ประเภทผลิตภัณฑ์ Recorder/Telephone Recorder/เครื่องบันทึกเสียงโทรศัพท์ เครื่องอัดเสียงโทรศัพท์ เครื่องบันทึกโทรศัพท์  


 เครื่องบันทึกโทรศัพท์ เครื่องบันทึกเสียงโทรศัพท์ (Telephone Recorders)                                                                  (2 items)
เครื่องบันทึกโทรศัพท์   เครื่องบันทึกเสียงโทรศัพท์, เครื่องบันทึกโทรศัพท์, เครื่องอัดเสียงโทรศัพท์,
เครื่องบันทึกเสียง เครื่องบันทึกเสียงโทรศัพท์, เครื่องบันทึกโทรศัพท์
  เครื่องบันทึกเสียงโทรศัพท์, เครื่องบันทึกโทรศัพท์, เครื่องอัดเสียงโทรศัพท์, เครื่องบันทึกเสียง
  Model : T-910

LELUX Telephone Recorder with Caller ID
ดรื่องบันทึกเสียงโทรศัพท์
เครื่องบันทึกเสียงโทรศัพท์ อัตโนมัติ แสดงเลขหมายโทรเข้า, จอภาพ LCD, บันทึกเลขหมายโทรเข้า 40 เลขหมายและเลขหมายโทรออก 10 เลขหมาย, ใช้เทปมาตรฐาน C-60, เทปจะหยุดบันทึกเองเมื่อวางสาย, เลือกความเร็วในการบันทึกได้, ใช้ได้ทั้งไฟฟ้าและแบตเตอรี่ขนาด AA 4 ก้อน |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

Not Available

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

เครื่องบันทึกโทรศัพท์   เครื่องบันทึกเสียงโทรศัพท์, เครื่องบันทึกโทรศัพท์, เครื่องอัดเสียงโทรศัพท์,
เครื่องบันทึกเสียง เครื่องบันทึกเสียงโทรศัพท์, เครื่องบันทึกโทรศัพท์
  เครื่องบันทึกเสียงโทรศัพท์, เครื่องบันทึกโทรศัพท์, เครื่องอัดเสียงโทรศัพท์, เครื่องบันทึกเสียง
  Model : TR-SD

Telephone Recorder with SD Card
เครื่องบันทึกเสียงโทรศัพท์ อัตโนมัติ บันทึกโดยแผ่นความจำ SD Card, เทปจะหยุดบันทึกเองเมื่อวางสาย, บันทึกและเล่น MP-3 ได้ , ใช้ได้ทั้งไฟฟ้ามีอะแดปเตอร์
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
SALE PRICE/BAHT

2,490.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

เครื่องบันทึกโทรศัพท์   เครื่องบันทึกเสียงโทรศัพท์, เครื่องบันทึกโทรศัพท์, เครื่องอัดเสียงโทรศัพท์,
เครื่องบันทึกเสียง เครื่องบันทึกเสียงโทรศัพท์, เครื่องบันทึกโทรศัพท์
  เครื่องบันทึกเสียงโทรศัพท์, เครื่องบันทึกโทรศัพท์, เครื่องอัดเสียงโทรศัพท์, เครื่องบันทึกเสียง
เครื่องบันทึกโทรศัพท์   เครื่องบันทึกเสียงโทรศัพท์, เครื่องบันทึกโทรศัพท์, เครื่องอัดเสียงโทรศัพท์,
เครื่องบันทึกเสียง เครื่องบันทึกเสียงโทรศัพท์, เครื่องบันทึกโทรศัพท์
  เครื่องบันทึกเสียงโทรศัพท์, เครื่องบันทึกโทรศัพท์, เครื่องอัดเสียงโทรศัพท์, เครื่องบันทึกเสียง
ตู้นึ่งฆ่าเชื้อ
เครื่องอบฆ่าชื้อ
  เครื่องอบความร้อนฆ่าเชื้อ เครื่องอบฆ่าเชื้อ ตู้อบฆ่าเชื้อ ตู้นึ่งฆ่าเชื้อ Autoclave
เครื่องอบความร้อนฆ่าเชื้อ เครื่องอบฆ่าเชื้อ ตู้อบฆ่าเชื้อ ตู้นึ่งฆ่าเชื้อ Autoclave
  เครื่องอบความร้อนฆ่าเชื้อ เครื่องอบฆ่าเชื้อ ตู้อบฆ่าเชื้อ
ตู้นึ่งฆ่าเชื้อ Autoclave เครื่องอบความร้อนฆ่าเชื้อ