ประเภทผลิตภัณฑ์ >Temperature Meter/Data Logger/เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องบันทึกความชื้น
   

 

   
 

ชื่อสินค้า : Product

   เครื่องบันทึกอุณภูมิ บันทึกจากหัววัดภายในหรือ ใช้โพรบแท่ง 16000 ข้อมูล
     (2 in 1 Temperature with Internal or External Probe Data Logger )

รหัสสินค้า : Code

   DTL-TEM-RC-160 Product rating

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Temp/Record

CE

 1 ปี

 
   

 

 

.

 

 

 
 
SALE PRICE/BAHT

2,290.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

 
 
   
2 in 1 DIGITAL TEMPERATURE WITH OR WITHOUT EXTERNAL STAINLESS STEEL PROBE DATA LOGGER 16000 DATA

       This data logger is mainly used for temperature recording during storage and ocean/air/highway transportation of foodstuff, medicine, chemicals and other products, especially widely used in all kinds of warehousing, logistics and cold chain, such as refrigerated containers, refrigerated trucks refrigerated package, cold storage, laboratory, etc. or in large-sized global supply chain businesses

FEATURES :
- Built-in sensor, wide measuring range, high accuracy and large permanent data memory.
- Data management software included for working with PC easily
- Data can be downloaded, analyzed, exported and printed conveniently
- MAX/MIN values available
- Large permanent data memory of 16000 points
- Through the USB port ,data could be queried, saved, printed and exported in Word/Excel/TXT /PDF format.
- Temperature measuring range: -30 °C~+60 °C, -40°C~+85°C (With External Probe)
- Temperature Accuracy: ±0.5 °C(-30
~+60)
- Temperature unit:
or optional
- Resolution: Temperature: 0.1

- Record capacity: 16000 points (MAX)
- Record interval: 10s~24hour adjustable
- Sensor: Internal NTC thermal resistor
- Communication interface: USB interface
- Power supply: CR2450 battery (included) or power supply via USB interface, and it could upload data even if the battery is out of use.
- Battery life: in normal temperature, if the record interval sets as 15 minutes, it could be used above one year.
- Item Size: approx. 84 (L) x 44 (W) x 20 (H) mm

 
   
   


SPECIFICATIONS :

     Specifications  
  Measurement Range:   Built-in sensor :-30~60°C
  With External Probe : -40~85°C
  Measurement Accuracy:   ±0.5°C
Resolution:   Temp: 0.5°C  
Memory Capacity:   16000 data
Communication:   PC via USB & CD Software
Power Supply:   1 x  CR2450 Button Battery
Size:   84x44x20mm
Weight:   70g

 

   
    Item included :

  
1.  เครื่องบันทึกอุณหภูมิ

   2.  โพรบแท่ง
Stainless Steel
  
3.  แบตเตอรี่ 
  
4.  คู่มือการใช้งาน
  
5.  สายเคเบิ้ล USB
   6.  CD Software
 
   
    เครื่องบันทึกอุณหภูมิ  TEM-RC-160 :

- เครื่องบันทึกอุณหภูมิ
- ช่วงวัด
: บันทึกด้วยหัววัดภายใน : อุณหภูมิ -30-60 C, หัววัดภายนอก : อุณหภูมิ -40-85 C
- เลือกหน่วยวัดอุณหภูมิ
C หรือ F ได้
- บันทึกได้
16,000 ข้อมูล ดูข้มูลจากคอมพิวเตอร์ ไฟล์
 Word/Excel/TXT /PDF format.
- พร้อมสายเคเบิ้ล
USB และซอฟท์แวร์ 
- ตั้งช่วงเวลาบันทึกได้ 
10 วินาที่ -24 ชม.
- ใช้แบตเตอรี่ แบบกระดุม CR2450 1 ก้อน

 
   
         
 
     
     
 
เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดทิศทางลม Anemometer เครื่องวัดความร้อน เครื่องวัดความเย็น อุณหภูมิ วัดค่าอุณหภูมิ วัดค่าความชื้น เครื่องวัด เครื่องมือวัด
เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าความชื้น อุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์ ครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดทิศทางลม Anemometer