ประเภทผลิตภัณฑ์ >Ammonia Meter/Colorimeter/เครื่องวัดแอมโมเนีย เครื่องวัดก๊าซแอมโมเนีย แอมโมเนีย
 
 
 
 เครื่องวัดแอมโมเนีย เครื่องวัดก๊าซแอมโมเนีย เครื่องวัดค่าแอมโมเนีย (Ammonia Metes)                                                                          (4 items)
   
      เครื่องวัดแอมโมเนีย เครื่องวัดค่าแอมโมเนีย เครื่องวัดก๊าซแอมโมเนีย วัดแอมโมเนีย
เครื่องวัดแอมโมเนีย เครื่องวัดค่าแอมโมเนีย เครื่องวัดก๊าซแอมโมเนีย วัดแอมโมเนีย
       
    Model : AMM-AR-8500

Digital Ammonia Gas & Temperature Detector(804) เครื่องวัดแก๊สรั่ว
เครื่องวัดก๊าซแอมโมเนีย และอุณหภูมิ ระบบดิจิตอล ชนิดพกพา ่วงวัด : 0-100 ppm ความละเอียด 0.1 ppm, ความแม่นยำ : +/-0.5 PPM ตั้งค่าเตือนได้ มีไฟและเสียง
เตือน |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALES PRICE/BAHT

  ราคาพิเศษ 22,900.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
           
    Model : AMM-100A

Digital Ammonia Gas & Temperature Detector(804) เครื่องวัดแก๊สรั่ว
เครื่องวัดก๊าซแอมโมเนีย และอุณหภูมิ ระบบดิจิตอล ชนิดพกพา ่วงวัด : 0-100 ppm
วามละเอียด 1 ppm มีไฟ เสียง และสั่น เตือน
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

15,800.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

  เครื่องวัดแก๊ส
เครื่องวัดแก๊สรั่ว
  เครื่องวัดแอมโมเนีย เครื่องวัดค่าแอมโมเนีย เครื่องวัดก๊าซแอมโมเนีย วัดแอมโมเนีย
เครื่องวัดแอมโมเนีย เครื่องวัดค่าแอมโมเนีย เครื่องวัดก๊าซแอมโมเนีย วัดแอมโมเนีย
  เครื่องวัดแก๊ส เครื่องวัดแก๊สรั่ว เครื่องวัดก๊าซ เครื่องตรวจแก๊สรั่ว เครื่องตรวจแก๊สพิษ เครื่องตรวจจับแก๊สรั่ว
    Model : VOC-DTL-HEAS

6 in 1 VOC Datalogger Hydrogen Sulfide Ethanol Ammonia Smoke Temp Humidity Test 32 K Monitor เครื่องวัดแก๊สรั่ว
เครื่องวัด-บันทึกก๊าซ VOC (ก๊าซไข่เน่า-เอทานอล-แอมโมเนีย-โทลูอีน-ควัน) ที่ปนเปื้อน ในอากาศ พร้อมวัดอุณหภูมิ-ความชื้น แสดงวันที่และเวลาที่เครื่องแสดงผล ตั้งและแขวนได้ มีเสียงและไฟเตือน บันทึกข้อมูลได้ 32000 ข้อมูล Range : 0-50 ppm |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

18,600.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

      เครื่องวัดแอมโมเนีย เครื่องวัดค่าแอมโมเนีย เครื่องวัดก๊าซแอมโมเนีย วัดแอมโมเนีย
เครื่องวัดแอมโมเนีย เครื่องวัดค่าแอมโมเนีย เครื่องวัดก๊าซแอมโมเนีย วัดแอมโมเนีย
       
    Model : AMM-MI-405

Milwaukee Ammonia Colorimeter
เครื่องวัดแอมโนเมีย วัดแอมโมเนีย
เครื่องวัดแอมโมเนีย ระบบดิจิตอล ชนิดพกพา ช่วงวัด : 0.00 - 9.99 mg/L ความละเอียด 0.01 mg/L  ความแม่นยำ ±0.10 mg/L ปรับเทียบค่าโดยอัตโนมัติ
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

21,900.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

   
      เครื่องวัดแอมโมเนีย เครื่องวัดค่าแอมโมเนีย เครื่องวัดก๊าซแอมโมเนีย วัดแอมโมเนีย
เครื่องวัดแอมโมเนีย เครื่องวัดค่าแอมโมเนีย เครื่องวัดก๊าซแอมโมเนีย วัดแอมโมเนีย