ประเภทผลิตภัณฑ์ Distance Measurement/Laser Distance Measurement Meter/เครื่องวัดระยะทาง มิเตอร์วัดระยะทาง 
 
 

      

 

ชื่อสินค้า : Product

   ครื่องวัดระยะทางและความสูงของสายเคเบิ้ล
      (Ultrasonic Cable High Distance Measurement Meter)
 

รหัสสินค้า : Code

    AR-600E

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Distance/Height

CE

1 ปี

 
 
   
     

 

 

 

 
  

 
 

 
 

         เครื่องวัดระยะทาง ความสูงของสายไฟฟ้า สายเคเบิ้ล ด้วยแสงเลเซอร์ แม่นยำสูง พกพาสะดวก

 

 
   

   
     
SALE PRICE/BAHT

17,490.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

     
 
         
         
         
เครื่องวัดระยะทาง เครี่องวัดระยะ เครื่องวัดพื้นที่ เครื่องวัดระยะทาง เครี่องวัดระยะ เครื่องวัดพื้นที่ เครื่องวัดระยะทาง เครี่องวัดระยะ เครื่องวัดพื้นที่ เครื่องวัดระยะทาง เครื่องวัดระยะทาง เครี่องวัดระยะ เครื่องวัดพื้นที่ เครื่องวัดระยะทาง เครี่องวัดระยะ เครื่องวัดพื้นที่ เครื่องวัดระยะทาง เครี่องวัดระยะ เครื่องวัดพื้นที่ เครื่องวัดระยะทาง เครื่องวัดระยะทาง เครี่องวัดระยะ เครื่องวัดพื้นที่ เครื่องวัดระยะทาง เครี่องวัดระยะ เครื่องวัดพื้นที่ เครื่องวัดระยะทาง เครี่องวัดระยะ เครื่องวัดพื้นที่ เครื่องวัดระยะทางะ