ประเภทผลิตภัณฑ์ Probe & Electrodes/pH Electrodes/โพรบ, หัววัด, อีเล็คโทรด หัววัด โพรบ อีเล็คโทรด สำหรับเครื่องวัดกรดด่าง  (pH Electrode & Probes)                                                                  (2 items)
หัววัด โพรบ
อีเล็คโทรด
  หัววัดกรดด่าง โพรบวัดกรดด่าง โพรบ อีเล็คโทรด น้ำยาบัพเฟอร์ บัฟเฟอร์ น้ำยาสอบค่า น้ำยาสอบเทียบค่า น้ำยาตั้งค่า น้ำยาบัฟเฟอร์   หัววัดกรดด่าง โพรบวัดกรดด่าง โพรบ อีเล็คโทรด น้ำยาบัพเฟอร์ บัฟเฟอร์ น้ำยาสอบค่า น้ำยาสอบเทียบค่า
  Model : PE-2627

Short pH Electrode with BNC Connector
หัววัดกรดด่าง โพรบ
หัววัด โพรบ อีเล็คโทรด สำหรับเครื่องวัดกรดด่าง หัวต่อชนิด BNC สายเคเบิ้ลยาว 1 ม. Range : 0.00 - 14.00 pH, ความแม่นยำ : 0.01 pH ความละเอียด :  0.01 pH พร้อม
น้ำยาบัฟเฟอร์ pH 6.684 และ pH 4.003 อย่างละ 1 ขวด   
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

2,490.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

หัววัด โพรบ
อีเล็คโทรด
  หัววัดกรดด่าง โพรบวัดกรดด่าง โพรบ อีเล็คโทรด น้ำยาบัพเฟอร์ บัฟเฟอร์ น้ำยาสอบค่า น้ำยาสอบเทียบค่า น้ำยาตั้งค่า น้ำยาบัฟเฟอร์   หัววัดกรดด่าง โพรบวัดกรดด่าง โพรบ อีเล็คโทรด น้ำยาบัพเฟอร์ บัฟเฟอร์ น้ำยาสอบค่า น้ำยาสอบเทียบค่า
  Model : PE-1325M

Long
pH Electrode with BNC Connector หัววัดกรดด่าง โพรบ
หัววัด โพรบ อีเล็คโทรด สำหรับเครื่องวัดกรดด่าง หัวต่อชนิด BNC สายเคเบิ้ลยาว 1 ม. Range : 0.00 - 14.00 pH, ความแม่นยำ : 0.01 pH ความละเอียด :  0.01 pH พร้อม
น้ำยาบัฟเฟอร์ pH 6.684 และ pH 4.003 อย่างละ 1 ขวด   
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

2,790.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

หัววัด โพรบ
อีเล็คโทรด
  หัววัดกรดด่าง โพรบวัดกรดด่าง โพรบ อีเล็คโทรด น้ำยาบัพเฟอร์ บัฟเฟอร์ น้ำยาสอบค่า น้ำยาสอบเทียบค่า น้ำยาตั้งค่า น้ำยาบัฟเฟอร์   หัววัดกรดด่าง โพรบวัดกรดด่าง โพรบ อีเล็คโทรด น้ำยาบัพเฟอร์ บัฟเฟอร์ น้ำยาสอบค่า น้ำยาสอบเทียบค่า
 หัววัด โพรบ อีเล็คโทรด สำหรับเครื่องวัดโออาร์พี  (ORP Electrode & Probes)                                                                (1 item)
         
  Model : OE-150-16

ORP Electrode with BNC Connector
หัววัดกรดด่าง โพรบ
หัววัด โออาร์พี อีเล็คโทรด สำหรับเครื่องวัดโออาร์พี หัวต่อชนิด BNC สายเคเบิ้ล 1 ม. Range : 0 to ±1999 mV, ความแม่นยำ : 0.1% ความละเอียด : 1mV 
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

3,490.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

         
 หัววัด โพรบ สำหรับอุณหภูมิ  (Thermocouple Temperature  Sensors)                                                                    (4 items)
         
  Model : TEM-W-200

Temperature K-Type Wire Probe
หัววัดอุณหภูมิ โพรบ
หัววัด โพรบ สำหรับวัดอุณหภูมิ ชนิดเส้นลวด ใช้ได้กับเครื่องวัดอุณหภูมิระบบดิจิตอล
ทั่วไป
Range : -50 to
200 C ความยาวเคเบิ้ล 1 เมตร
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

220.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

         
  Model : TEM-PT-300

Temperature K-Type Stainless Probe
หัววัดอุณหภูมิ โพรบ
หัววัด โพรบ สำหรับวัดอุณหภูมิ ชนิดแท่งสเตนเลส ใช้ได้กับเครื่องวัดอุณหภูมิระบบดิจิตอล ทั่วไป Range : -50 to 300 C ความยาวเคเบิ้ล 1 เมตร
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

299.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

         
  Model : TEM-PT-500

Temperature K-Type Stainless Probe
หัววัดอุณหภูมิ โพรบ
หัววัด โพรบ สำหรับวัดอุณหภูมิ ชนิดแท่งสเตนเลส ยาว 19.5 ซม. ใช้ได้กับเครื่องวัดอุณหภูมิระบบดิจิตอล ทั่วไป Range : -50 to 500 C ความยาวเคเบิ้ล 1 เมตร
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

559.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

         
  Model : TEM-PT-500S

Temperature  Surface K-Type Stainless Probe
หัววัดอุณหภูมิ โพรบ
หัววัด โพรบ บบ Surface สำหรับวัดอุณหภูมิ ชนิดแท่งสเตนเลส ยาว 23.50 ซม. ใช้ได้กับเครื่องวัดอุณหภูมิระบบดิจิตอล ทั่วไป Range : -50 to 500 C ความยาวเคเบิ้ล 1.40 เมตร |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

2,490.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้