ประเภทผลิตภัณฑ์ >Temperature Meter/Thermometer/เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น เครื่องบันทึกอุณหภูมิ-ความชื้น
 
 


 

 

ชื่อสินค้า : Product

   เครื่องวัอุณหภูมิ ใช้แสงอินฟราเรด
      (Infrared Thermometer)
 

รหัสสินค้า : Code

   TM-958

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Temp/IR

 CE/ISO9001

 1 ปี

 
   
   

 

 

 
  

 

   

* Infrared thermometer, non-contact temperature
* Emissivity value can adjust from 0.2 to 1.00. measurement, -30 to 300 C ( -22 to 572  F ),
* Back light LCD display. precision for none contact temperature measurement.
* LCD display both temperature and the emissivity value.
* Microcomputer circuit with high performance.
* Laser target guide for IR thermometer.
* Wide temperature measuring range.
* 0.5 degree display resolution.
* Measurement via one operation button, easy to operate
* Auto power shut off saves battery life.
* Built-in low battery indicator.
* Build in C & F select switch.
* Compact housing case with stand.
* Automatic data hold.
* Operates from 006P DC 9V battery.
* 0.95 default emissivity value.
           

      
การวัดอุณหภูมิด้วยแสงอินฟราเรด
      
ช่วยป้องกันการเข้าใกล้วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ความร้อนสูง
      
แสดงค่าได้อย่างรวดเร็ว.
      
กำหนดเป้าด้วยเลเซอร์
      
สามารถค้างค่าสูงสูดได้ (Max Hold)
     
  มีปุ่มควบคุมอิสระออกแบบเป็นพิเศษ

          
 
 เครื่องวัดอุณหภูมิ ใช้แสงอินฟราเรด TM-958

Specifications

Range

      -30 to 300 °C
      -22  to
572 °F
      Distance : 7:1
     
Distance to spot size

Data hold

      Yes

Resolution

      1°C/°F

Overange Indication

      Yes


 

 
         
         
  เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องบันทึกความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องบันทึกความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องบันทึกความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน  
SALE PRICE/BAHT

4,890.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้