ระเภทผลิตภัณฑ์ Total Dissolved Solid Meter(TDS)/TDS Meter/เครื่องวัดทีดีเอส เครื่องวัดมวลสารละลายในน้ำ เครื่องวัดมวลสารรวม
  

ชื่อสินค้า : Product

   ครื่องวัดความนำไฟฟ้า
      (Pocket Conductivity Tester)
 

รหัสสินค้า : Code

   HI-98303(Dist3)

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Conductivity

 CE, ISO9001

ตัวเครื่อง 1 ปี, หัวอ่าน 6 เดือน

 
 
   
     

 

 

 

 
  

 


         The Dist3 pocket conductivity meter features a protected LCD display for easy viewing, with sliding On/Off switch located on the top of the meter. All readings are automatically temperature compensated and the temperature sensor is positioned directly alongside the conductivity sensor to match the sensors' thermal characteristics.

         The sensor built-into the Dist3 uses graphite modules which provide better repeatability than conventional sensors as they do not oxidise. The conductivity sensor module is replaceable and can be ordered separately as a spare or replacement.

        In order to allow you to check that your meter is in calibration, we supply calibration check solutions. If the meter requires recalibration, these same solutions can be used, and it is a simple matter of adjusting the reading on the meter to match the value. The Dist3 uses a solution with the value 1413uS/cm, Hanna part number HI-70031P.


          
ปากกาวัดค่า ความนำไฟฟ้า ชนิดพกพา ระบบดิจิตอล ควบคุมการทำงานด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ ปรับตั้งค่าได้ง่าย

            ผลิตภัณฑ์ไ้ด้รับมาตรฐาน CE และ ISO9001


 

Specifications

Range :
Resolution :
Accuracy :
Display :
ATC :
Battery :
Size :
Weight (W/bat) :

 0 - 1999 uS/cm
 1 uS/cm
 ±2% Full Scale
  LCD

 Yes
 4 x 1.5V
 175 x 41 x 23 mm
 95 g


 

 
   

   
         
  ครื่องวัดความนำไฟฟ้า เครื่องวัดการนำไฟฟ้า เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า Conductivity meter      
         
 

 

 

 

 

   
SALE PRICE/BAHT

N/A

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้