ประเภทผลิตภัณฑ์  Salinity Meter/Refractometer/เครื่องวัดความเค็ม  เครื่องวัดค่าความเค็ม  มิเตอร์วัดความเค็ม 
 
 
 
 

 

ชื่อสินค้า : Product

   ครื่องวัดความเค็ม ความถ่วงจำเพาะ
      (Salinity/Specific Gravity Meter)
 

รหัสสินค้า : Code

   Deep Six

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Salinity//SG

 CE

 1 ปี

 
 
   
 
 
   
  

 
 
DEEP SIX HYDROMETER

        The unique design of the Deep Six Hydrometer allows hobbyists to take water samples at six inches in depth without submerging their hands in the water, thus avoiding the possibility of contamination. Samples taken at six inches in depth have been proven to result in a more accurate salinity reading than surface samples.

FEATURES :

-  Takes a true water sample at 6" depth.  Avoids inaccurate surface samples.
-  Hands stay dry, thus avoiding contamination of aquarium.
-  Easy-to-read and accurate to
±0.001 specific gravity units.
-  Water is gently diverted to bottom plate to avoid excess bubbles.
-  Designed to give temperature-corrected readings in warm water aquarium (20-30 C)
-  Readings can be taken inside or outside aquarium.
-  Automatically takes correct sample size by leveling off at top of dam.
-  Self-leveling, hanging device
-  Wide range of measurement.

Directions:

1.  Submerge hydrometer approximately 6" below the water line
2.  When water reaches the fill-line level (Top of dam) remove hydrometer and place on
    a level surface.

                              
         
 
 เครื่องวัดค่าความเค็ม และความถ่วงจำเพาะของน้ำ
 
 
  วัดค่าความเค็ม และค่าความถ่วงจำเพาะของน้ำ ในเครื่องเดียวกัน
   เหมาะสำหรับผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่นกุ้ง ปลา และผู้เลี้ยงปลาสวยงาม
   รับประกัน 12 เดือน

                                           Specifications

 
 Range                    Salinity : 16-43 ppt, Specific Gravity : 1.012-1.032 SG
   

  


 

 
   

   
         
  เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม  เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม เครื่องวัดความเค็ม  
SALE PRICE/BAHT

 890.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

     
 
         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม
 เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม
เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม
เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม
เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม