ประเภทผลิตภัณฑ์ Temperature Meter/Thermometer/เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น เครื่องบันทึกอุณหภูมิ ความชื้น
 


 

ชื่อสินค้า : Product

   เครื่องวัอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น แสงและเสียง
      (5 in 1 Environment Meter, Temp/Humidity/Sound
     Level/Light
/Electricity)
 

รหัสสินค้า : Code

   GVA-19

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Temp/RH/Sound Level/Light/Electricity

 CE

 1 ปี

 
 
   
 

 

 

 

 

 

 
  

 

     

        If you're an  environmental health inspector or  you want to monitor   sound, light and other factors  in your work place you need this 5-in-1 digital environmental   multimeter which comes with test leads and K type thermocouple

Measures the Following :

 • Sound  
 • Light   
 • Humidity  
 • Temperature  
 • AC/DC voltage  
 • AC/DC current  
 • Resistance  
 • Frequency  
 • Duty  
 • Capacitance  
 • Continuity diode test

       The large LCD display is easy to read and is backlit, allowing for reading in dark rooms or workshops. The central dial has various positions allowing you to choose which is appropriate for the measurement you want to take, making this an essential piece of equipment for general maintenance and measurement.

Ideal For :

 • Factories and workshops  
 • Schools and colleges  
 • Offices  
 • Airports  
 • Recording studios  
 • Auditoriums  
 • Home theatres  
 • Hotels and guesthouses  
 • Hospitals  
 • Airports

Benefits :

 • 5-in-1: combines sound, light, humidity, temperature and multi meters in one unit
 • Multimeter measures AC/DC voltage, AC/DC current, resistance, frequency, duty, capacitance and performs continuity diode test
 • Light meter function is fully cosine corrected for the angular incidence of light 
 • Auto and manual range functions
 • Relative measuring function
 • Convenient single operation range switch
 • Overload protection
 • Data hold function
 • Negative polarity indication
 • Low battery indication
 • Auto power off
 • Takes 10 different measurements
 • Easy-to-read, large   LCD screen with light option
 • Battery operated - no need to charge before use
 • Tough unit is made from ABS plastic
 • Foldable stand on back of meter

         This is a professional quality instrument, designed for use by inspectors, testers,  DIY-ers and hobbyists who need  accurate and reliable readings. The  digital multimeter has a wide range of measurement capabilities and a sturdy body which is protected by ABS casing

General Specifications :

 • Display:  3999 max reading
 • Sampling time: approx 0.4 sec
 • Auto power off: 15 min
 • Fused protection: F 500mA/250V
 • Temperature factor: <0.1x accuracy/ºC
 • Circumstance temperature: 23ºC
 • Operating temperature:  0ºC ~ 40ºC (32ºF ~ 104ºF)
 • Storage temperature:  -10ºC ~ 50ºC (10ºF ~ 122ºF)
 • Relative humidity: ≤70%
 • Operating altitude max: 2000m (7000ft)
 • Compliant: IEC 1010, CAT II 1000V, CAT III 600V over voltage and pollution 2
 • Dimensions: 178 x 85 x 40mm
 • Screen dimensions: 55 x 33mm
 • Weight (inc battery): 320g
 • Power: X1 9V battery, NEDA 1604 or 6F22

DC Voltage:

Range Resolution Accuracy Overload Protection Input Impedance
400mV 0.1mV ±(0.7% of rdg + 2 digits)

400mV range, 250V DC or rms AC

10MΩ

4V 1mV
40V 10mV
400V 100mV
600V 1V ±(1% of rdg + 2 digits)

AC Voltage:   

Range Resolution Accuracy Overload Protection Input Impedance
4V 1mV ±(0.8% of rdg + 3 digits)

400m range, 250V DC or rms AC

10MΩ

40V 10mV
400V 100mV
600V 1V ±(1.5% of rdg + 5 digits)

DC Current:

Range Resolution Accuracy Overload Protection
40mA 10μA ±(1.2% of rdg + 3 digits)

