ประเภทผลิตภัณฑ์ >Power Voltage Converter/เครื่องแปลงระบบไฟฟ้า หม้อแปลง เครื่องเปลียนระบบไฟฟ้า

  เครื่องแปลงระบบไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยนระบบไฟฟ้า (Power Voltage Converter)                           (2 items)
    เครื่องแปลงระบบไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยนระบบไฟฟ้า    
  รหัสสินค้า : VC-SC-21C

Voltage Converter Adaptor
เครื่องแปลงระบบไฟฟ้า
เครื่องแปลงระบบไฟฟ้า ชนิดพกพา แปลงไฟ้ฟ้าจาก AC 220V เป็น AC-110V ใช้เครื่องไฟฟ้าได้สูงสุด 50 วัตต์  |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

1,100.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

เครื่องวัดสนามแม่เหล็ก    เครื่องแปลงระบบไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยนระบบไฟฟ้า   เครื่องวัดสนามแม่เหล็ก เครื่องวัดพลังงานแม่เหล็ก เครื่องวัดความแรงแม่เหล็ก เครื่องวัดสนามแม่เหล็ก 
  รหัสสินค้า : VC-HX-21C

Voltage Converter Adaptor
เครื่องแปลงระบบไฟฟ้า
เครื่องแปลงระบบไฟฟ้า ชนิดพกพา แปลงไฟ้ฟ้าจาก AC 220V เป็น AC-110V ใช้เครื่องไฟฟ้าได้สูงสุด 50 วัตต์  |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

1,200.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

เครื่องวัดสนามแม่เหล็ก    เครื่องแปลงระบบไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยนระบบไฟฟ้า   เครื่องวัดสนามแม่เหล็ก เครื่องวัดพลังงานแม่เหล็ก เครื่องวัดความแรงแม่เหล็ก เครื่องวัดสนามแม่เหล็ก