ประเภทผลิตภัณฑ์ Probe & Sensor/Temperature/Thermocouple/โพรบ, หัววัด, อุณหภูมิ
 
 

 

ชื่อสินค้า : Product

    หัววัด โพรบ สำหรับเครื่องวัดอุณหภูมิ
      (K-Type Thermocouple Probe 500C )
 

รหัสสินค้า : Code

   TEM-PT-500

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Temp -50 to 500 C

 CE

1 ปี

 
 
   
 

 

   
  

 


 

K-Type Thermocouple for Digital Thermometer

  • This is a great, small insertion thermocouple with a K-Type sensor, can be inserted in liquid or any other objects you'd like to measure
  • Thermocouple: K-Type
  • It has a miniature type connector that will work with digital K-type thermometers
  • Temperature Range: -50°C to 500°C
  • Probe Length: 19.5 cm( approx)
  • Cable max extended Length: 110cm( approx)

SPECIFICATIONS :

- Thermocouple: K-Type ( chromel / alumel )
- Temperature Range:
 -50 to 500°C
- Cord length: approx. 110 cm
Probe length: 19.5 cm
Miniature K-Type connector (10 mm)

           หัววัด พรบ ชนิด K-Type ำหรับวัดอุณหภูมิ ใช้ได้กับเครื่องวัดอุณหภูมิระบบดิจิตอลทั่วไป
ช่วงวัด
: -50 ึง +500 C สายเคเบิ้ลยาว 1 เมตร หัวโพรบยาว 19.50 ซม. ระยห่างของแจ๊คตัวผู้ 10 มม. 

 
  เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดความเป็นกรด เครื่องวัดค่าความเป็นกรด เครื่องวัดความเปรี้ยว เครื่องวัดค่าความเปรี้ยว เครื่องวัดกรด เครื่องวัดความเป็นกรด เครื่องวัดค่าความเป็นกรด เครื่องวัดความเปรี้ยว เครื่องวัดค่าความเปรี้ยว  
     
SALE PRICE/BAHT

559.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
เครื่องวัดความต้านทานดิน เครื่องวัดความต้านทานดิน เครื่องวัดความต้านทานดิน เครื่องวัดความต้านทานดิน เครื่องวัดความต้านทานดิน เครื่องวัดความต้านทานดิน
เครื่องวัดความต้านทานดิน เครื่องวัดความต้านทานดิน เครื่องวัดความต้านทานดิน เครื่องวัดความต้านทานดิน เครื่องวัดความต้านทานดิน เครื่องวัดความต้านทานดิน