ประเภทผลิตภัณฑ์ Desiccator/Vacuum Desiccator/เครื่องดูดความชื้น ตู้ดูดความชื้น เครื่องทำแห้งสูญญากาศ เครื่องดูดความชื้น ตู้ดูดความชื้น เครื่องทำแห้งสูญญากาศ (Desiccators)                                                                    (3 items)
ตู้ดูดความชื้น, เครื่องดูดความชื้น   ตู้ดูดความชื้น, เครื่องดูดความชื้น, เครื่องทำแห้งสูญญากาศ ตู้ดูดความชื้น,
เครื่องดูดความชื้น, เครื่องทำแห้งสูญญากาศ ตู้ดูดความชื้น, เครื่องดูดความชื้น
  ตู้ดูดความชื้น, เครื่องดูดความชื้น, เครื่องทำแห้ง
สูญญากาศ ตู้ดูดความชื้น, เครื่องดูดความชื้น
  Model : VD6-PP/PC

Vacuum Desiccator
ตู้ดูดความชื้น เครื่องดูดความชื้น
ตู้ดูดความชื้น เครื่องดูดความชื้น เหมาะสำรับทำแห้งและสูญญากาศ,  ตัวเครื่องทำด้วย Polypropylene และ Polycarbonate  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตู้ 149 มม. รับสูญญากาศได้ 740 mm Hg 24 Hr |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

6,990.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

ตู้ดูดความชื้น, เครื่องดูดความชื้น   ตู้ดูดความชื้น, เครื่องดูดความชื้น, เครื่องทำแห้งสูญญากาศ ตู้ดูดความชื้น,
เครื่องดูดความชื้น, เครื่องทำแห้งสูญญากาศ ตู้ดูดความชื้น, เครื่องดูดความชื้น
  ตู้ดูดความชื้น, เครื่องดูดความชื้น, เครื่องทำแห้ง
สูญญากาศ ตู้ดูดความชื้น, เครื่องดูดความชื้น
  Model : VD8-PP/PC

Vacuum Desiccator
ตู้ดูดความชื้น เครื่องดูดความชื้น
ตู้ดูดความชื้น เครื่องดูดความชื้น เหมาะสำรับทำแห้งและสูญญากาศ,  ตัวเครื่องทำด้วย Polypropylene และ Polycarbonate  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตู้ 197 มม. รับสูญญากาศได้ 740 mm Hg 24 Hr |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

8,990.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

ตู้ดูดความชื้น, เครื่องดูดความชื้น   ตู้ดูดความชื้น, เครื่องดูดความชื้น, เครื่องทำแห้งสูญญากาศ ตู้ดูดความชื้น,
เครื่องดูดความชื้น, เครื่องทำแห้งสูญญากาศ ตู้ดูดความชื้น, เครื่องดูดความชื้น
  ตู้ดูดความชื้น, เครื่องดูดความชื้น, เครื่องทำแห้ง
สูญญากาศ ตู้ดูดความชื้น, เครื่องดูดความชื้น
  Model : VD10-PP/PC

Vacuum Desiccator
ตู้ดูดความชื้น เครื่องดูดความชื้น
ตู้ดูดความชื้น เครื่องดูดความชื้น เหมาะสำรับทำแห้งและสูญญากาศ,  ตัวเครื่องทำด้วย Polypropylene และ Polycarbonate  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตู้ 240 มม. รับสูญญากาศได้ 740 mm Hg 24 Hr |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

11,900.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

ตู้ดูดความชื้น, เครื่องดูดความชื้น   ตู้ดูดความชื้น, เครื่องดูดความชื้น, เครื่องทำแห้งสูญญากาศ ตู้ดูดความชื้น,
เครื่องดูดความชื้น, เครื่องทำแห้งสูญญากาศ ตู้ดูดความชื้น, เครื่องดูดความชื้น
  ตู้ดูดความชื้น, เครื่องดูดความชื้น, เครื่องทำแห้ง
สูญญากาศ ตู้ดูดความชื้น, เครื่องดูดความชื้น
ตู้ดูดความชื้น, เครื่องดูดความชื้น   ตู้ดูดความชื้น, เครื่องดูดความชื้น, เครื่องทำแห้งสูญญากาศ ตู้ดูดความชื้น,
เครื่องดูดความชื้น, เครื่องทำแห้งสูญญากาศ ตู้ดูดความชื้น, เครื่องดูดความชื้น
  ตู้ดูดความชื้น, เครื่องดูดความชื้น, เครื่องทำแห้ง
สูญญากาศ ตู้ดูดความชื้น, เครื่องดูดความชื้น
ตู้นึ่งฆ่าเชื้อ
เครื่องอบฆ่าชื้อ
  เครื่องอบความร้อนฆ่าเชื้อ เครื่องอบฆ่าเชื้อ ตู้อบฆ่าเชื้อ ตู้นึ่งฆ่าเชื้อ Autoclave
เครื่องอบความร้อนฆ่าเชื้อ เครื่องอบฆ่าเชื้อ ตู้อบฆ่าเชื้อ ตู้นึ่งฆ่าเชื้อ Autoclave
  เครื่องอบความร้อนฆ่าเชื้อ เครื่องอบฆ่าเชื้อ ตู้อบฆ่าเชื้อ
ตู้นึ่งฆ่าเชื้อ Autoclave เครื่องอบความร้อนฆ่าเชื้อ