่าง
เครื่องวัดความเข้มข้นของแสง Lux Meter, Light Meter เครื่องวัดแสง มิเตอร์วัดแสง
  เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง เครื่องวัดความสว่างของแสง เครื่องวัดแสงว่าง เครื่องวัดแสง มิเตอร์วัดแสง
  Model : AR-813

SMART SENSOR Light/Lux  Meter
เครื่องวัดแสง  เครื่องมือวัดแสง
เครื่องวัดแสง Range : 0~100000 Lux ความแม่นยำ <4% ±3% แสดงผล LCD จอภาพใหญ่ ค้างค่าหน้าจอได้ |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
 
SALE PRICE/BAHT

3,290.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

         
  Model : TM02-20MNH

TENMARS Light/Lux  Meter
เครื่องวัดแสง  เครื่องมือวัดแสง 
เครื่องวัดแสง Range : 20-200,000 lux, 20-20000 footcandles, ความแม่นยำ ±3% แสดงผล LCD มี DC Analog output |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

5,890.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง   เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง เครื่องวัดความสว่างของแสง เครื่องวัดแสงว่าง
เครื่องวัดความเข้มข้นของแสง Lux Meter, Light Meter เครื่องวัดแสง มิเตอร์วัดแสง
  เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง เครื่องวัดความสว่างของแสง เครื่องวัดแสงว่าง เครื่องวัดแสง มิเตอร์วัดแสง
  Model : TM04-20ZHM

TENMARS Light/Lux  Meter
เครื่องวัดแสง  เครื่องมือวัดแสง  
เครื่องวัดแสง Range : 200-200,000 lux, 20-2000 footcandles, ความแม่นยำ ±3% แสดงผล LCD |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

5,490.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง   เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง เครื่องวัดความสว่างของแสง เครื่องวัดแสงว่าง
เครื่องวัดความเข้มข้นของแสง Lux Meter, Light Meter เครื่องวัดแสง มิเตอร์วัดแสง
  เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง เครื่องวัดความสว่างของแสง เครื่องวัดแสงว่าง เครื่องวัดแสง มิเตอร์วัดแสง
  Model : DLM-531

TECPEL Digital Light Meter
เครื่องวัดแสง  เครื่องมือวัดแสง 
เครื่องวัดแสง Range : 0-20000 lux, 0-20000 footcandles, ความละเอียด 0.01 lux  ความแม่นยำ ±3% แสดงผล LCD  หัววัดแยกจากตัวเครื่องได้ มีฟังก์ชั่นค้างค่าหน้าจอ/Peak/ปรับค่าเป็นศูนย์อัตโนมัต  |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

Not Available

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง   เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง เครื่องวัดความสว่างของแสง เครื่องวัดแสงว่าง
เครื่องวัดความเข้มข้นของแสง Lux Meter, Light Meter เครื่องวัดแสง มิเตอร์วัดแสง
  เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง เครื่องวัดความสว่างของแสง เครื่องวัดแสงว่าง เครื่องวัดแสง มิเตอร์วัดแสง
  Model : TM-4004RZe

TENMARS Light/Lux/Fc  Meter เครื่องวัดแสง  เครื่องมือวัดแสง 
เครื่องวัดแสง Range : 0-400,000 lux (Auto: 4 ranges), 0-40000 fc (Auto : 4 ranges), ความแม่นยำ ±3%  แสดงผล LCD, ค้างค่าหน้าจอ, ดูค่าสูงสุด-ต่ำสุด-เฉลี่ย และปรับค่าเป็นศูนย์ได้ |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

5,490.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง   เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง เครื่องวัดความสว่างของแสง เครื่องวัดแสงว่าง
เครื่องวัดความเข้มข้นของแสง Lux Meter, Light Meter เครื่องวัดแสง มิเตอร์วัดแสง
  เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง เครื่องวัดความสว่างของแสง เครื่องวัดแสงว่าง เครื่องวัดแสง มิเตอร์วัดแสง
  Model : DT-8820

