ประเภทผลิตภัณฑ์ Anemometer/Air Flow/ Air Pressure/Thermo-Anemometer/Airflow/ เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม

 

   
 

ชื่อสินค้า : Product

   ครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น และเครื่องวัด
   แสง
+โพรบวัด K-Type
     (Digital Multifunction Air Velocity/Air Flow/Temperature/Humidity and Light  Meter)

รหัสสินค้า : Code

    LM-8000+CT Product rating

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Air Velocity/Humidity/Temp/Light

CE

 1 ปี

 
   

 

 

.

 

     
   
SALE PRICE/BAHT

11,980.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

 
   
INTRODUCTION :

  The Lutron LM-8000+CT pocket environment anemometer meter measures, temperature, light and relative humidity. It has a lightweight low-friction ball vane providing high accuracy at high & low air velocity. The robust case incorporates a large easy-to-read display and wrist strap. Ideal for practically all conditions.

 • Selectable m/s, fpm, mph, km/hr or knots
 • Shock resistant low-friction ball vane
 • Easy to use push button operation
 • Data hold freezes current measured value
 • Min/max memory since power on
 • 18mm LCD display with function indicators
 • LM-8000 Has a 2 line display for 2 measured values e.g. Air velocity & Temperature and a K type thermocouple input
 • Supplied with instructions for use
 • With Calibration certificate
 • With Extra Free Stainless steel Temperature probe
 • Requires 1 x PP3 9V Battery ALR-61

Benefits :

This advanced item can determine the following useful measurement data:
      1.   Air Velocity

      2.   Temperature with or without probe
      3.   Light
      4.   Humidity

 

   
    SPECIFICATIONS :
 
Range m/s ft/min km/hr mph knots
Minimum 0.4 80 1.4 0.9 0.8
Maximum 30 5910 108 67 58
Resolution 0.1 1 0.1 0.1 0.1
Accuracy Below 20 m/s ±3% FS above 20 m/s ±4%
Temperature   0°C to 50°C  x 0.1° ±1.2°C,  K-Type : -100 to 1,300 C (-148 to 2,372 F)
Humidity  10 to 95%, x 0.1%  ±4%
Light  0 to 20,000 lux or 0 to 2,000 Fc, x 1 ±5%
Power  9V PP3 battery ALR-61
Dimensions  156 x 60 x 33mm
Weight  203g


     

   
    Item included :

1.  เครื่องวัด
2.  โพรบวัดอุณหภูมิ 1 อัน
3.  แบตเตอรี่ขนาด 91ก้อน
4
ใบ Calibration Certificate
5.  คู่มือการใช้งาน
 
   
    เครื่องวัดความเร็วลม LM-8000+CT (4 in 1):

      ครื่องวัดความเร็วลม  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น เครื่องวัดแสง 4 อย่างในเครื่องเดียวกัน
      แสดงผลทางจอภาพ 2 ชั้น ระบบดิจิตอล
     
ความเร็วลม เลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย m/s, ft/min, km/hr, mph และ knots, อุณหภูมิ เลือกหน่วยวัดเป็น C และ F ได้
      อุณหภูมิและความชื้น สามารถวัดได้ด้วยตัวเครื่องเอง มีเซ็นเซอร์ภายในเครื่อง และสำหรับอุณหภูมิ มีช่องเสียบหัววัดแบบ K-type
         เพื่อวัดอุณหภูมิเฉพาะจุดได้ด้วย (โพรบ K-type แถมฟรีมากับเครื่อง)

     
วัดแสงจะมีเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่ จับแสงได้มากกว่า และวัดค่าได้แม่นยำ เลือกหน่วยวัดเป็น Lux หรือ Fc ได้
     
มีฟังก์ชั่น Zero, Hold, Max, Min