ชื่อสินค้า : Product

   เครื่องคำนวณระยะทาง มาตราส่วน บนแผนที่
      (Hand held device for tracing course on map to
     determine distance
)
 

รหัสสินค้า : Code

    Scalex Map Wheel

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Scale/Ratio/Distance

CE

1 ปี

 
 
 ประเภทผลิตภัณฑ์  Calculation Scale Meters/เครื่องวัดมาตรราส่วน เครื่องคำนวณมิติ เครื่องวัดมุม เครื่องคำนวณระยะ
 

 

 
     
       
  

          

          Measure maps the fast, accurate with Scalex MapWheel.   This is the perfect tool, specifically designed for quickly taking scale measurements from maps. Just select the built-in scale factor to match the map and roll the wheel of MapWheel. Whether in straight lines or along curves, just roll it along the route you want to measure and the distance is displayed instantly in miles, kilometers or nautical miles

Features :

 • 19 built-in user scale factors including all common map scales
 • Measures in miles, kilometers, and nautical miles
 • Counter and adder buttons on probe tip let you count stops made or add fixed destination lengths as you measure
 • Calculate auto-scale factor from reduced, enlarged or odd-scale maps
 • Create, store and retrieve user scale factors
 • Clear, audible tone indicates wheel movement
 • Easy-to-read liquid crystal display shows length, count and scale factor simultaneously
 • Automatic shut-off assures long battery life
 • Low battery indicator
 • One year limited warranty
 • Actual Size: 6.75" x 1.0" x 0.5"  

Includes :

 • User's Guide
 • Protective  Case
 • Long-Life Battery
 • 1-Year Warranty

         เครื่องวัดระยะทาง เครื่องวัดมาตราส่วน เครื่องคำนวณ


 


 

 
   
  Action Panel Menu/แถบเมนูทำการสำหรับลูกค้า                                                                                                           (ท่านสามารถทำการต่างๆ ได้ จากเมนูข้างล่างนี้)
  สั่งซื้อทางอินเตอร์เนต  ขอใบเสนอราคา    ดูทะเบียนการค้า  ดูทะเบียน ภพ.20   เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  ทะเบียนพาณิชย์อีเลคโทรนิค   รายชื่อลูกค้า  
                                                                             
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 089-499 4928 คุณนันทพลฯ (08.30-17.00)

 

    Copy Rights 2007, All rights reserved.   S & M Busniess Group Ltd. Part.                                                                                                                                                          www.instrumentscenter.com 

   
         
         

 ราคาขาย

  5,890.00 บาท

     ส่วนลดพิเศษ  0%**

   0.00     บาท

     ราคาสุทธิ/Net

  5,890.00 บาืท
   ***ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  **ส่วนลดพิเศษอาจเปลี่ยนแปลงหรือถอดได้
      
 (สินค้าที่จัดโปรโมชั่นมีจำนวนจำกัด)
 
       
         
เครื่องวัดมาตราส่วน, เครื่องคำนวณมาตราส่วน, เครื่องวัดระยะ เครื่องวัดมาตราส่วน, เครื่องคำนวณมาตราส่วน, เครื่องวัดระยะ เครื่องวัดมาตราส่วน, เครื่องคำนวณมาตราส่วน,  เครื่องวัดมาตราส่วน, เครื่องคำนวณมาตราส่วน, เครื่องวัดระยะ เครื่องวัดมาตราส่วน, เครื่องคำนวณมาตราส่วน, เครื่องวัดระยะ เครื่องวัดมาตราส่วน, เครื่องคำนวณมาตราส่วน, เครื่องวัดมาตราส่วน, เครื่องคำนวณมาตราส่วน, เครื่องวัดระยะ เครื่องวัดมาตราส่วน, เครื่องคำนวณมาตราส่วน, เครื่องวัดระยะ เครื่องวัดมาตราส่วน, เครื่องคำนวณมาตราส่วน, เครื่องวัดมาตราส่วน, เครื่องคำนวณมาตราส่วน, เครื่องวัดระยะ เครื่องวัด