ประเภทผลิตภัณฑ์ Sound Level Meter/Digital Sound Level Meter/เครื่องวัดเสียง เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดความดังเสียง
 
   

 

   
 

ชื่อสินค้า : Product

   ครื่องวัดเสียง ระบบดิจิตอล
     (Digital Sound Level Meter)

รหัสสินค้า : Code

   SL-130A Product rating  

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Sound Level

IEC 651 Type 2, ANSI 1.4 Type 2

 1 ปี

 
   

 

 

.

 

     
   
SALE PRICE/BAHT

1,890.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

 
     
MINI DIGITAL SOUND LEVEL METER SL-130A
    
            This equipment has been designed to meet the measurement requirement of Safety Engineers, Health, Industrial
Safety Offices and Sound Quality control in various environment, which include factory, office, traffic, family, and audio system

FEATURES :
  • It is designed according to the IEC651 Type2 & ANSI S1.5 Type2
  • Modern, compact, portable design
  • Accuracy up to +/-1.5dB
  • Measurement range : 30dBA-130dBA
  • Maximum data hold
  • Low bat indicator
  • Auto backlight display
  • Auto power off
   
    SPECIFICATIONS :
 
  Measurement Range   30 - 130 dBA
  Accuracy  +/-1.5 dB
  Resolution  0.1dB
  Frequency Range  31.5Hz-8.5KHz
  Weighting  'A'
  Display   4 digits
  Sampling Rate   2 times/second
  Microphone  1/2 inch electret condenser microphone
  Max Hold  Max
  Auto Power Off   Yes
  Battery Type   1 x 9V Battery
  Calibration Sound Source   94 dB at 1KHz
  Weight   144g
  Dimensions   57 x 26 x 149 mm

     

   
    Item included :

1.  เครื่องวัดเสียง
2.  ฟองน้ำกันลม

3. 
แบตเตอรี่ 91 ก้อน
4.  คู่มือการใช้เครื่อง

 
   
    เครื่องวัดเสียง SL-130A :

 เครื่องวัดเสียง ระบบดิจิตอล  แสดงค่าสูงสุดได้ ช่วงวัด 0-130dBA ใช้แบตเตอรี่ ขนาด 9V 1 ก้อน