F 500mA/250V fuse

400mA 100μA ±(1.2% of rdg + 3 digits)
10mA 10mA ±(2% of rdg + 10 digits)

AC Current:

Range Resolution Accuracy
40mA 10μA ±(1.5% of rdg + 5 digits)
400mA 100μA ±(1.5% of rdg + 5 digits)
10A 10mA ±(3% of rdg + 10 digits)

Resistance :

Range Resolution Accuracy Overload Protection
400Ω 0.1Ω ±(1.2% of rdg + 2 digits) 250VDC or rms AC
4kΩ
40kΩ 10Ω
400kΩ 100Ω
4MΩ 1kΩ
40MΩ 10kΩ ±(2% of rdg + 5 digits)

Diode Test:

Range Resolution Overload Protection Function
  1mV 250V DC or rms AC Display reads approx forward voltage of diode

Continuity Test:

Range Function Overload Protection
  Alarm sounds when test resistance is lower than 40Ω 250V DC or rms AC

Frequency :

Range Resolution Accuracy Overload Protection
9.999Hz 0.001Hz ±(2% of rdg + 5 digits) 250V DC or rms AC
99.99Hz 0.01Hz ±(1.5% of rdg + 5 digits)
999.9Hz 0.1Hz
9.999kHz 1Hz
99.99kHz 10Hz ±(2% of rdg + 5 digits)
199.99kHz 100Hz
>200kHz   Reading is for ref. only

Duty Cycle :

Range Resolution Accuracy Overload Protection
0.1 - 99.9% 0.1% ± 3.0% 250V DC or rms AC

Capacitance :

Range Resolution Accuracy Overload Protection
4nF 1pF ±(3% of rdg + 3 digits) 250V DC or rms AC
40nF 10pF
400nF 0.1nF
4μF 1nF
40μF 10nF
200μF 100nF ±(8% of rdg + 10 digits)

Temperature :

Range Resolution Accuracy Overload Protection
-20ºC to 0ºC 0.1ºC ±(5% of rdg + 3ºC) F 500mA/250V fuse (quick acting)
0ºC to 20ºC ±(3% of rdg + 3ºC)
20ºC to 400ºC ±(2% of rdg + 3ºC)
-20ºC to 0ºC 1ºC ±(5% of rdg + 5 digits)
0ºC to 400ºC ±(1% of rdg + 3 digits)
400ºC to 1000ºC ±(2% of rdg + 3 digits)

Humidity (RH) :

Range Resolution Accuracy
30 - 90% 0.1% ± 5% RH

Sound Level (dB) :

Range Resolution Accuracy
35 - 100dB 0.1dB ± 3.5%dB at 94dB, 1kHz sine wave

Illuminance (Lux) :

Range Resolution Accuracy
Lux (4000) 1 Lux ±(5% of rdg + 10 digits)
x 10Lux 10 Lux
x (4000)

The 5-in1 digital environmental multi-meter boxed and complete with:           
       
 1 set of test leads (electric ratings 1000V, 10A)
 
        1 set of thermocouple K-Type
       
 1 x 9 Volt battery
       
  Instruction manual

     เครื่องวัดสิ่งแวดล้อม 5 in 1: วัดความดังเสียง/วัดแสง/ วัดความชื้น/วัดอุณหภูมิ /และวัดไฟฟ้าในเครื่องเดียวกัน
        
 
 เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น แสง เสียง และไฟฟ้า  Envi-51

 SPECIFICATIONS

วัดค่า

ช่วงวัด ความละเอียด ความแม่นยำ
อุณหภูมิ -20 to 1000 °C 1°C  ±2%
แสง 0 -40000 lux 1 lux1  ±5%
ความชื้น 30 - 90% RH 0.1% RH  ±5%RH
เสียง 35 - 100 dB 0.1 dB  ±3.5 dB
ไฟฟ้า See detail from table
 
         
     
SALE PRICE/BAHT

5,890.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

     
 

 

องวัดความชื้นใบยาสูบ เครื่องวัดความชื้นแป้ง เครื่องวัดความชื้นดิน เครื่องวัดความชื้นทั่วไป