ประเภทผลิตภัณฑ์  Brix Meter/Refractometer/เครื่องวัดความหวาน เครื่องวัดค่าความหวาน  มิเตอร์วัดวัดความหวาน
  

 

ชื่อสินค้า : Product

   ครื่องวัดความหวาน ระบบดิจิตอล
      (Pocket Digital Brix Meter)
 

รหัสสินค้า : Code

   300053

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Brix/Sugar

 CE

1 ปี

 
 
   
       
  

 
 

          Measure brix, salinity and a wide variety of other parameters in the field with laboratory accuracy. As small, light and simple to use as optical refractometers, but with the precision of a digital readout.  Reads samples as small as 1 ml. Sample temperature is initially displayed on the large LCD followed by the measurement results.
        The sophisticated microprocessor provides automatic calibration, automatic temperature compensation and automatic shutoff (after 3 minutes). A sturdy water resistant case protects the electronics from wet environments and makes for easy clean ups. All models feature one button calibration to distilled water and indicate when the battery should be replaced (8000 readings).
         Comes ready to use with distilled water, transfer-pipet, AAA battery, instructions and a carrying case. Dim: 4⅝" x 2⅜" x 1¼" (118 x 62 x 32 mm). Weight: 4.6 oz (130g).

เครื่องวัด
ความหวาน
แบบดิจิตอล
1. หาปริมาณน้ำตาลในผลไม้ อาหาร น้ำอัดลม  ซอสมะเขือเทศ กาแฟ นม และอื่นๆ
2. ปุ่มกดแบบสัมผัส  อ่านค่าได้รวดเร็ว
4. ควบคุมด้วยไมโครโปรเซลเซอร์
5. ชดเชยค่าอุณหภูมิโดยอัตโนมัติ .
6. บอกสภาพแบตเตอรี่  'LO BAT'.
7. ได้รับเครื่องหมาย 'EM' & 'CE' mark
 

Specifications

Range :
Resolution :
Accuracy :
Sample   Volume :
Size :
Weight (W/bat) :

  0 - 95%
  0.1%
  ±0.2%
  1 ml
  118 x 62 x 32 mm
  130 g
 

  


 

 
   

   
         
  เครื่องวัดความหวาน เครื่องวัดค่าความหวาน มิเตอร์วัดค่าความหวาน วัดความหวาน วัดค่าความหวาน ความหวาน เครื่องวัดน้ำตาล มิเตอร์วัดความหวาน เครื่องวัดความหวาน เครื่องวัดความหวาน เครื่องวัดค่าความหวาน มิเตอร์วัดค่าความหวาน วัดความหวาน วัดค่าความหวาน ความหวาน      

 ราคาขาย

   27,900.00 บาท

     ส่วนลดพิเศษ  0%**

    0.00     บาท

     ราคาสุทธิ/Net

   27,900.00 บาืท
   ***ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  **ส่วนลดพิเศษอาจเปลี่ยนแปลงหรือถอดได้
      
 (สินค้าที่จัดโปรโมชั่นมีจำนวนจำกัด)
 
       
 

 

       
เครื่องวัดความหวาน เครื่องวัดค่าความหวาน มิเตอร์วัดค่าความหวาน วัดความหวาน วัดค่าความหวาน ความหวาน เครื่องวัดน้ำตาล มิเตอร์วัดความหวาน เครื่องวัดความหวาน เครื่องวัดความหวาน
เครื่องวัดค่าความหวาน มิเตอร์วัดค่าความหวาน วัดความหวาน วัดค่าความหวาน ความหวาน เครื่องวัดน้ำตาล มิเตอร์วัดความหวาน เครื่องวัดความหวาน เครื่องวัดความหวาน เครื่องวัดค่าความหวาน
มิเตอร์วัดค่าความหวาน วัดความหวาน วัดค่าความหวาน ความหวาน เครื่องวัดน้ำตาล มิเตอร์วัดความหวาน เครื่องวัดความหวาน
  Action Panel Menu/แถบเมนูทำการสำหรับลูกค้า                                                                                                           (ท่านสามารถทำการต่างๆ ได้ จากเมนูข้างล่างนี้)
  สั่งซื้อทางอินเตอร์เนต  ขอใบเสนอราคา    ดูทะเบียนการค้า  ดูทะเบียน ภพ.20   เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  ทะเบียนพาณิชย์อีเลคโทรนิค   รายชื่อลูกค้า  
                                                                             
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 092-773 9490 คุณนันทพลฯ

 

   Copy Rights 2007, All rights reserved.   S & M Busniess Group Ltd. Part.                                                                                                                                                                          www.instrumentscenter.com