ประเภทผลิตภัณฑ์ Stud/Metal/AC Voltage/Level finder/  เครื่องหาจุดโลหะ หาโลหะ วางระดับ หาจุดกระแสไฟฟ้า 
 เครื่องหาจุดโลหะ หาจุดสายไฟ และหาขอบไม้(Stud/Wire/Edge Detector)                                                                (5 items)
เครื่องหาจุดโลหะ
เครื่องหาสายไฟ
  เครื่องหาจุดโลหะ เครื่องหาสายไฟ เครื่องหาตำแห่งจุดโลหะ เครื่องหาจุดโลหะ เครื่องหาสายไฟ เครื่องหาตำแห่งจุดโลหะ เครื่องหาจุดโลหะ เครื่องหาสายไฟ   เครื่องหาจุดโลหะ เครื่องหาสายไฟ เครื่องหาตำแห่งจุดโลหะ เครื่องหาจุดโลหะ เครื่องหาสายไฟ 
  Model : 3 in 1 SAM

Stud/Metal/Volltage/Wire Detector
เครื่องหาจุดโลหะ
เครื่องหาจุดโลหะ หาโลหะ เครื่องหาสายไฟ ใต้พื้นผิว ชนิดพกพา ความลึก : 1 1/2 นิ้ว (38 มม) แสดงผลด้วยเสียง และกร๊าฟฟิก หาจุดศูนย์กลางได้ คาลิเบรทได้เอง
 
มาตรฐาน CE |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

2,790.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

         
  Model : TS-78-LCD

Stud/Metal/Volltage Detector
เครื่องหาจุดโลหะ
เครื่องหาจุดโลหะ หาโลหะ เครื่องหาสายไฟ ใต้พื้นผิว ชนิดพกพา ความลึก : 1/2 นิ้ว (30 มม) แสดงผลด้วยเสียง และจอภาพ LCD มาตรฐาน CE
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

1,590.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

         
  Model : TS-78B

Stud/Metal/Volltage Detector
เครื่องหาจุดโลหะ
เครื่องหาจุดโลหะ หาโลหะ เครื่องหาสายไฟ ใต้พื้นผิว ชนิดพกพา ความลึก : 1/2 นิ้ว (20 มม) แสดงผลด้วยเสียง และไฟ LED มาตรฐาน CE
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
 SALE PRICE/BAHT

1,430.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

         
  Model : Zircon I65

Stud/Metal/Volltage Detector
เครื่องหาจุดโลหะ
เครื่องหาจุดโลหะ หาโลหะ เครื่องหาสายไฟ ใต้พื้นผิว หาขอบและศูนย์กลาง ชนิดพกพา ความลึก : 1 1/2 นิ้ว (38 มม) สายไฟที่ไม่ได้หุ้มฉนวน ได้ลึก 51 มม. แสดงผลด้วยเสียง และ จอภาพ LCD มาตรฐาน CE |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

5,690.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

เครื่องหาจุดโลหะ
เครื่องหาสายไฟ
  เครื่องหาจุดโลหะ เครื่องหาสายไฟ เครื่องหาตำแห่งจุดโลหะ เครื่องหาจุดโลหะ เครื่องหาสายไฟ เครื่องหาตำแห่งจุดโลหะ เครื่องหาจุดโลหะ เครื่องหาสายไฟ   เครื่องหาจุดโลหะ เครื่องหาสายไฟ เครื่องหาตำแห่งจุดโลหะ เครื่องหาจุดโลหะ เครื่องหาสายไฟ 
  Model : FLO-REON

Stud/Metal/Volltage Detector
เครื่องหาจุดโลหะ
เครื่องหาจุดโลหะ หาโลหะ เครื่องหาสายไฟ ใต้พื้นผิว ชนิดพกพา ความลึก : 76.00 มม. แสดงผลด้วยเสียง และจอภาพ LCD มาตรฐาน CE
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

1,690.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

เครื่องหาจุดโลหะ
เครื่องหาสายไฟ
  เครื่องหาจุดโลหะ เครื่องหาสายไฟ เครื่องหาตำแห่งจุดโลหะ เครื่องหาจุดโลหะ เครื่องหาสายไฟ เครื่องหาตำแห่งจุดโลหะ เครื่องหาจุดโลหะ เครื่องหาสายไฟ   เครื่องหาจุดโลหะ เครื่องหาสายไฟ เครื่องหาตำแห่งจุดโลหะ เครื่องหาจุดโลหะ เครื่องหาสายไฟ 
         

 

 เครื่องหาสายไฟ เครื่องหาตำแห่งจุดโลหะ เครื่องหาจุดโลหะ เครื่องหาสายไฟ