ประเภทผลิตภัณฑ์ Thickness Meter/Ultrasonic Thickness Meter/Thickness Gauge/เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดความสูง  

 
 

 

 

ชื่อสินค้า : Product

   ครื่องวัดความหนา  คาลิเปอร์ ระบบดิจิตอล
      (Stainless Steel Digital Vernier Caliper Micrometer)
 

รหัสสินค้า : Code

    111-101B

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Thickness

CE

1 ปี

 
 
   
     

 

 

 
  

 
 
       
       Precise measurements can mean the difference between a successfully completed project and a, well, not quite so successful one!

       Make sure that your endeavours don’t go to waste and ensure that your handiwork is always top quality with this professional stainless steel digital vernier caliper.

Read measurements in both imperial and metric
from 0 to 150mm (6”) in a wide variety of jobs.
 • Upper jaws measure internal dimensions
 • Lower jaws measure external dimensions
 • Central probe measures depth

        Simply take your reading from the clear digital display – switch between inches and millimeters at the press of a button.

       The slim probe will enable measurement in a variety of hard to reach places that may not be easily accessed by other measuring tools.

        Thumb roller and lock make taking measuring even easier.

Specifications:

Measuring Range:
0-150mm/0-6”

Resolution: 0.01mm/0.0005”

Accuracy:
±0.02mm/0.001”

Repeatability:
0.01mm/0.0005”
Max. Measuring Speed: 1.5m/sec 60”/sec
Measuring System: Linear capacitive measuring system
Display: LCD
Power: 1 1.55V button cell battery
Capacity: 165mAh
Working Temperature: 5°C-40°C/41°F-104°F
Influence of Humidity: Not important under 80% of relative humidity
 
Benefits:

 • Made from high quality stainless steel
 • Accurate measurement of internal and external dimensions
 • Depth measurement probe
 • Thumb roller and lock
 • Easy to read LCD display
 • Reads in mm or inches –switch at the press of a button
 • Lightweight and portable

The digital caliper is lightweight and comes in a padded storage/carry case making it easily portable.
 
Product includes:

 • Digital vernier caliper
 • 2 button cell batteries
 • Instructions
 • Padded storage/carry case
 

SPECIFICATION

Range :
Resolution :
Display :
 

  0. - 150   mm
 
0.01  mm
  LCD


เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว

 

 
   

SALE PRICE/BAHT

1,650.00

 ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนได้

 
         
         
         
         
เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัด เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ เครื่องวัดความหนา เครื่องวัด