ประเภทผลิตภัณฑ์ Recorder/Telephone Recorder/เครื่องบันทึกเสียงโทรศัพท์ เครื่องอัดเสียงโทรศัพท์ เครื่องบันทึกโทรศัพท์  

 

   
 

ชื่อสินค้า : Product

    ครื่องบันทึกเสียงโทรศัพท์
     (Telephone Recorder with SD-Card)

รหัสสินค้า : Code

   TR-SD Product rating

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Voice recorder

CE

 1 ปี

 
   

 

 

.

 

     
   
SALE PRICE/BAHT

2,490.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

 
     
TELEPHONE RECORDER WITH SD CARD
 
 • Automatically record conversations 
 • Recorded on SD Card 
 • LCD displays for all  call information
 •        The Telephone Recorder Pro is an easy-to-use stand-alone telephone recording system that automatically records your telephone conversations. These conversations are stored internally to a removable SD card. It is both battery and AC-adapter powered, and does not need to be connected to any other devices to record.
 • Works only on single-line analog phone systems. Does not work on digital or internet phone lines, or multi-line phone systems.
 •         This powerful recording device is very small, so it easily fits next to your phone. Monitor personal and business calls, and keep recordings of every single call you make

FEATURES :

 • - Record all conversations automatically
 • - Recording automatically and independency. It saves all data in SD card
 • - High quality recording, listen recording files clearly
 • - Support recorded files and MP3 songs playback 
 • - Manage in real time
 • - Quickly and Easily searching conversation call with pressing button 
 • - Manual controls: Pause, Continue play
 • - 1GB Memory size can record 35 hours
 • - Start Recording time sensitivity
 • - Each call has data and time in detail to assist searching 
 • - Allows to change recording volume
  • Specifications :

    

   • - Power adapter powered : DC 5V
   • - Connects directly to analogue line or to digital/ IP telephone handset cords.
   • - Automatic start, stop and record, easy to operate
   • - 3.5mm earphone jack, listen recording file freely, listen through earphone avoid disclosure of privacy
   • - Rapid search and playback controls
   • - Support with 8GB (max) memory card (not included)
   • - Automatic overwrite call data when the card memory full
   • - LCD displays for all call information
   • - Digits dialed, time and date stored
   • - Package Weight: 310g


  Package Includes
   

  • 1 x Digital Telephone Recorder with 4GB SD-Card
  • 1 x Phone Cord 
  • 1 x Power Adapter 
  • 1 x User Manual
   
    Item included :

1.  เครื่องบันทึกโทรศัพท์ TR-SD
2.  SD Card 4 GB  1 อัน
3.  อะแด็ปเตอร์ 1  ตัว
4.  สายพ่วงโทรศัพท์ 1 เส้น
5.  คู่มือการใช้เครื่อง
 
   
    เครื่องบันทึกเสียงโทรศัพท์ TR-SD :

-เครื่องบันทึกเสียงโทรศัพท์อัตโนมัติ เปิด-ปืด-บันทึกอัตโนมัติ ใช้ SD-Card
-สามารถบันทึกได้กับโทรศัพท์เครื่องเดียว หรือหลายเครื่องพร้อมกันโดยผ่านตู้สาขา
PABX
-บันทึกและเล่น MP-3 ได้
-
SD-Card 1GB บันทึกได้ 35 ชม. สามารถ เพิ่มได้สูงสุด 8 GB
-ใช้ไฟฟ้า ผ่าน adapter
-จอภาพแสดงข้อมูลการเรียกเข้า