ประเภทผลิตภัณฑ์  Moisture Meter/ เครื่องวัดความชื้นไม้  เครื่องวัดความชื้นแป้ง  เครื่องวัดความชื้นวัสดุ  เครื่องวัดความชื้น
 
 

 

 

ชื่อสินค้า : Product

   เครื่องวัดรรชนีความร้อน วัดอุณหภูมิ
      (Digital WBGT Heat Stress Meter)
 

รหัสสินค้า : Code

   800036

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Heat stress/Temp

 CE

 1 ปี

 
 
   
     

 

 

 
  

   


 WBGT HEAT STRESS METER 800036

            
Government organizations such as OSHA have set recommended heat stress limits for various activities. WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) provides the most accurate determination of the heat stress index based on the cumulative effect of air temperature, air movement, relative humidity, and radiant heat. WBGT Heat Stress Meter 800036 is a light-weight meter compact enough to carry anywhere to avoid heat exhaustion in public health, sports, military and industrial activities. Highly accurate readings with a typical response time of only 15 seconds. Provides settings for both indoor and outdoor activity and includes an audible alarm, adjustable to your WBGT threshold. Comes with tripod screw and RS232 computer interface. Globe diameter 1.6” (40 mm). Weight: 4 oz (126 g).
Meter Dim: 10” x 2x 1¼” (255 x 50 x 30 mm).

Feathers:

- Determination of the heat stress index
- User Selectable  °C or °F
- Response time : 15 sec
- Audio alarm
- RS-232 interface
- LCD display with blacklight

Specifications:

  RANGE Resolution Accuracy

WBGT

 0 to 50 °C,
32
to 122
°F 
     0.1

 

±2 C indoor, 3C outdoor (-15 to 40 C) otherwise ±2.5 indoor, 3.5 C outdoor
Air Temperature (TA) ±0.6 C
Globe Temperature (TG) 0 to 80 °C,  32 to 176 °F  ±2 C (15-35 C)
Relative Humidity (RH) 0 to 100% ±3%(10-90%) otherwise  ±5%
Dimension : Globe diameter 1.6” (40 mm). Weight: 4 oz (126 g).
Meter Dim: 10” x 2x 1¼” (255 x 50 x 30 mm).

Included :
1.  เครื่องวัด 800036
2.  คู่มือการใช้เครื่อง
3.  แบตเตอรี่
AAA  2 ก้อน
4.  บัตรรับประกัน

 
 
         
         
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิใช้แสงอินฟราเรด เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน เครื่องวัดความเย็น อุณหภูมิ วัดค่าอุณหภูมิ วัดค่าความชื้น เครื่องวัด เครื่องมือวัด เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าความชื้น อุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์ เครื่องวัดความชื้นไม้ เครื่องวัดความชื้นวัสดุ เครื่องวัดความชื้นข้าว เครื่องวัดความชื้นพริกไทย เครื่องวัดความชื้นใบยาสูบ เครื่องวัดความชื้นแป้ง เครื่องวัดความชื้นดิน เครื่องวัดความชื้นทั่วไป  
SALE PRICE/BAHT

11,600.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

     
 
         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
วั

ดความนำไฟฟ้า เครื่องวัดการนำไฟฟ้า เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า Conductivity meter เครื่องวัดความนำไฟฟ้า เครื่องวัดการนำไฟฟ้า เครื่องวัด

เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิใช้แสงอินฟราเรด เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน เครื่องวัดความเย็น อุณหภูมิ วัดค่าอุณหภูมิ วัดค่าความชื้น เ

 

ครื่องวัด เครื่องมือวัด เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าความชื้น อุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์ เครื่องวัดความชื้นไม้ เครื่องวัดความชื้นวัสดุ เครื่องวัดความชื้นข้าว เครื่องวัดความชื้นพริกไทย เครื่องวัดความชื้นใบยาสูบ เครื่องวัดความชื้นแป้ง เครื่องวัดความชื้นดิน เครื่องวัดความชื้นทั่วไป