ประเภทผลิตภัณฑ์ Anemometer/Air Flow/ Air Pressure/Thermo-Anemometer/Airflow/ เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม  เครื่องวัด
                              อากาศ มิเตอร์วัดความเร็วลม
เครื่องวัดแรงดันอากาศ เครื่องวัดการไหลของอากาศ เครื่องวัดปริมาตรลม
 
 

ชื่อสินค้า : Product

   ครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดปริมาตรลม/อุณหภูมิ
      (Heavy Duty Hot Wire Thermo-Anemometer)
 

รหัสสินค้า : Code

    407123

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Air Velocity/C

 CE

1 ปี

 
   
 


 

   
  

 
 

 
  • Ideal for air velocity measurements as low as 40 ft/min
  • Display air velocity in meters/second, kilometers/hour, feet/minute, miles/hour, or nautical miles/hour
  • °C and °F measurements via precision thermistor
  • Super large 1.4" (36mm) LCD displays air velocity and temperature simultaneously
  • Record/Recall MIN/MAX readings
  • Data Hold to freeze displayed value
  • Built-in RS-232 PC serial interface for connection to PC

       เครื่องวัดความเร็วลม วัดปริมาตรลม
     
  หัววัดเหมาะสำหรับงานด้าน HVAC
      
จอภาพขนาดใหญ่ แสดงผลได้ 2 ค่า
     
  มีความแม่นยำสูง
      
เลือกหน่วยแสดงปริมาตรลม CFM หรือ CMM ได้ 
      
บอก ค่าสูงสุด ต่ำสุดและค่าเฉลี่ยได้
      
ค้างค่าหน้าจอได้ และเครื่องปิดอัตโนมัติ

       อุปกรณ์ประกอบที่มากับเครื่อง : -หัววัดพร้อมสายยาว 3.9 ฟุต, ยางกันกระแทก,
                                                       และแบตเตอรี่

     

  


 

 
   

   
         
  เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม Anemometer เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม Anemometer เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม Anemometer เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม Anemometer เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดอากาศ เครื่องวัดทิศทางลม เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดปริมาตรลม      

 ราคาขาย

     20,900.00 บาท

     ส่วนลดพิเศษ 0%**

     0.00          บาท

     ราคาสุทธิ/Net

    20,900.00 บาท
   ***ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  **ส่วนลดพิเศษอาจเปลี่ยนแปลงหรือถอดได้
      
 (สินค้าที่จัดโปรโมชั่นมีจำนวนจำกัด)
 
       
         
เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม Anemometer เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม Anemometer เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม Anemometer เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม Anemometer เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดอากาศ เครื่องวัดทิศทางลม เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดอากาศ เครื่องวัดทิศทางลม เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดอากาศ เครื่องวัดทิศทางลม เครื่องวัดความเร็วลม
เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดอากาศ เครื่องวัดทิศทางลม เครื่องวัดความเร็วลม
  Action Panel Menu/แถบเมนูทำการสำหรับลูกค้า                                                                                                           (ท่านสามารถทำการต่างๆ ได้ จากเมนูข้างล่างนี้)
  สั่งซื้อทางอินเตอร์เนต  ขอใบเสนอราคา    ดูทะเบียนการค้า  ดูทะเบียน ภพ.20   เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  ทะเบียนพาณิชย์อีเลคโทรนิค   รายชื่อลูกค้า  
                                                                             
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 092-773 9490 คุณนันทพลฯ

 

   Copy Rights 2007, All rights reserved.   S & M Busniess Group Ltd. Part.                                                                                                                                                                          www.instrumentscenter.com