CEM
Digital 4 in 1 Environment (Temp/Humidity/Sound/Light) Meter
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น แสงและเสียง ชนิดพกพา Range : -20 ~ 750 °C, 35 ~ 95%RH, 35 ~ 100dB, 20 ~ 20000 Lux, ความละเอียด 0.1 °C, ความแม่นยำ ±3%, แสดงผล LCD, มาตรฐาน CE |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

4,990.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง   เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง เครื่องวัดความสว่างของแสง เครื่องวัดแสงว่าง
เครื่องวัดความเข้มข้นของแสง Lux Meter, Light Meter เครื่องวัดแสง มิเตอร์วัดแสง
  เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง เครื่องวัดความสว่างของแสง เครื่องวัดแสงว่าง เครื่องวัดแสง มิเตอร์วัดแสง
 เครื่องวัดแสง ต่อคอมพิวเตอร์ได้/บันทึกข้อมูลได้(Light/Lux Meters/PC Conect/ Data Logger)                        (6 items)
เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง   เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง เครื่องวัดความสว่างของแสง เครื่องวัดแสงว่าง
เครื่องวัดความเข้มข้นของแสง Lux Meter, Light Meter เครื่องวัดแสง มิเตอร์วัดแสง
  เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง เครื่องวัดความสว่างของแสง เครื่องวัดแสงว่าง เครื่องวัดแสง มิเตอร์วัดแสง
  Model : 850007

Sper Scientific Light/Temp SD Card Meter Datalogger เครื่องวัดแสง
เครื่องวัดแสง เครื่องบันทึก Range : 0-100000 lux , 0-10000 Fc Temp -50 to 1300 C ความละเอียด 0.1 lux/Fc, ความแม่นยำ ±4%  บันทึกข้อมูลได้ผ่าน SD  Card และถอด SD Card ออกจากเครื่องใส่ที่คอมพิวเตอร์และอ่านค่าได้ , แสดงผล LCD
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

11,890.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง   เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง เครื่องวัดความสว่างของแสง เครื่องวัดแสงว่าง
เครื่องวัดความเข้มข้นของแสง Lux Meter, Light Meter เครื่องวัดแสง มิเตอร์วัดแสง
  เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง เครื่องวัดความสว่างของแสง เครื่องวัดแสงว่าง เครื่องวัดแสง มิเตอร์วัดแสง
  Model : 850008

Sper Scientific Light Meter Datalogger เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง  
เครื่องวัดแสง เครื่องบันทึก Range : 0-100000 lux , 0-10000 Fc  ความละเอียด 0.1 lux/Fc, ความแม่นยำ ±4%  บันทึกข้อมูลได้ในตัวเอง 16000 ข้อมูล, แสดงผล LCD
ต่อคอมพิวเตอร์ได้ พร้อม RS-232 และ Software
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

Not Available

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง   เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง เครื่องวัดความสว่างของแสง เครื่องวัดแสงว่าง
เครื่องวัดความเข้มข้นของแสง Lux Meter, Light Meter เครื่องวัดแสง มิเตอร์วัดแสง
  เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง เครื่องวัดความสว่างของแสง เครื่องวัดแสงว่าง เครื่องวัดแสง มิเตอร์วัดแสง
  Model : TM-203

TENMARS Digital Light Meter Datalogger เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง  
เครื่องวัดแสง เครื่องบันทึก Range : 0-20, 0-200, 0-2,000, 0-200,000 Lux/Fc  ความละเอียด 0.01 lux/Fc, ความแม่นยำ ±3%  บันทึกข้อมูลได้ 7000 ข้อมูล, แสดงผล LCD
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

11,890.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง   เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง เครื่องวัดความสว่างของแสง เครื่องวัดแสงว่าง
เครื่องวัดความเข้มข้นของแสง Lux Meter, Light Meter เครื่องวัดแสง มิเตอร์วัดแสง
  เครื่องวัดแสง เครื่องมือวัดแสง เครื่องวัดความสว่างของแสง เครื่องวัดแสงว่าง เครื่องวัดแสง มิเตอร์วัดแสง