ประเภทผลิตภัณฑ์ Earth Ground Meter/ Earth Ground Tester/เครื่องวัดความต้านทานดิน เครื่องวัดความต้านทานดิน(Earth Ground Resistance Testers)                                                                                     (2 items)
    เครื่องวัดความต้านทานดิน เครื่องวัดความต้านทานดิน   เครื่องวัดออกซิเจน เครื่องวัดค่าออกซิเจน
เครื่องวัดออกซิเจน เครื่องวัดค่าออกซิเจน
  Model : DT-5300

CEM Earth Ground Resistance Tester
เครื่องวัดความต้านทานดิน
เครื่องวัดความต้านทานดิน เครื่องวัดกราวน์ดินและโอห์มมิเตอร์  ชนิดพกพา Range : Earth resistance : 10 Ω - 1000 Ω, Voltage AC : 750V, Voltage DC : 1000V, Resistance : 200KΩ |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

18,490.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

เครื่องวัดความต้านทานดิน   เครื่องวัดความต้านทานดิน เครื่องวัดความต้านทานดิน
เครื่องวัดความต้านทานดิน เครื่องวัดความต้านทานดิน
  เครื่องวัดความต้านทานดิน เครื่องวัดความต้านทานดิน เครื่องวัดความต้านทานดิน
  Model : AR-910

SMART SENSOR Earth Ground Resistance Tester
เครื่องวัด
เครื่องวัดความต้านทานดิน เครื่องวัดกราวน์ดินและโอห์มมิเตอร์  ชนิดพกพา Range : Earth resistance : 0 Ω - 1999, Voltage AC : 0-199.9V
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

Not Available

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

เครื่องวัดความต้านทานดิน   เครื่องวัดความต้านทานดิน เครื่องวัดความต้านทานดิน
เครื่องวัดความต้านทานดิน เครื่องวัดความต้านทานดิน
  เครื่องวัดความต้านทานดิน เครื่องวัดความต้านทานดิน เครื่องวัดความต้านทานดิน
เครื่องวัดความต้านทานดิน   เครื่องวัดความต้านทานดิน เครื่องวัดความต้านทานดิน
เครื่องวัดความต้านทานดิน เครื่องวัดความต้านทานดิน
  เครื่องวัดความต้านทานดิน เครื่องวัดความต้านทานดิน เครื่องวัดความต้านทานดิน