ประเภทผลิตภัณฑ์ Power Meter/เครื่องวัดปริมาณการใช้ฟ้า เครื่องวัดการใช้พลังงานไฟฟ้า เครื่องวัดความสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้า
 


 

ชื่อสินค้า : Product

   เครื่องวัปริมาณการใช้ไฟฟ้า เครื่องวัดการใช้
   พลังงานไฟฟ้า
ความสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้า
      (Digital Power Meter)
 

รหัสสินค้า : Code

   HPM-300

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

AC/DC Power Consumption

 CE

 1 ปี

 
 
   
 

 

 

 

 

 
  

 

 
     
           
The Watt Meter for trend of 21 Century and new generation should be measured consumption power, standby power, AC, and DC and be easy to use and has reasonable price. HPM-300A shows 4 factors’ (Volt, Current, Watt, and Frequency) measurement value on the wide LCD display at the same time and is able to measure 11 factors such as PF, Wh, and etc. With Clamp Sensor it is able to measure more than 15 A up to 1,000 A and also able to measure 3 phases power by using Frondel’s 2P & 3P system

Features :
 

- Consumption / Standby Power Measurement (AC/ DC 1mW ~ 220kW)

- Clamp Sensor (15 A ~ 1,000 A) : (Option)

- Lithium Ion Rechargeable Battery

- 128 X 64 Pixel LCD Display

- Load Wire Supplied (1Phase)

- Holster Supplied


Applications :
 

- Public Institution & Consumption Union   

- Home Appliance Store

- Energy Saving Educational Program       

- Electronic product Line & Service Center

Specifications :

- Current Measurement Range : 500
μA ~ 15 A (AC/ DC) ±0.3%
                     
                         (With Clamp Sensor : 15 ~ 1,000 A (AC ±3%)
- Volt Measurement Range : 1 V ~ 1,000 V (DC)
±0.3% & 1 V ~ 500 V (AC) ±0.3%
- Watt Measurement Range : AC/ DC 1 mW ~ 4 kW (Direct)
±0.4%
                      
                    (With Clamp Sensor : Up to 220 kW) ±3%

- Power Factor : ±0.001 ~ 1 ±0.4%

- Power (Wh): 2,000kWh

- Frequency Measurement Range : 50 ~ 10 kHz

- Dimension & Weight : 100 x 200 x 45(D)mm, 600g

         เครื่องวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้า เครื่องวัดการใช้พลังงานไฟฟ้า เครื่องวัดความสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้า ระบบดิจิตอล แสดงภาพด้วยจอภาพ LCD ขนาดใหญ่

พร้อมอุปกรณ์
: ตัวเครื่อง, หัววัดทดสอบ, ชุดอะแดปเตอร์, และแผ่น ซีดี คู่มือการใช้

หมายเหตุ : ท่านสามารถเพิ่มขีดความสามารถของเครื่องรุ่น HPM-300 ได้ โดยการซื้ออุปกรณ์ต่อพ่วงเพิ่มต่างหาก (Option) ดังนี้

1
.  เครื่องรุ่นนี้ สามารถใช้ร่วมกับ 
Clamp Sensor ได้(แยกซื้อต่างหาก รุ่น CP-09 หรือ รุ่น P-12)
     ราคาหัวละ 8,490.00 บาท
 ซึ่งสามารถเพิ่มพิกัดการวัดค่าที่สูงขึ้นได้ 

2.  กรณีต้องการใช้เครื่องรุ่นนี้บันทึกข้อมูล
Data Logger กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ก็สามารถกระทำได้ ซึ่งจะต้องซื้อ ต่างหากคือ สายเคเบิ้ลและโปรแกรมซอฟท์แวร์ ราคาชุดละ  3,290.00 บาท


 

 
     
SALE PRICE/BAHT

32,200.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

     
 
         
         
         
         
เครื่องวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้า เครื่องวัดการใช้พลังงานไฟฟ้า เครื่องวัดความสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดปริมาณการใช้ไฟ Digital power meter เครื่องวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้า เครื่องวัดการใช้พลังงานไฟฟ้า เครื่องวัดความสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดปริมาณการใช้ไฟ Digital power meter เครื่องวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้า เครื่องวัดการใช้พลังงานไฟฟ้า เครื่องวัดความสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดปริมาณการใช้ไฟ Digital power meter เครื่องวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้า เครื่องวัดการใช้พลังงานไฟฟ้า เครื่องวัดความสิ้นเปลืองไฟฟ้า