ประเภทผลิตภัณฑ์ Temperature Meter/Thermometer/เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น เครื่องบันทึกอุณหภูมิ ความชื้น
 


ชื่อสินค้า : Product

   เครื่องวัอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น แสงและเสียง
      (Environment Meter, Temp/Humidity/Sound Level/Light)
 

รหัสสินค้า : Code

   DT-8820(ST)

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Temp/RH/Sound Level/Light

 CE

 1 ปี

 
 
   
 

 

 

 

 

 
  

 

     

         The  4 in 1 digital Multifunction Environment Meter has been designed to combine the functions of Sound Level Meter, Light Meter, Humidity Meter and Temperature Meter.   It is an ideal multifunction environment meter instrument with scores of practical applications
for professional and home use.
         The Sound Level function can be used to measure noise in factories, schools, offices, home, etc., checking acoustics of studios, auditoriums and hi-fi installations. The Light function is used to measure illuminance in the field.  It is fully cosine corrected for the angular incidence of light.  The light sensitive component used in
the meter is a very stable, long life silicone diode.
         The Humidity / Temperature use a humidity/semiconductor sensor and K type thermocouple
           

       
 4 in 1 for Light meter, Sound level  meter, Humidity and Temperature meter.
 
        3½ Large LCD display
       
 Data Hold and Max Hold
       
 Auto Power Off
       
 "OL" Over-range indication
       
 "BAT" low battery indicatio

     เครื่องวัดสิ่งแวดล้อม 4 in 1: วัดความดังเสียง/วัดแสง/ วัดความชื้น/และวัดอุณหภูมิ ในเครื่องเดียวกัน

        
อุปกรณ์มาตรฐาน :
         1.  ตัวเครื่อง
         2.  โพรบวัดความชื้น 1 อัน (ติดกับตัวเครื่อง)
         3.  ไมโครโฟนวัดเสียง 1 ตัว (ติดกับตัวเครื่อง)
         4.  โพรบวัดอุณหภูมิ 1 อัน (ถอดเก็บได้)
         5.  เซนเซอร์วัดแสง 1  อัน (ถอดเก็บได้)
         6.  ฟองน้ำกันลมสำหรับวัดเสียง 1 อัน
         7.  กระเป๋าสะพายใส่เครื่องมือ
         8.  คู่มือ
        
 
 เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น แสงและเสียง DT-8820

 SPECIFICATIONS

วัดค่า

ช่วงวัด ความละเอียด ความแม่นยำ
อุณหภูมิ -20 to 750 °C 1°C  ±3,0%
-4 t0 1400 °F 1°F  ±3.0%
แสง 20,200,2000(2000 x10 lux) 0.01  ±5.0%
ความชื้น 35 - 95% RH 0.01% RH  ±5.0%RH
เสียง 35 - 100 dB 0.1 dB  ±3.5 dB


 

 
         
         
         
 

 

 

   
SALE PRICE/BAHT

7,990.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

     
 
วัดความนำไฟฟ้า เครื่องวัดการนำไฟฟ้า เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า Conductivity meter เครื่องวัดความนำไฟฟ้า เครื่องวัดการนำไฟฟ้า เครื่องวัด