ประเภทผลิตภัณฑ์ Soil pH/Moisture Meter/ เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดความชื้น ของดิน

 
 
 
 


 

ชื่อสินค้า : Product

  เครื่องวัความชื้น ของดิน
    (Soil Moister Tester)
 

รหัสสินค้า : Code

   Soil Moisture-ANA

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Moisture

CE

 1 ปี

 
 
   
       
  

 

       Are you sick of your plants dying? Fed up of being surrounded by wilting and brown leaved specimens?

       If so, what you need is this handy moisture meter with easy to read scale. Your plants never need fear that you are going to over or under water them again with this easy to use and scientifically accurate measuring device.

       Needing no batteries the prong measures the moisture content of the soil from root level and will indicate if your plants are dying of thirst or drowning from over-attention.

       The moisture meter works with all soil types and is suitable for use in or out doors - simply place it in the soil and watch as the needle indicates the humidity of the soil


Specifications :
  • Scientifically accurate
  • No need for batteries
  • Easy-to-read scale indicator
  • Incredibly simple to use - just stick it in the soil!
  • Works with house and garden plants
  • Instructions included in English, French and German

Measuring Range :  Moisture : 1 - 10                                            
Display : Analog
Probe Length : 19.5 cm (7.7")
Dimensions : main uint  5 x 8 x 3.5  cm
Weight : Approx. 100 g
         

เครื่องวัดความชื้นในดิน  


 

 
   

 
SALE PRICE/BAHT

530.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

 
         
เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง เครื่องวัดความชื้น ของดิน เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง
 เครื่องวัดความชื้น ของดิน เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง เครื่องวัดความชื้น ของดิน เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง