ประเภทผลิตภัณฑ์  Brix Meter/Refractometer/เครื่องวัดความหวาน เครื่องวัดค่าความหวาน  มิเตอร์วัดวัดความหวาน
 
 

 

ชื่อสินค้า : Product

   ครื่องวัดความหวาน ชนิดกล้องส่อง
      (Brix Refractometer)
 

รหัสสินค้า : Code

   B-32

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Brix/Sugar

 CE

1 ปี

 
 
   
       
  

 
 

Handheld Brix Refractometer for brix measurement packs in plastic case, with 1 droper and user manual.

         เครื่องวัดความหวาน กล้องส่องวัดค่าความหวาน


 

Specifications

Range :
Resolution :
Size :
Weight (W/bat) :

  0.0 - 32.0%
  0.2%.
  158 x 40 x 34 mm
  120 g

 

  


 

 
   
  Action Panel Menu/แถบเมนูทำการสำหรับลูกค้า                                                                                                           (ท่านสามารถทำการต่างๆ ได้ จากเมนูข้างล่างนี้)
  สั่งซื้อทางอินเตอร์เนต  ขอใบเสนอราคา    ดูทะเบียนการค้า  ดูทะเบียน ภพ.20   เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  ทะเบียนพาณิชย์อีเลคโทรนิค   รายชื่อลูกค้า  
                                                                             
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 089-499 4928 คุณนันทพลฯ (08.30-17.00)

 

   Copy Rights 2007, All rights reserved.   S & M Busniess Group Ltd. Part.                                                                                                                                                                           www.instrumentscenter.com

   
         
  เครื่องวัดความหวาน เครื่องวัดค่าความหวาน มิเตอร์วัดค่าความหวาน วัดความหวาน วัดค่าความหวาน ความหวาน เครื่องวัดน้ำตาล มิเตอร์วัดความหวาน เครื่องวัดความหวาน เครื่องวัดความหวาน เครื่องวัดค่าความหวาน มิเตอร์วัดค่าความหวาน วัดความหวาน วัดค่าความหวาน ความหวาน      

 ราคาขาย

   6,290.00 บาท

     ส่วนลดพิเศษ  0%**

    0.00     บาท

     ราคาสุทธิ/Net

   6,290.00 บาืท
   ***ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  **ส่วนลดพิเศษอาจเปลี่ยนแปลงหรือถอดได้
      
 (สินค้าที่จัดโปรโมชั่นมีจำนวนจำกัด)
 
       
         
เครื่องวัดความหวาน เครื่องวัดค่าความหวาน มิเตอร์วัดค่าความหวาน วัดความหวาน วัดค่าความหวาน ความหวาน เครื่องวัดน้ำตาล มิเตอร์วัดความหวาน เครื่องวัดความหวาน เครื่องวัดความหวาน
เครื่องวัดค่าความหวาน มิเตอร์วัดค่าความหวาน วัดความหวาน วัดค่าความหวาน ความหวาน เครื่องวัดน้ำตาล มิเตอร์วัดความหวาน เครื่องวัดความหวาน เครื่องวัดความหวาน เครื่องวัดค่าความหวาน
มิเตอร์วัดค่าความหวาน วัดความหวาน วัดค่าความหวาน ความหวาน เครื่องวัดน้ำตาล มิเตอร์วัดความหวาน เครื่องวัดความหวาน